Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26149
Title: Комп’ютерна система діагностики функціонального стану судин людини
Authors: Хвостівський, Микола Орестович
Хвостівська, Лілія Володимирівна
Якимець, Богдан Васильович
Bibliographic description (Ukraine): Хвостівська Л.В., Хвостівський М.О., Якимець Б.В. Комп’ютерна система діагностики функціонального стану судин людини. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 28–29 листоп. 2018.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С.188-189.
Issue Date: 28-Nov-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
UDC: УДК 612.16:616.13:621.383.8
Keywords: Комп’ютерна система
Функціональний стан судин людини
Діагностика
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26149
References (Ukraine): Хвостівська Л.В., Яворський Б.І. Математична модель пульсового сигналу для підвищення інформативності систем діагностики стану судин людини. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2015. Вип. 6(1). С. 29-34
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хвостівська-Хвостівський-Якимець.docХвостівський, Хвостівська, Якимець242 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools