Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25697
Title: Наскрізна програма технологічної, переддипломної та науково-дослідної практик студентів спеціальностей: 121 Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121 Інженерія програмного забезпечення (магістр)
Authors: Петрик, Михайло Романович
Михалик, Дмитро Михайлович
Петрик, Оксана Юліанівна
Бойко, ігор Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Наскрізна програма технологічної, переддипломної та науково-дослідної практик студентів спеціальностей: 121 інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121 інженерія програмного забезпечення (магістр) / Укладачі : Петрик М.Р., Михалик Д.М., Петрик О.Ю., Бойко І.В., – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 28 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 27-Sep-2017
Publisher: Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 – 28 с.
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017
UDC: 519.62
Abstract: Наскрізна програма практик розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”
Description: Навчально-методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 2 від 27 вересня 2017 р.
Content: 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 5
2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 6
3 ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (6 СЕМЕСТР) 12
4 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (8 СЕМЕСТР) 15
5 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (10 СЕМЕСТР) 18
6 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА (10 СЕМЕСТР) 22
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 25
Додаток А 26 Додаток Б 28
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25697
Copyright owner: © Петрик М.Р., Михалик Д.М., Петрик О.Ю., Бойко І.В., 2017 © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NaskrPr.pdfpdf276,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools