Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25884

Назва: Teaches’ training experience of Germany: lessens for Ukraine
Інші назви: Досвід педагогічної освіти Німеччини: уроки для України
Автори: Рокіцька, Наталія Володимирівна
Rokitska, Nataliya
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university, Ukraine
Бібліографічний опис: Rokitska N. Teaches’ training experience of Germany: lessens for Ukraine / Nataliya Rokitska // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 28–30. — (Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні).
Bibliographic description: Rokitska N. (2018) Teaches’ training experience of Germany: lessens for Ukraine. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 28-30.
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378(430)
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 28-30
Початкова сторінка: 28
Кінцева сторінка: 30
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25884
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Васькович І. Шкільництво в Україні (1905-1920 pp.) / І. Васькович. – K.: Мандрівець, 1996. – 360 с.
2. Козак Н. В. Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. В. Козак. – Тернопіль, 2000. – 211с.
3. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденція розвитку / За заг. ред. акд. О. Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196с.
4. Пуховська Л.П. Тенденції розвитку систем підготовки вчителів у Європі /Л. П. Пуховська // Педагогіка і психологія. – 1994. - № 3(4). – С. 144–152.
5. Führ Ch.: Deutsches Bildungswesen seit 1945. Bonn 1996. – 342 S.
References: 1. Vaskovych I. Shkilnytstvo v Ukraini (1905-1920 pp.), I. Vaskovych, K., Mandrivets, 1996, 360 p.
2. Kozak N. V. Dydaktychni osnovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv u FRN: dys. kand. ped. nauk: 13.00.04, N. V. Kozak, Ternopil, 2000, 211p.
3. Luhovyi V. I. Pedahohichna osvita v Ukraini: struktura, funktsionuvannia, tendentsiia rozvytku, by gen. ed. akd. O. H. Moroza, K., MAUP, 1994, 196p.
4. Pukhovska L.P. Tendentsii rozvytku system pidhotovky vchyteliv u Yevropi /L. P. Pukhovska, Pedahohika i psykholohiia, 1994, No 3(4), P. 144–152.
5. Führ Ch., Deutsches Bildungswesen seit 1945. Bonn 1996, 342 S.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.