Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25616
Назва: Методичний посібник з дисципліни "Вступ до фаху" для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Автори: Пилипець, Михайло Ількович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Ткаченко, Ігор Григорович
Радик, Х. Т.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Методичний посібник з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузь знань 13 «Механічна інженерія» / Укладачі : Пилипець М.І., Данильченко Л.М., Ткаченко І.Г., Радик Х.Т. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 152 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім І.Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621/01(07)
Кількість сторінок: 152
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри технології машинобудування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 3 від 29 березня 2018 р. Схвалено та рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 7 від 23 квітня 2018 р.
Зміст: ВСТУП...5 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ...6 1.1. Рівні та ступені вищої освіти в Україні ...6 1.2. Навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна механіка» ...7 1.3. Творче оволодіння знаннями ...11 1.4. Історія та сьогодення кафедри технології машинобудування ...13 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА СУЧАСНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА ...16 2.1. Нормативно-правова база підготовки фахівців ...16 2.2. Сфери професійної діяльності ...16 2.3. Об’єкти професійної діяльності інженера-технолога ...17 2.4. Види професійної діяльності ...17 2.5. Задачі професійної діяльності ...17 2.6. Кваліфікаційні вимоги до інженера-технолога виробничої дільниці ...19 3. МАШИНОБУДУВАННЯ - ДВИГУН ПРОГРЕСУ ...21 3.1. Короткий нарис розвитку машинобудування ...21 3.2. Загальна характеристика машинобудівної галузі промисловості ...26 3.2.1. Важке машинобудування ...28 3.2.2. Середнє машинобудування ...29 3.3. Розвиток науки в галузі машинобудування ...30 3.4. Шляхи сучасного розвитку техніки і технології машинобудування ...33 3.5. Основні поняття в машинобудуванні ...34 3.6. Загальні відомості про проектування, конструювання і технологію ...38 4. СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН ...42 4.1. Одержання литих заготовок ...42 4.2. Одержання заготовок обробленням тиском ...47 4.3. Виробництво заготовок із порошкових матеріалів ...51 4.4. Одержання заготовок із прокату ...52 5. НОРМУВАННЯ ТОЧНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ...55 5.1. Граничні відхилення та допуски розміру ...55 5.2. Посадки та ступені точності ...55 5.3. Точність форми поверхні ...58 5.4. Точність розташування поверхонь ...58 5.5. Шорсткість поверхонь ...58 5.6. Вимірювання та засоби для вимірювання ...60 6. ОБРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ РІЗАННЯМ ТА РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ...66 6.1. Загальні відомості про різання ...66 6.2. Інструментальні матеріали ...68 6.3. Металорізальний інструмент ...70 6.4.Токарне оброблення ...80 6.5. Фрезерне оброблення ...83 6.6. Оброблення на свердлильних верстатах ...86 6.7. Оброблення на розточувальних верстатах ...88 6.8. Оброблення на протяжних верстатах ...89 6.9. Оброблення на стругальних верстатах ...90 6.10. Шліфування і полірування ...91 6.11. Оброблення на верстатах з числовим програмним керуванням ...93 6.12. Поверхневе оброблення металів ...95 6.13. Слюсарні роботи ...97 6.14. Зварювання ...98 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ...102 7.1. Завдання в галузі безпеки життєдіяльності ...102 7.2. Вимоги безпеки до виробничого обладнання ...102 7.3. Пожежна безпека ...103 7.4. Електробезпека ...103 7.5. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища ...104 8. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ...105 8.1. Механізація і автоматизація виробничих процесів в машинобудуванні ...105 8.2. Використання роботів на промислових підприємствах ...106 8.3. Заводи та цехи машинобудівної промисловості ...108 8.4. Інформаційні технології в машинобудуванні ...110 8.5. Інтенсифікація машинобудівного комплексу промисловості ...113 РЕКОМЕДОВАНА ЛІТЕРАТРА...115 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК...116 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ...131
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25616
Власник авторського права: © Пилипець М.І., Данильченко Л.М., Ткаченко І.Г., Радик Х.Т. , 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Виноградов В. В. Технология машиностроения: введение в специальность. Технология машиностроения [Текст] / В. М. Виноградов. – М. : Издательский центр «Академия», 2007 – 176 с. 2. Гевко Б. М. Технологія оброблення на верстатах з ЧПК: Навчальний посібник [Текст] / Б. М. Гевко , А. В. Матвійчук. Тернопіль : ТДТУ, 2004 . – 131 с. 3. Дальский А. М. Технология конструкционных материалов [Текст] / А. М. Дальский. – М. : Машиностроение, 2004. – 512 с. 4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/. 5. Желєзна А. М., Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник [Текст] / А. М. Желєзна, В. А. Кирилович. – К. : Кондор, 2004. – 796 с. 6. Капустин Н. М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : Учеб. для втузов [Текст] / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, А. Г. Схиртладзе и др. ; Под ред. Н. М. Капустина. – М. : Высш. шк., 2004. – 415 с. : ил. 7. Кондаков А. И. САПР технологических процессов [Текст] / А. И. Кондаков. – М. : Академия, 2007. – 272 с. 8. Конюх В. Л. Компьютерная автоматизация производства [Текст] / В. Л. Конюх. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. – 108 с. 9. Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-сайт. Вища освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/. 10. Руденко П. О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні [Текст] / П. О. Руденко. – К. : Вища шк., 1993. – 414 с. 11. Схиртладзе А. Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст] / А. Г. Схиртладзе. – М. : Высш. шк., 2001. – 407 с. 12. Солнышкин И. П., Чижевский А. Б., Дмитриев С. И. Технологические процессы в машиностроении : Учеб. пособие [Текст] / И. П. Солнышкин, А. Б. Чижевский, С. И. Дмитриев ; Под ред. Н. П. Солнышкина. СПб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – 344 с. 13. Ткаченко І. Г. Технологія машинобудування : вступ до спеціальності : Посібник для практичних занять та самостійної роботи [Текст] / І. Г. Ткаченко, Ю. Б. Капаціла, Ю. Є. Паливода – Тернопіль : Вид-во ТНТУ, 2013. – 84 с. 14. Хільчевський В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : Навчальний посібник [Текст] / В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, В. О. Степаненко, К. Г. Лопатько. – К. : Либідь, 2002. – 328 с. 15. Черпаков Б. И. Металлорежущие станки [Текст] / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с. 16. Чумак М. Г. Матеріали та технологія машинобудування [Текст] / М. Г. Чумак – К. : Либідь, 2000. – 368 с. 17. Шишмарев В. Ю. Машиностроительное производство : Учебник для студ. учреждений средн. проф. образования [Текст] / В. Ю. Шишмарев, Т. И. Каспина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.
Тип вмісту : Learning Object
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри технології машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Metod_Danilchenko.pdf4,27 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора