Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25698
Title: Методичні вказівки для проходження переддипломної та дослідницької практик магістрами спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Петрик, Оксана Юліанівна
Бойко, Ігор Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для проходження переддипломної та дослідницької практик магістрами спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Issue Date: 2017
Submitted date: 27-Sep-2017
Publisher: Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 33 с.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017
UDC: 519.62
Abstract: Методичні вказівки призначені для проходження переддипломної та дослідницької практики студентами, що навчають за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”, та містять інформацію про структуру та зміст звіту по практиці, вимоги до об’єму та його оформлення
Description: Навчально-методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 2 від 27 вересня 2017 р.
Content: 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 5
2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 7
3 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (10 СЕМЕСТР) 19
4 ДОСЛІДНИЦЬКА ПРАКТИКА (11 СЕМЕСТР) 25
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 31
Додаток А 32
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25698
Copyright owner: © Петрик М.Р., Михалик Д.М., Петрик О.Ю., Бойко І.В., 2017 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PrMag.pdfpdf251,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools