Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25943

Назва: Розрахунок затискних оправок верстатів з гвинтовими гофрованими елементами
Інші назви: Calculation of clamping device machine-tools with the spiral corrugated elements
Автори: Гевко, Б.
Кочубинська, О.
Дячун, Андрій Євгенович
Gevko, B.
Kochybunska, O.
Dyachun, A.
Бібліографічний опис: Гевко Б. Розрахунок затискних оправок верстатів з гвинтовими гофрованими елементами / Б. Гевко, О. Кочубинська, А. Дячун // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2008. — Том 13. — № 2. — С. 54–60. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Gevko B., Kochybunska O., Dyachun A. (2008) Rozrakhunok zatysknykh opravok verstativ z hvyntovymy hofrovanymy elementamy [Calculation of clamping device machine-tools with the spiral corrugated elements]. Bulletin of TSTU (Tern.), vol. 13, no 2, pp. 54-60 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (13), 2008
Bulletin of Ternopil State Technical University, 2 (13), 2008
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 13
Дата публікації: 1-лип-2008
Дата подання: 29-лют-2008
Видавництво: ТДТУ
TSTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.941
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 54-60
Початкова сторінка: 54
Кінцева сторінка: 60
Короткий огляд (реферат): Виведені аналітичні залежності для визначення сили тяги штока затискного гвинтового патрона з пневматичним приводом, а також радіальної сили затиску циліндричних заготовок по зовнішньому діаметрі гвинтовими гофрованими елементами від конструктивних і технологічних факторів. Встановлені залежності нормальної сили деформації гофр гвинтових гофрованих елементів від товщини матеріалу спіралі і радіуса гофра при затиску циліндричних заготовок по зовнішньому діаметру, які дали можливість здійснювати вибір затискних патронів в залежності від потреб виробництва.
Shown analytical dependences out for determination of tractive force of clamping spiral patron with a pneumatic occasion, and also radial force of clamp of cylinder semiss on an external diameter by the spiral corrugated elements from structural and technological factors. Set dependences of normal force of deformation of flutes of the spiral corrugated elements on the thickness of material of spiral and radius of the clamp of cylinder semiss on an external diameter, which enabled to carry out the choice of clamping patrons depending on the necessities of production.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25943
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2008;
Перелік літератури: 1. Ю.Н. Кузнєцов и др. “Самонастраюивающеися зажимные механизми” София: Изд. “Техника”, 1988, – 222с.
2. Корсаков В.С. Основы проектирования приспособлений. М.: Машиностроение, 1983, – 324с.
3. Геник І.С. Теоретичне обгрунутвання параметрів гвинтових затискних пристроїв металорізальних верстатів. Автореферат дис. канд. техн. наук. – Тернопіль, 2006. – 21с.
4. Патент №15685 Україна, Патрон з шнековим затиском. Гевко І.Б., Кочубинська О.П., Бюл.№7, 2006.
References: 1. Iu.N. Kuznietsov and other "Samonastraiuivaiushcheisia zazhimnye mekhanizmi" Sofiia: Izd. "Tekhnika", 1988, 222p.
2. Korsakov V.S. Osnovy proektirovaniia prisposoblenii. M., Mashinostroenie, 1983, 324p.
3. Henyk I.S. Teoretychne obhrunutvannia parametriv hvyntovykh zatysknykh prystroiv metalorizalnykh verstativ. Avtoreferat dys. kand. tekhn. nauk, Ternopil, 2006, 21p.
4. Patent No 15685 Ukraine, Patron z shnekovym zatyskom. Hevko I.B., Kochubynska O.P., Bull.No 7, 2006.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.