Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25731
Title: Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну
Authors: Машлій, Галина Богданівна
Галяберда, Андрій Михайлович
Пантелімон, Оксана Михайлівна
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Машлій Г.Б., Галяберда А. М., Пантелімон О.М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну/Г.Б. Машлій, А.М. Галяберда, О.М.Пантелімон// "Світ економічної науки. Випуск 4": матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. - Тернопіль, 2018. – с. 132-133.
Conference/Event: "Світ економічної науки. Випуск 4": матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування.
Issue Date: 2018
Date of entry: 22-Jun-2018
Publisher: Тернопіль
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Page range: 132-133.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25731
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Ткаченко К.Л. Формирование государственной инвестиционной политики / К.Л. Ткаченко// Финансы Украины. – 2002. - №1. - с. 84-87. 2. Закон України "Про режим іноземного інвестування" [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр.
Content type: Poster
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник 29.05.18.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools