Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25971

Назва: Дослідження геометричних розмірів та структурних параметрів зовнішніх поверхневих шарів у наповнених епоксикомпозитах
Інші назви: Geometrical sizes and structural parameters researches of external surface layers in filling epoxycomposites
Автори: Добротвор, Ігор Григорович
Стухляк, Петро Данилович
Золотий, Роман Захарійович
Букетов, Андрій Вікторович
Яцюк, В.
Рубаха, В.
Dobrotvor, I.
Stukhlyak, P.
Zoloty, R.
Buketov, A.
Yacuk, V.
Rubaha, V.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України Тернопільської області
Бібліографічний опис: Дослідження геометричних розмірів та структурних параметрів зовнішніх поверхневих шарів у наповнених епоксикомпозитах / І. Добротвор, П. Стухляк, Р. Золотий, А. Букетов, В. Яцюк, В. Рубаха // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 34–42. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description: Dobrotvor I., Stukhlyak P., Zoloty R., Buketov A., Yacuk V., Rubaha V. (2008) Doslidzhennia heometrychnykh rozmiriv ta strukturnykh parametriv zovnishnikh poverkhnevykh shariv u napovnenykh epoksykompozytakh [Geometrical sizes and structural parameters researches of external surface layers in filling epoxycomposites]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 34-42 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 23-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 667.64
678.026
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 34-42
Початкова сторінка: 34
Кінцева сторінка: 42
Короткий огляд (реферат): Досліджено структурні параметри та геометричні розміри зовнішніх поверхневих шарів у епоксикомпозитах, наповнених двокомпонентним полідисперсним наповнювачем різної природи та розмірів. На основі результатів досліджень вибрано оптимальний вміст дисперсних часток для формування композитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками
Investigate structural parameters and geometrical sizes of external superficial layers in epoxycomposites, with filler of different nature and sizes. On the basis of researches results chosen optimum content of dispersible particles for forming composite materials with hight mechanical characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25971
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах.- К.: Наукова Думка, 1980.- 260 с.
2. Брык М.Т. Деструкция наполненных полимеров.-М.: Химия, 1989.-192с.
3. Брык М.Т. Полимеризация на твердой поверхности неорганических веществ.-К.: Наукова думка,1981.-288с.
4. Стухляк П.Д., Митник М.М., Орлов В.О. Вплив граничних прошарків на властивості композитних полімерних матеріалів (Огляд). // Фізико-хімічна механіка матеріалів.- №1.- 2001.- С. 69-75.
5. Стухляк П.Д., Букетов В.А., Левицький В.В. Дослідження механізму впливу технології формування на властивості епоксидних композитів // Вісник ТДТУ.- Тернопіль.- 2004.- № 2.- С. 9-17.
6. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Бадищук В.І. Вплив активності наповнювача на властивості епоксидних матеріалів // Вісник ТДТУ.- Тернопіль.- 2003.- Т.8, № 4.- С. 12-20.
7. Стухляк П.Д., Золотий Р.З., Добротвор І.Г., Букетов А.В. Використання диференційних операторів І-го порядку для дослідження структури поверхневих шарів на межі поділу фаз у епоксикомпозитах // Вісник ХНУ.- 2006.- Т.2.- С. 160-163.
References: 1. Lipatov Iu.S. Mezhfaznye iavleniia v polimerakh, K., Naukova Dumka, 1980, 260 p.
2. Bryk M.T. Destruktsiia napolnennykh polimerov.-M., Khimiia, 1989.-192p.
3. Bryk M.T. Polimerizatsiia na tverdoi poverkhnosti neorhanicheskikh veshchestv.-K., Naukova dumka,1981.-288p.
4. Stukhliak P.D., Mytnyk M.M., Orlov V.O. Vplyv hranychnykh prosharkiv na vlastyvosti kompozytnykh polimernykh materialiv (Ohliad)., Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, No 1, 2001, P. 69-75.
5. Stukhliak P.D., Buketov V.A., Levytskyi V.V. Doslidzhennia mekhanizmu vplyvu tekhnolohii formuvannia na vlastyvosti epoksydnykh kompozytiv, Visnyk TDTU, Ternopil, 2004, No 2, P. 9-17.
6. Buketov A.V., Stukhliak P.D., Badyshchuk V.I. Vplyv aktyvnosti napovniuvacha na vlastyvosti epoksydnykh materialiv, Visnyk TDTU, Ternopil, 2003, V.8, No 4, P. 12-20.
7. Stukhliak P.D., Zolotyi R.Z., Dobrotvor I.H., Buketov A.V. Vykorystannia dyferentsiinykh operatoriv I-ho poriadku dlia doslidzhennia struktury poverkhnevykh shariv na mezhi podilu faz u epoksykompozytakh, Visnyk KhNU, 2006, V.2, P. 160-163.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.