Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26217

Назва: Роль інновацій у створенні конкурентних переваг підприємства
Інші назви: The role of innovations in creation of competitive advantages of the enterprise
Автори: Гикава, Олена
Hykava, Olena
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Гикава О. Роль інновацій у створенні конкурентних переваг підприємства / Олена Гикава // Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 9 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 67–69. — («Інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства»).
Bibliographic description: Hykava O. (2018) Rol innovatsii u stvorenni konkurentnykh perevah pidpryiemstva [The role of innovations in creation of competitive advantages of the enterprise]. Materialy Ⅸ Rehionalnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii molodykh vchenykh ta studentiv "Marketynhovi tekhnolohii pidpryiemstv v suchasnomu naukovo-tekhnichnomu seredovyshchi" (Tern., 9 November 2018), pp. 67-69 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2018
Конференція/захід: Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅸ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: 9-лис-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 9 листопада 2018 року
9 November 2018
УДК: 339.13
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 67-69
Початкова сторінка: 67
Кінцева сторінка: 69
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26217
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://mastermrufeaa.ucoz.com/s6/Lacatus_Sebastian_EAA.pdf
Перелік літератури: 1. Фіск, П. Маркетинг / П. Фікс. – К.: Вид-во Метеор Прес, 2008. – С. 204-205.
2. Петраріо, І.-Р. Інновація: шлях до конкурентоспроможності та зростання. Країни Центральної та Східної Європи / І.-Р. Петраріо, Р. Бумбас, Р. Сіобану // Теоретична та прикладна економіка, 2013. – Т.20. – № 5 (582). – С. 14
3. Інновації, джерело конкурентних переваг [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mastermrufeaa.ucoz.com/s6/Lacatus_Sebastian_EAA.pdf.
References: 1. Fisk, P. Marketynh, P. Fiks, K., Vyd-vo Meteor Pres, 2008, P. 204-205.
2. Petrario, I.-R. Innovatsiia: shliakh do konkurentospromozhnosti ta zrostannia. Krainy Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy, I.-R. Petrario, R. Bumbas, R. Siobanu, Teoretychna ta prykladna ekonomika, 2013, V.20, No 5 (582), P. 14
3. Innovatsii, dzherelo konkurentnykh perevah [Electronic resource]. Access mode: http://mastermrufeaa.ucoz.com/s6/Lacatus_Sebastian_EAA.pdf.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅸ Регіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.