Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25878

Назва: Використання мультимідійних технологій у викладанні української мови для іноземних студентів
Інші назви: The usage of multimedia technologies in the teaching the ukrainian language to foreign students
Автори: Дочинець, Дмитро
Омельницька, Людмила
Dochinets, Dmytro
Omelnitska, Lyudmyla
Приналежність: Запорізький державний медичний університет м. Запоріжжя, Україна
Zaporizhiazhia State Medical University, Zaporizhiazhia, Ukraine
Бібліографічний опис: Дочинець Д. Використання мультимідійних технологій у викладанні української мови для іноземних студентів / Дмитро Дочинець, Людмила Омельницька // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 140–142. — (Адаптація іноземних студентів).
Bibliographic description: Dochinets D., Omelnitska L. (2018) Vykorystannia multymidiinykh tekhnolohii u vykladanni ukrainskoi movy dlia inozemnykh studentiv [The usage of multimedia technologies in the teaching the ukrainian language to foreign students]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 140-142 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378 147
004. 032. 6
37. 016
811. 161.2] -057.875-0546
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 140-142
Початкова сторінка: 140
Кінцева сторінка: 142
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25878
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Сисоєва С. О. Творчий розвиток особистості в процесі неперервної професійної освіти / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. // За ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – у 2 ч. – Ч.1. – К., 2001. – С. 45-53.
2. Носенко Є. Л. Використання ІТ в освіті / Є. Л. Носенко // Освіта. – 2001. – № 7. – С. 16-18.
3. Потатуров В.А. Культура и цивилизация: диалектика взаимоотношений (методологические аспекты) // Образовательные ресурсы и технологии. –2014. – № 3(6). – С. 52-62.
References: 1. Sysoieva S. O. Tvorchyi rozvytok osobystosti v protsesi neperervnoi profesiinoi osvity, S. O. Sysoieva, Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka: zb. nauk. pr., ed. I. A. Ziaziuna ta N. H. Nychkalo, u 2 ch, Ch.1, K., 2001, P. 45-53.
2. Nosenko Ye. L. Vykorystannia IT v osviti, Ye. L. Nosenko, Osvita, 2001, No 7, P. 16-18.
3. Potaturov V.A. Kultura i tsivilizatsiia: dialektika vzaimootnoshenii (metodolohicheskie aspekty), Obrazovatelnye resursy i tekhnolohii. –2014, No 3(6), P. 52-62.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.