Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25706
Title: Основні проблеми вдосконалення процесів публічного управління регіональним розвитком з врахуванням людського фактору
Authors: Машлій, Галина Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Машлій Г.Б. Основні проблеми вдосконалення процесів публічного управління регіональним розвитком з врахуванням людського фактору/ Г.Б. Машлій // Світ економічної науки. Випуск 1: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. - Тернопіль, 2018. – с. 92-93.
Conference/Event: Світ економічної науки. Випуск 1: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування.
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопіль
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Page range: 92-93
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25706
Copyright owner: @,2018
References (Ukraine): 1. Ничта Н. Психологічний ресурс оптимізації взаємодії місцевих органів державної влади з громадськістю/ Наталія Ничта // Актуальнi проблеми державного управлiння: Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. - Випуск 4(52). – ОРІДУ НАДУ. - 2012. - с.128-131. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zmist%2852%29.pdf. 2. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування: навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та ін. — Київ : К.І.С., 2016. — 130 с. — (Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»). – 129 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/wp-сontent/uploads/2016/09/Communication_Handbook_ 2016_web.pdf.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools