Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25750
Title: Тенденції розвитку міжнародної біржової торгівлі
Authors: Табас, Людмила Іванівна
Машлій, Галина Богданівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Табас Л. І., Машлій Г.Б. Тенденції розвитку міжнародної біржової торгівлі / Л.І. Табас, Г.Б. Машлій // Актуальні питання сьогодення [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.6. – с. 83-84.
Conference/Event: Актуальні питання сьогодення [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»
Issue Date: Mar-2018
Date of entry: 22-Jun-2018
Publisher: ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.)
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Вінниця
Page range: 83-84.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25750
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Фельдман А.Б. Производственные финансовые и товарные инструменты [Текст]/ А.Б. Фельдман – М. «Финансы и статистика», 2003. – 304 с. 2. Соловьев П.А. Современные тенденции биржевого рынка производных финансовых инструментов: преимущества и опасности [Текст]/ П.А. Соловьев// Срочный рынок. – 2004. - №8 (10) – С. 16-18. 3. Офіційний сайт ДКЦПФР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/. 4. Шаров О. Концептуальні засади створення конкурентоспроможного ринку фінансових послуг / Шаров О. // Фінансовий ринок України. – 2008. –№7–8. – С. 9–13.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Том 6.pdf8,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools