Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25773
Title: Антикризове фінансове управління на промислових підприємствах України в сучасних умовах
Authors: Машлій, Галина Богданівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Машлій Г.Б. Антикризове фінансове управління на промислових підприємствах України в сучасних умовах/ Г.Б. Машлій // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14 грудня 2017 року). – Харків, ХНАДУ, 2017. – с. 491-492
Conference/Event: Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (14 грудня 2017 року)
Issue Date: 2017
Date of entry: 23-Jun-2018
Publisher: Харків, ХНАДУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Харків, ХНАДУ
Page range: 491-492
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25773
Copyright owner: @,2017
References (Ukraine): 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua. 2. Машлій Галина. Вирішення проблем збитковості підприємств в Україні як засіб активізації регіональної інвестиційної діяльності [Електронний ресурс]/Галина Машлій// Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. - Випуск 1(16). – С. 129-138. - Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17mhbrid.pdf.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Material konf_14.12.17.pdf6,4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools