Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25948

Назва: Розрахунок динамічних навантажень у приводі із запобіжно-компенсуючою муфтою
Інші назви: Calculation of dynamic loadings in the drive with protection-compensated clutch
Автори: Комар, Роман Васильович
Komar, R.
Бібліографічний опис: Комар Р. В. Розрахунок динамічних навантажень у приводі із запобіжно-компенсуючою муфтою / Р. Комар // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 91–96. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Komar R. (2008) Rozrakhunok dynamichnykh navantazhen u pryvodi iz zapobizhno-kompensuiuchoiu muftoiu [Calculation of dynamic loadings in the drive with protection-compensated clutch]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 91-96 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 3-бер-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.825.5
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 91-96
Початкова сторінка: 91
Кінцева сторінка: 96
Короткий огляд (реферат): Наведено теоретичні залежності та розрахункові схеми для визначення динамічних навантажень у приводі із запобіжно-компенсуючою муфтою. Виведено умову рівноваги елементів зачеплення півмуфти з обоймою. Наведено графічні залежності впливу основних конструктивно-силових параметрів елементів зачеплення муфти на значення обертового моменту. Досліджено вплив амортизуючої пружини даного пристрою на величину обертового моменту при неспіввісності валів. Запропоновано практичні рекомендації для проектування аналогічних пристроїв.
Theoretical dependences and settlement schemes for definition of dynamic loadings in a drive with protective-compensating clutch are resulted. The condition of balance of elements of gearing half-coupling with a holder is deduced. Graphic dependences of influence of the basic design data-power of elements of gearing clutch on value of a rotating moment are resulted. Influence buffer spring of the given device on size of a rotating moment is investigated at not alignment shaft. Practical recommendations for designing similar devices are offered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25948
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам. – Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
2. Комаров М.С. Динамика машин и механизмов. – М.: Машиностроение, 1969. – 341с.
3. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунку. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 196 с.
References: 1. Riakhovskii O.A., Ivanov S.S. Spravochnik po muftam, L., Politekhnika, 1991, 384 p.
2. Komarov M.S. Dinamika mashin i mekhanizmov, M., Mashinostroenie, 1969, 341p.
3. Malashchenko V.O. Mufty pryvodiv. Konstruktsii ta pryklady rozrakhunku. Navchalnyi posibnyk, Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006, 196 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.