Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25965

Назва: Методика розрахунку, конструювання і випробувань дослідного зразка пінного пиловловлювача
Інші назви: Methods of calculation, design and tests of the experimental model of foamy deduster
Автори: Куц, Віктор Петрович
Горішна, Г.
Марціяш, Орест Михайлович
Kuts, V.
Gorishna, H.
Martsiyash, O.
Бібліографічний опис: Куц В. П. Методика розрахунку, конструювання і випробувань дослідного зразка пінного пиловловлювача / В. Куц, Г. Горішна, О. Марціяш // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 190–196. — (Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технологія).
Bibliographic description: Kuts V., Gorishna H., Martsiyash O. (2008) Metodyka rozrakhunku, konstruiuvannia i vyprobuvan doslidnoho zrazka pinnoho pylovlovliuvacha [Methods of calculation, design and tests of the experimental model of foamy deduster]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 190-196 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 5-тра-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.928.97
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 190-196
Початкова сторінка: 190
Кінцева сторінка: 196
Короткий огляд (реферат): Викладено методику розрахунку і експериментальних випробувань дослідного зразка запропонованого авторами мокрого пиловловлювача, в якому створюються умови для підвищення ефективності пиловловлювання, зниження витрати промивної рідини і зменшення габаритних розмірів.
Methods of calculation and experimental tests of wet deduster model is offered. The conditions for increase effectiveness of dedusting, reduction in expense of liguid and decrease of siger are created inside this model.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25965
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Коузов П.А., Йофинов Г.А. Единая методика сравнительных испытаний пылеуловителей для очистки вентиляционного воздуха. - Л.:ВНИИОТ,1967.-103с.
2. Страус В. Промышленная очистка газов. Пер.с англ.-М.:Химия, 1981.-616с.
3. Позин М.Е., Мухленов И.П., Тарат Э.Я. Пенные газоочистители, теплообменники и абсорбери. -Л.: Госхимиздат, 1959.-123с.
4. Коузов П.А., Мальгин А.Д., Скрябин Г.М. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. – Л.:Химия, 1982.-256с.
5. Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков Б.И.,Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли.- М.:Химия,1981. -392с.
6. Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под общ. ред. А.А.Русанова. - М.: Энергия,1975.-296с.
References: 1. Kouzov P.A., Iofinov H.A. Edinaia metodika sravnitelnykh ispytanii pyleulovitelei dlia ochistki ventiliatsionnoho vozdukha, L.:VNIIOT,1967.-103p.
2. Straus V. Promyshlennaia ochistka hazov. Per.s anhl.-M.:Khimiia, 1981.-616p.
3. Pozin M.E., Mukhlenov I.P., Tarat E.Ia. Pennye hazoochistiteli, teploobmenniki i absorberi. -L., Hoskhimizdat, 1959.-123p.
4. Kouzov P.A., Malhin A.D., Skriabin H.M. Ochistka ot pyli hazov i vozdukha v khimicheskoi promyshlennosti, L.:Khimiia, 1982.-256p.
5. Uzhov V.N., Valdberh A.Iu., Miahkov B.I.,Reshidov I.K. Ochistka promyshlennykh hazov ot pyli, M.:Khimiia,1981. -392p.
6. Spravochnik po pyle- i zoloulavlivaniiu, by gen. ed. A.A.Rusanova, M., Enerhiia,1975.-296p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.