Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26134
Title: Шляхи забезпечення безпеки нерегулярних пасажирських перевезень в системі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Authors: Вовк, Юрій Ярославович
Вовк, Ірина Петрівна
Матвіїшин, Анатолій Йосипович
Крайничин, Володимир Анатолійович
Vovk, Yuriy Yaroslavovych
Vovk, Iryna Petrivna
Matviishyn, Anatoliy Yosypovych
Kraynychyn, Volodymyr Anatoliyovych
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Вовк Ю.Я., Вовк І.П., Матвіїшин А.Й., Крайничин В.А. Шляхи забезпечення безпеки нерегулярних пасажирських перевезень в системі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 16 листопада 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – 195 с. – С. 44-47.
Issue Date: 16-Nov-2018
Publisher: Донецький юридичний інститут МВС України
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кривий Ріг
Keywords: управління дорожнім рухом
безпека пасажирських перевезень
готельно-ресторанний бізнес
туристичний бізнес
транспорт
Page range: 44-47
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26134
References (Ukraine): 1. Герасименко В.Г. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов [та ін.] – Одеса : Астропринт, 2013. – 304 с. 2. Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник. / В.Г. Герасименко, А.В. Замкова.– Харків : «Бурун Книга» , 2011. – 116 с. 3. Дудник І.М. Транспортна географія: підручник / І.М. Дудник. – К.: НАУ, 2016. – 288 с. 4. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху від 12.04.2007 № 285. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-07. 5. Семенюк В.І. Особливості туристичних перевезень автомобільним транспортом в умовах сьогодення / В.І. Семенюк // Збірник тез «XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки", 2018», 2018.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник матеріалів ХІІІ МНПК_Вовк_Вовк_Матвіїшин.pdf819,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools