Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25936

Title: Розробка еластичного робочого органу шнекового конвеєра для зниження травмування зернового матеріалу
Authors: Гевко, Роман Богданович
Никеруй, Степан Степанович
Ткаченко, Ігор Григорович
Клендій, Олександра Миколаївна
Залуцький, Сергій Зіновійович
Погріщук, Борис Васильович
Добіжа, Наталія Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Гевко, Р. Б. Розробка еластичного робочого органу шнекового конвеєра для зниження травмування зернового матеріалу / Р. Б. Гевко, С. С. Никеруй, І. Г. Ткаченко, О. М. Клендій, С. З. Залуцький, Б. В. Погріщук, Н. В. Добіжа // Вісник Інженерної академії України. — К. : ІАУ, 2018. — № 1. — С. 213-218.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Publisher: Інженерна академія України
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 631.358.42
Keywords: зусилля деформації
еластична лопать
шнек
зернина
направляючий кожух
напружено-деформований стан
Page range: 213-218
Abstract: Запропоновано нову конструкцію шнекового робочого органу з секційною еластичною поверхнею. Проведено експериментальні дослідження з визначення впливу діаметра направляючого кожуха на секундну продуктивність гвинтового конвеєра. Визначено критичні зусилля та напруження, які призводять до пошкодження зернового матеріалу, а також наведено рекомендації для їх уникнення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25936
ISSN: 2519-8793
Copyright owner: © Гевко Р. Б., Никеруй С. С., Ткаченко І. Г., Клендій О. М., Залуцький С. З., Погріщук Б. В., Добіжа Н. В., 2018
References (Ukraine): 1. Hevko B.M., Hevko R.B., Klendii O.M., Buriak M.V., Dzyadykevych Y.V., Rozum R.I. (2018) - Improvement of machine safety devices. Acta Polytechnica, Journal of Advanced Engineering, Vol.58, no.1, pр.17-25, Prague/Czech Republic.
2. Вітровий А.О., Гевко Р.Б. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету "Сільськогосподарські машини".- Луцьк: Видавництво ЛДТУ. -1998. –Вип. 4.- С. 34-36.
3. Baranovsky V.M., Hevko R.B., Dzyura V.O., Klendii O.M., Klendii M.B., Romanovsky R.M. (2018) – Justification of rational parameters of a pneumoconveyor screw feeder, INMATEH: Agricultural engineering, vol.54, no.1., pp. 15-24, Bucharest/Romania.
4. Hevko R.B., Strishenets O.M., Lyashuk O.L., Tkachenko I.G., Klendii O.M., Dzyura V.O. (2018) – Development of a pneumatic screw conveyor design and substantiation of its parameters, INMATEH: Agricultural engineering, vol.54, no.1, pg.153-160, Bucharest, Romania.
5. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendiy O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg.89-94, Bucharest, Romania.
6. Lyashuk O.L., Rogatynska O.R., Serilko D.L., (2015) - Modelling of the vertical screw conveyer loading, INMATEH Agricultural Engineering, vol.45, no.1, pp.87-94, Bucharest / Romania.
7. Рогатинська О., Ляшук О., Пелешок Т., Любачівський R. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами // Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, вип.79, 2015 р., с.137-143.
8. Гевко Р.Б., Рогатинський Р.М., Розум Р.І., Клендій М.Б., Клендій О.М., Вітровий А.О. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах: монографія // Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018.- 180 с.
9. Бойко А.І., Куликівський В.Л. Дослідження контактної взаємодії зерна в зазорі “виток-кожук” шнекових живильників зерноочисних машин // Науковий вісник НУБіПУ.- К.: Ред-вид. Відділ НУБіПУ, 2011.- Вип.166: Техніка та енергетика АПК.- ч.1- С.267-274.
10. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія.- Тернопіль: Астон, 2012.- 204с.
11. Hevko R. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / Roman Bohdanovych Hevko, Yuriy Volodymyrovych Dzyadykevych, Ihor Gryhorovych Tkachenko, Serhii Zinoviiovych Zalutskyi // Вісник ТНТУ.- Т.: ТНТУ, 2016.- Том 81.- № 1.- С. 77-87.
12. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. (2015) – Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface, INMATEH: Agricultural engineering, vol.46, no.2, pg.133-138, Bucharest, Romania.
13. Гевко Р.Б. Залуцький С.З. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень // Вісник інженерної академії України. – К., 2015. – № 1. – С.242-247.
14. Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Ткаченко І.Г., Клендій О.М. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексу» №11. – Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018. – C. 81-90.
15. Гевко Р.Б., Залуцький С.З., Клендій О.М., Погріщук Б.В., Добіжа Н.В. Визначення потужності на привід гвинтового конвеєра з секційною еластичною робочою поверхнею та його продуктивності // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексу» №12. – Харків : ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2018. – C. 33-42.
16. Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Клендій О.М. Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу", ХНТУ, Херсон, 2017 р., вип.3, с. 137-140.
17. Клендий А.Н., Гевко Р.Б. Экспериментальные исследования винтового конвейера с предохранительной муфтой // Материалы Муждународной научно-технической конференции молодых ученых «Новые материалы, оборудование и технологии в промышлености», Могилев, Белорус.-Рос. ун-т, 2017. - С. 51.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools