Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25836

Назва: Організація навчального процесу іноземних студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського
Інші назви: Organization of educational process of international students in the I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Автори: Корда, Михайло
Сельський, Петро
Korda, Mychaylo
Selskyy, Petro
Приналежність: ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України”, Тернопіль, Україна
State higher education establishment “I. Horbachevsky Ternopil State Medical University of Ministry of Public Health of Ukraine” , Ukraine
Бібліографічний опис: Корда М. Організація навчального процесу іноземних студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Михайло Корда, Петро Сельський // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2-4 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 51–54. — (Організація навчального процесу для студентів- іноземців, теоретичні та прикладні аспекти).
Bibliographic description: Korda M., Selskyy P. (2018) Orhanizatsiia navchalnoho protsesu inozemnykh studentiv u Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya. Horbachevskoho [Organization of educational process of international students in the I. Horbachevsky Ternopil State Medical University]. Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives (Tern., 2-4 May 2018), pp. 51-54 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 2018
Materials of Ⅳ International scientific conference teaching and learning of international students in Ukraine. Challenges and perspectives, 2018
Конференція/захід: Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“
Дата публікації: 2-тра-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 2-4 травня 2018
2-4 May 2018
УДК: 377.5
378
61-054.6-057.87
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 51-54
Початкова сторінка: 51
Кінцева сторінка: 54
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25836
ISBN: 978-966-305-089-8
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.
2. Ковальчук Л. Я. Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / Л. Я. Ковальчук // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 10–14.
3. Марценюк В.П. Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців у вищій медичній освіті / В.П. Марценюк, П. Р. Сельський. – Тернопіль : ТДМУ. – 2015. – 312 с.
4. Булах І. Є. Створюємо якісний тест : навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.
5. Epstein R.M. Assessment in Medical Education / R.M. Epstein // The New England Journal of Medicine. – 2007. – № 1 . – P. 356 – 387.
6. Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці / За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 290 с.
References: 1. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity, K. : Lenvit, 2006, 35 p.
2. Kovalchuk L. Ya. Vprovadzhennia novitnikh metodyk i system navchalnoho protsesu v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I. Ya. Horbachevskoho, L. Ya. Kovalchuk, Medychna osvita, 2009, No 2, P. 10–14.
3. Martseniuk V.P. Informatsiina systema upravlinnia yakistiu pidhotovky fakhivtsiv u vyshchii medychnii osviti, V.P. Martseniuk, P. R. Selskyi, Ternopil : TDMU, 2015, 312 p.
4. Bulakh I. Ye. Stvoriuiemo yakisnyi test : tutorial, I. Ye. Bulakh, M. R. Mruha, K. : Maister-klas, 2006, 160 p.
5. Epstein R.M. Assessment in Medical Education, R.M. Epstein, The New England Journal of Medicine, 2007, No 1 , P. 356 – 387.
6. Dosvid Videnskoho medychnoho universytetu v reformuvanni systemy osvity. Perspektyvy spivpratsi, ed. L.Ya. Kovalchuka, Ternopil: TDMU, 2006, 290 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅳ міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.