Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25861

Назва: Особливості набору та організація навчального процесу для іноземних студентів – громадян Індії
Інші назви: Features of admission and organisation of training of international students – indian citizens
Автори: Наджам, Шахзад
Najam, Shahzad
Приналежність: Товариство з обмеженою відповідальністю «Велтек Міжнародний», Тернопіль, Україна
«Weltek International» Limited Liability Company, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Наджам Ш. Особливості набору та організація навчального процесу для іноземних студентів – громадян Індії / Шахзад Наджам // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 18–19. — (Нормативно-правове забезпечення та стандарти міжнародної освіти в Україні).
Bibliographic description: Najam S. (2018) Osoblyvosti naboru ta orhanizatsiia navchalnoho protsesu dlia inozemnykh studentiv – hromadian Indii [Features of admission and organisation of training of international students – indian citizens]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 18-19 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 378.147-054.6(540)
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 18-19
Початкова сторінка: 18
Кінцева сторінка: 19
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25861
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Ковалюк Б., Лазарюк В. До питання якості освіти іноземних студентів в Україні // Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні ІІІ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні, 18-20 травня 2016 р. Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. С.57–59.
2. Булгакова Н.Б., Довгодько Т.І., Диченко Т.В., Чайченко Н.Н. Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців: навчально-методичний посібник – Суми: Сумський державний університет, 2017. 286 с.
3. Гуменюк В.В. Підготовка іноземних студентів в закладах вищої медичної освіти України // Педагогіка: Зб. наук. праць. Вип. 11. С.36–40.
References: 1. Kovaliuk B., Lazariuk V. Do pytannia yakosti osvity inozemnykh studentiv v Ukraini, Aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini III Mizhnarodna naukovo-metodychna konferentsiia aktualni pytannia orhanizatsii navchannia inozemnykh studentiv v Ukraini, 18-20 travnia 2016 y. Ternopil: FOP Palianytsia, 2016. P.57–59.
2. Bulhakova N.B., Dovhodko T.I., Dychenko T.V., Chaichenko N.N. Dydaktyka dovuzivskoi pidhotovky studentiv-inozemtsiv: navchalno-metodychnyi posibnyk – Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet, 2017. 286 p.
3. Humeniuk V.V. Pidhotovka inozemnykh studentiv v zakladakh vyshchoi medychnoi osvity Ukrainy, Pedahohika: Zb. nauk. prats. Iss. 11. P.36–40.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.