Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25954

Назва: Особливості прийому інформації дистанційного зондування землі з низькоорбітальних космічних апаратів
Інші назви: Feature of information receiving of earth remote sensing from low-orbital space vehicles
Автори: Паламар, М.
Palamar, M.
Бібліографічний опис: Паламар М. Особливості прийому інформації дистанційного зондування землі з низькоорбітальних космічних апаратів / М. Паламар // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 121–126. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description: Palamar M. (2008) Osoblyvosti pryiomu informatsii dystantsiinoho zonduvannia zemli z nyzkoorbitalnykh kosmichnykh aparativ [Feature of information receiving of earth remote sensing from low-orbital space vehicles]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 121-126 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 18-кві-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 681.51
621.38
Теми: антенна система
дистанційне зондування Землі
система керування
antenna system
remote sensing of Earth
control system
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 121-126
Початкова сторінка: 121
Кінцева сторінка: 126
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаються особливості побудови антенного комплексу для стеження за супутником і прийому даних дистанційного зондування Землі з космосу. Наведено структуру і алгоритм роботи розробленої системи керування антенною системою, що входить до складу наземних засобів прийому передачі інформації EgyptSat-1. Також наведено результати досліджень похибок наведення та динамічного супроводу космічних апаратів за результатами випробувань АС в Єгипті
In this article are considered the peculiarities of the antenna complex construction for the satellite tracking and receiving of remote sensing of Earth information from space. The structure and working algorithm of antenna control system (which is included in the system of ground facilities of receiving and transmitting of information of EgyptSat-1) are described. The researching results of pointing errors and dynamical autotracking of space vehicles according to the results of testing in Egypt, are also represented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25954
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Паламар М., Умзар Ю., Данілін А. Моделювання і метрологічні дослідження наземних антенних станцій прийому інформації ДЗЗ для “EgyptSat-1” // Матерiали сьомої Української конференції з космічних досліджень. – НЦУІКС, Євпаторія. - 3-8 вересня 2007. – С.150.
2. Паламар М.І. Керування слідкуючими антенами із невизначеними динамічними параметрами для супроводу низькоорбітальних космічних апаратів // Автоматика, вимірювання та керування. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. - 2006. - № 401. - С.32-38.
References: 1. Palamar M., Umzar Yu., Danilin A. Modeliuvannia i metrolohichni doslidzhennia nazemnykh antennykh stantsii pryiomu informatsii DZZ dlia "EgyptSat-1", Materialy somoi Ukrainskoi konferentsii z kosmichnykh doslidzhen, NTsUIKS, Yevpatoriia, 3-8 veresnia 2007, P.150.
2. Palamar M.I. Keruvannia slidkuiuchymy antenamy iz nevyznachenymy dynamichnymy parametramy dlia suprovodu nyzkoorbitalnykh kosmichnykh aparativ, Avtomatyka, vymiriuvannia ta keruvannia. Visnyk DU "Lvivska politekhnika", 2006, No 401, P.32-38.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.