Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25758
Title: Готельний бізнес в Україні: сучасний стан та інноваційні технології діяльності
Authors: Машлій, Галина Богданівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Машлій Г.Б. Готельний бізнес в Україні: сучасний стан та інноваційні технології діяльності/ Г.Б. Машлій // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2018. – с. 471-474.
Conference/Event: Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
Issue Date: 2018
Date of entry: 22-Jun-2018
Publisher: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Country (code): UA
Place of the edition/event: Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Page range: 471-474.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25758
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//ukrstat.gov.ua. 2. Галасюк С. С. Сучасні проблеми розвитку готельної індустрії України / С. С. Галасюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2014. - №2(2). - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2014_2(2)__4. 3. Черномазюк А.Г. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу/ А.Г.Черномазюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 5. – Т. 2 – C. 269–272. 4. Черноусова Н.Ю. Основні напрямки впровадження інноваційних технологій в сфері гостинності/ Н.Ю. Черноусова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/chernousova.htm.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник конференції 2018.pdf5,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools