Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25808
Назва: Конспект лекцій з дисципліни "Техніка високих напруг" : Методичні вказівки
Автори: Вакуленко, Олександр Олексійович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії. Кафедра електричної інженерії. Старший викладач. Тел. 0969415915
Бібліографічний опис: Конспект лекцій з дисципліни «Техніка високих напруг» : методичні вказівки для студентів напряму підготування 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» й спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укл.: О. О. Вакуленко. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 180 с.
Bibliographic description: Outline of lectures on discipline "High Voltage Technique" : methodological instructions for students in the direction of preparation 6.050701 "Electrical engineering and electrotechnology" and specialty 141 "Electricity, electrical engineering and electromechanics" / Сomp. O. Vakulenko. - Ternopil : TNTU, 2017. - 180 p.
Дата публікації: 26-жов-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблені з метою засвоєння теоретичного матеріалу з дисципліни «Техніка високих напруг» й містять теоретичну частину, практичні вказівки до вирішення задач ефективного функціонування високовольтного устаткування, запитання для самопідготування та розраховані на отримання навиків визначення діелектричних втрат, електричної міцності високовольтної ізоляції, інтенсивності часткових розрядів, питомих електричних опорів, зон блискавкозахисту електроустановок і споруд на їх моделях, дефектованих ізоляторів заміром розподілу напруги вздовж гірлянди ізоляторів, а також обчислення похибок високовольтних вимірювань.
Опис: Розглянуто й рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 02 від 26 жовтня 2017 року.
Зміст: ЗМІСТ Лекція №1 ................................................................................................... Вступ. Завдання курсу «Техніка високих напруг». Особливості функціонування нейтралей електричних мереж. Зовнішня і внутрішня ізоляція електроустановок. 5 Лекція №2 ................................................................................................... Основні закони електричних полів. Електростатична теорема Ґаусса. Крайовий ефект. 14 Лекція №3 ................................................................................................... Електричне поле стандартних електродів. Провідні та газові включення в ізоляції. 22 Лекція №4 ................................................................................................... Електричне поле однофазної повітряної лінії. Потенціальні та ємнісні коефіцієнти. Часткові ємності проводів. 32 Лекція №5 ................................................................................................... Електричне поле трифазної повітряної лінії. Потенціальні та ємнісні коефіцієнти. Часткові ємності проводів. Електричне поле розщеплених проводів. Коефіцієнт шорсткості проводів. 40 Лекція №6 ……………............................................................................. Теоретичні передумови регулювання електричних полів. Вирівнювання електричного поля ізоляторів ЛЕП зовнішніми екранами. Градування ізоляції. 48 Лекція №7 ................................................................................................... Регулювання електричного поля конденсаторними обкладинками. Застосування півпровідних покрить. 57 Лекція №8 ................................................................................................... Внутрішня ізоляція електроустановок. Ізоляція силових трансформаторів, вводів високої напруги, силових конденсаторів, кабелів, високовольтних електричних машин 67 Лекція №9 ................................................................................................... Особливості зовнішньої ізоляції електричних установок. Збудження та іонізація атомів і молекул газу. Коефіцієнт ударної іонізації. Вторинна та термоіонізація. 76 4 Лекція №10 ................................................................................................. Лавина електронів. Умова самостійності розряду. Лавинно–стримерний розряд. 88 Лекція №11 ................................................................................................. Розвиток розряду у проміжках з однорідним та неоднорідним електричними полями. Закон Пашена. Розвиток розряду у проміжках стандартних електродів. Застосування стандартних розрядних проміжків. 97 Лекція №12 ................................................................................................. Розвиток коронного розряду в неоднорідному електричному полі. Втрати потужності на загальну й місцеву корони повітряних ЛЕП та способи їх зменшення. Екологічний вплив коронного розряду. 112 Лекція №13 ................................................................................................. Статистичні закономірності розрядних процесів у зовнішній ізоляції. Вольт–секундні характеристики повітряних проміжків. Розряди в повітрі вздовж поверхні ізоляторів. Вплив ступеня забрудненості атмосфери. 123 Лекція №14 ................................................................................................. Електричний грозовий розряд (блискавка). Основні параметри блискавки. Інтенсивність грозової діяльності. 139 Лекція №15 ................................................................................................. Блискавковідводи та їх зони захисту. Заземлення блискавковідводів. Імпульсні характеристики заземлювачів. Умови безпечного проходження струму блискавки. 148 Лекція №16 ................................................................................................. Блискавкозахист повітряних ліній електропередачі. Захисний рівень та число грозових відключень ліній. Грозоопірність ліній з тросами та без них. Індуковані та прямі удари блискавки. 162 Рекомендована література ...................................................................... 178
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25808
Власник авторського права: Вакуленко О.О., 2017 рік
Перелік літератури: 1. Бржезицький В. О. Техніка і електрофізика високих напруг : навч. посібн. / В. О. Бржезицький, А. В. Ісакова, В. В. Рудаков ; за ред. В. О. Бржезицького. – Харків : НТУ «ХПІ». – Торнадо, 2005. – 930 с. 2. Долгинов А. И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике / А. И. Долгинов. – М. : Энергия, 1968. – 464 с. 3. Закарюкин В. П. Техника высоких напряжений : конспект лекций / В. П. Закарюкин. – Иркутск : ИрГУПС, 2005. – 137 с. 4. Колечицкий Е. С. Основы расчета заземляющих устройств : учебн. пособие / Е. С. Колечицкий. – М. : Изд-во МЭИ, 2001.– 48 с. 5. Маврін О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : конспект лекцій / О. І. Маврін, К.Б. Покровський. – Львів : Вид–во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 100 с. 6. Техника высоких напряжений. Лабораторный практикум : учебн. пособие для вузов / М. Е. Иерусалимов [и др.] ; под ред. М. Е. Иерусалимова. - Киев : Вища школа, 1987. - 213 с. : ил. 7. Техника высоких напряжений : учебн. для вузов / Л. Ф. Дмоховская, В. П. Ларионов, Ю. С. Пинталь ; под общ. ред. Д. В. Разевига. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Энергия, 1976. – 488с. : ил. 8. Техника высоких напряжений : учебн. пособие / И. М. Богатенков, Г. М. Иманов, В. Е. Кизеветтер ; под ред. Г. С. Кучинского. – СПб : Изд-во ПЭИПК, 1998. – 700 с. : ил.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ТВН - Методичка до конспенту лекцій.pdf76,7 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора