Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26006
Назва: Конспект лекцій з дисципліни "Механіка руйнування" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 "Будівництво" та 192 "Будівництво та цивільна інженерія
Автори: Ясній, Петро Володимирович
Ясній, Володимир Петрович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Конспект лекцій з дисципліни «Механіка руйнування» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.060101 «Будівництво» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Укладачі: П. В. Ясній, В. П. Ясній. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 116 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім.І.Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 539.3
Теми: Механіка руйнування
Діапазон сторінок: 116
Опис: Посібник складений з врахуванням методичних розробок інших вищих закладів освіти, а також матеріалів літературних джерел, перелічених в списку
Зміст: ВСТУП ... 4 ТЕМА №1 КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ... 5 ТЕМА №2 РОЗПОДІЛ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ В ОКОЛІ ВІСТРЯ ТРІЩИНИ. ВИДИ ЗМІЩЕНЬ БЕРЕГІВ ТРІЩИНИ ... 13 ТЕМА № 3 СТАТИЧНА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ МЕТАЛІВ І ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ... 20 ТЕМА № 4 ЕНЕРГЕТИЧНІ КРИТЕРІЇ РУЙНУВАННЯ ... 26 ТЕМА № 5 ДЕФОРМАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ РУЙНУВАННЯ ... 34 ТЕМА №6 КРИТЕРІЇ РУЙНУВАННЯ ПРИ УДАРНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ... 38 ТЕМА №7 ЛОКАЛЬНІ КРИТЕРІЇ КВАЗІКРИХКОГО І В’ЯЗКОГО РУЙНУВАННЯ... 45 ТЕМА №8 ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА СТАТИЧНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ... 49 ТЕМА №9 МЕХАНІКА ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. ОСНОВНІ СТАДІЇ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ ТРІЩИН. БАГАТОЦИКЛОВА ВТОМА ... 59 ТЕМА №10 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВОЇ ВТОМИ... 67 ТЕМА №11 КІНЕТИЧНІ ДІАГРАМИ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ НА ЦИКЛІЧНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ... 73 ТЕМА №12 ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЦИКЛІЧНУ ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ... 80 ТЕМА №13 МЕХАНІКА КВАЗІКРИХКОГО РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА ДІЇ КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ ... 84 ТЕМА №14 ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ПРИ КОРОЗІЙНО-СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ ... 91 ТЕМА №15 КОРОЗІЙНО-ЦИКЛІЧНА ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ МЕТАЛІВ ... 99 ТЕМА №16 РОЗРАХУНОК ТРИМКОСТІ І ДОВГОВІЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З ТРІЩИНАМИ... 104 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 110
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26006
Власник авторського права: © Ясній П.В., Ясній В.П., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. В. Т. Трощенко и др. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Т. 1. Киев: «Наукова думка», 1994. – 288 с. 2. В. Т. Трощенко и др. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Т. 2. Киев: «Наукова думка», 1994. – 276 с. 3. Карзов Г. П., Леонов В. П., Тимофеев Б. Т. Сварные сосуды высокого давления. – Л.: Машиностроение,1982. – 287 с. 4. Механика квазихрупкого разрушеня материалов / Панасюк В. В.; Отв. Редактор А. Е. Андрейкив; АН УССР. Физико-механический институт. – Киев: Наук. думка, 1991. – 416 с. 5. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. Пособие / Под общей ред. Панасюка В. В. // Т. 3: Расчет коэффициентов интенсивности напряжений / Êовчик С. А., Морозов А. М. – 1988. – 436 с. 6. Сопротивление материалов деформированию и разрушению / Ответственный редактор В. Т. Трощенко / Справочное пособие в 2 частях. Часть 2.-Êиев: Наукова Думка, 1994. – 700 с. 7. ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик вязкости разрушения (трещиностойкрсти) при статическом нагружении. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 66 с. 8. Standard test method for plane strain fracture toughness of metallic materials: ASTM E 399 90. In: Annual Book Of Astm Standards, Philadelphia. V. 03.01. 9. Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness: ASTM E 1820 01. In: Annual Book of ASTM Standards, Philadelphia. 10. ДСТУ ISO 9016:2008 Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на ударний згин. Розташування зразка для випробування, надрізу на зразках, протокол випробування (ISO 9016:2001, ІDТ). 11. ГОСТ 10708-82 Копры маятниковые. Технические условия. 12. Механика разрушения и прочность материалов. Справочное пособие: 4 т. / Под общей ред. Панасюка В. В. Т. 4: Усталость і циклическая трещиностойкость конструкционных материалов / Романив О. Н., Ярема С. Я., Никифорчин Г. Н. и др. – К.: Наукова думка, 1990. – 680 с. 13. П. В. Ясній. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість. – Львів: Світ, 1998. – 224 с. 14. РД-50-345-82. Методические указания. Расчеты и испытания на пpочность. Методы механических испытаний металлов. Опpеделение хаpактеpистик тpещиностойкости (вязкости разрушения) при циклическом нагpужении. – М.: Изд-во стандаpтов, 1983. – 95 с. 15. Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов. // Сб. научных трудов. / Отв. редактор акад. Панасюк В. В. / Об особенностях кинетических диаграмм коррозионного растрескивания конструкционных сплавов., О. Н. Романив, Г. Н. Никифорчин – 1981. 314 с. 16. Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие. В 5 т. / Под общ. ред. Панасюка В. В.: Т. 1: Влияние среды на прочность и долговечность конструкционных материалов. / Панасюк В. В., Андрейкив А. Е., Партон В. З. –1988. 486 с. 17. Романив О. Н., Никифорчин Г. Н. Механика коррозионного разрушения конструкционных сплавов. / Металургия. – 1986. – 292 с. 18. Дмитрах І. М., Панасюк В. В. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень. – Львів: ФМІ, 1999. – 340 с. 19. Похмурський В. І., Хома М. С. Корозійна втома металів. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 301 с. 20. Андрейків О. Є., Гембара О. В. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у воденьвмісних середовищах. – Київ: Наукова думка, 2008. – 344 с. 21. РД 50-260-81. Методические указания. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик вязкости разрушения (трещиностойкости) при статическом нагружении. – М: Изд-во стандартов, 1982. – 56 с. 22. ГОСТ 25.506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов.Опpеделение хаактеpистик тpещиностойкости (вязкости pазpушения) пpи статическом нагpужении. – М.: Изд-во стандаpтов, 1985. – 62 с. 23. ПН АЭ Г-7-008-8 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок М: Энергоатомиздат, 1990. – 169 с. 24. ПНАЭ-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования атомных электростанций и трубопроводов. М.: Энергоатомиздат, 1980. –525 с. 25. Прочность металлов при переменных нагрузках. Трощенко В. Т. Киев, Наук. Думка, 1978. 176 с. 26. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності. В. Г. Піскунов, В. С. Сіпетов, В. Д. Шевченко, Ю. М. Федоренко; Вища школа, 1995. 271 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Конспект лекцій.pdf4,66 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора