Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДобротвор, Ігор Григорович-
dc.contributor.authorСтухляк, Петро Данилович-
dc.contributor.authorМикитишин, Андрій Григорович-
dc.contributor.authorМитник, Микола Мирославович-
dc.date.accessioned2018-06-19T06:41:08Z-
dc.date.available2018-06-19T06:41:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationАналіз систем розпізнавання образів структури композитів : монографія / Добротвор І.Г., Стухляк П.Д., Микитишин А.Г., Митник М.М. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 224 с.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-305-090-4-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25615-
dc.descriptionМонографію розроблено у відповідності до навчальної програми курсу «Системний аналіз» (ТНЕУ) та «Цифрова обробка сигналів та зображень» (ТНТУ) і рекомендовано для студентів відповідних спеціальностей.uk_UA
dc.description.abstractУ монографії розглянуто основи аналізу систем у процесі розпізнавання образів мікро структур епоксидних композитів. Описано алгоритми функціонування методів розпізнавання структур у середовищі MathCAD. Матеріал супроводжується великою кількістю цифрових зображень мікроструктур композитів та прикладами їх обробки для виявлення особливостей матеріалу із оптимальними експлуатаційними характеристиками.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВступ …5 1. Поняття розпізнавання образів …7 2. Теорії розпізнавання образів …11 3. Загальні задачі розпізнавання образів та їх типи …14 4. Основні означення …15 5. Загальна характеристика методів розпізнавання образів та їх типи …18 6. Аспекти розпізнавання образів … 21 7. Розпізнавання образів у полі застосування технічних наук … 22 8. Математичний формалізм розпізнавання образів …24 1. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ …28 1.1. Алгоритми розпізнавання образів …28 1.2. Алгоритми січних площин … 32 1.3. Геометрична ілюстрація алгоритму …35 1.3.1. Проведення січних площин … 35 1.3.2. Пошук опонентів …39 1.3.3. Виключення зайвих площин …44 1.4. Методи кластер-аналізу …46 1.4.1. Кластеризація …46 1.4.2. Міри відстані …47 1.4.3. Міри близькості об’єктів …52 1.4.4. Класифікація алгоритмів кластеризації …53 2. ПРОБЛЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ … 66 2.1. Підбір серійного обладнання та розрахунок технічних характеристик об’єкта на основі паспортних даних обладнання …66 2.2. Вимоги, які до ставляться до технічного обладнання та їх технічні показники … 68 2.3. Проблеми формування зображення у технічних системах ...71 3. ОБРОБЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ …72 3.1. Реалізації окремих методів найбільш типових завдань … 74 3.1.1. Попередня обробка зображення …74 3.1.2. Вибір зернистості функції відліків досліджуваних параметрів …78 3.1.3. Вибір функції відліків ресурсообміну …81 3.2. Простори сигналів і системи …84 3.3. Сигнали у часовій та просторовій областях …87 3.4. Неперервні сигнали. Згортка …89 3.5. Дискретна згортка … 92 3.6. Фільтри, перетворення Фур’є … 93 3.7. Згортка в просторовій області двовимірним фільтром …98 4. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ …102 4.1. Методи згладжування цифрових зображень …103 4.2. Методи вирівнювання освітленості зображень …105 4.3. Поліпшення просторового розпізнавання …107 4.4. Визначення контурів …109 4.5. Пошук меж об’єкта на основі градієнта …113 4.6. Покращення розпізнавання деталей … 118 4.7. Шумові похибки об’єкту. Корекція шумів зображення …120 4.8. Виявлення і розпізнавання об'єктів зображень … 123 5. РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ КОМПОЗИТІВ … 128 5.1. Алгоритми дослідження геометричних параметрів зовнішніх поверхневих шарів композитів …128 5.2. Дослідження геометричних параметрів зовнішніх поверхневих шарів композитів …132 5.3. Використання диференційних операторів І-го порядку для дослідження структури зовнішніх поверхневих шарів на межі поділу фаз …139 5.4. Алгоритми визначення кластерних структур у епоксидних композитах …146 5.5. Алгоритми виділення квазістаціонарних інтервалів зміни оптичних характеристик епоксикомпозитів …150 5.6. Досліджування формування кластерних структур епоксикомпозитів …151 5.7. Моделювання динаміки коміркової структури при формуванні епоксикомпозитів …158 5.8. Фазові характеристики процесу формування мікроструктур епоксикомпозитів із дисперсним наповнювачем …163 5.9. Алгоритми ідентифікації параметрів динаміки поширення мікроструктур композитів …171 5.10. Моделювання параметричних залежностей фізико-механічних характеристик епоксикомпозитів з дисперсними наповнювачами …182 Список використаної літератури …187 Додатки …198uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.titleАналіз систем розпізнавання образів структури композитівuk_UA
dc.typeMonographuk_UA
dc.rights.holder©Добротвор І.Г., Стухляк П.Д., Микитишин А.Г., Митник М.М., 2018uk_UA
dc.rights.holder©Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільuk_UA
dc.format.pages224-
dc.subject.udc681.3:658.511 : 521.372uk_UA
dc.relation.references1. Айзерман М.А., Браверман Э.М., Розоноэр Л.И. Метод потенциальных функций в теории обучения машин. – М. : Наука, 2004. – 384 с. 2. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. – М.: Наука, 1974. – 416 с. 3. Загоруйко Н.Г., Методы распознавания и их применения. – М.: «Советское радио»., 1972 – 364 c. 4. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов. – М.: Наука, 1979 – 367 с. 5. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. – М.: Мир, 1977 – 360 с. 6. Журавлев Ю.И. Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания или классификации // Проблемы кибернетики. – М.: Наука, 2005. – Вып. 33. С. 5 – 68. 7. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов. – М.: Радио и связь, 1986. – 263 с. 8. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. – М.: "Мир", 1978 – 412 с. 9. Рудаков К.В. Об алгебраической теории универсальных и локальных ограничений для задач классификации // Распознавание, классификация, прогноз. Математические методы и их применение. Вып. 1. – М.: Наука, 2007. – С. 176 – 200. 10. Фомин Я.А. Распознавание образов: теория и применения. 2-е изд. – М.: ФАЗИС, 2012. – 429 с. 11. Неймарк Ю.И., Баталова З.С. и др. Распознавание образов и медицинская диагностика. – М., «Наука», 1972. – 316 с. 12. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. 4-е изд. – М.: Высшая школа, 1984, 2004. – 262 с.13. Растригин Л.А., Эренштейн Р.Х. Метод коллективного распознавания. – М.: Энергоиздат, 2006. – 80 с. 14. Потапов А.С. Распознавание образов и машинное восприятие. – СПб.: Политехника, 2007. – 548 c. 15. Мазуров В.Д. Комитеты систем неравенств и задача распознавания // Кибернетика, 2004, № 2. – С. 140 – 146. 16. Минский М., Пейперт С. Персептроны. – М.: Мир, 2007. – 261 с. 17. Васильев В.И. Распознающие системы. Справочник. – 2-е изд. – К.: Наукова думка, 1983. – 424 с. 18. Стокман Дж., Шапиро Л. Компьютерное зрение. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с. 19. Форсайт А.Д., Понс Дж.Компьютерное зрение. Современный подход: A Modern Approach. – М.: Вильямс, 2004. – 928 с. 20. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с. 21. Carlson, Nicholas At Last – The Full Story Of How Facebook Was Founded. Business Insider (5 березеня 2010). 22. Facebook Beats In Q2 With $2.91 Billion In Revenue, 62% Of Ad Revenue From Mobile, 1.32B Users, techcrunch.com (24 червня 2014). 23. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. – М.: Мир, 2005. – 144 с. 24. Харкевич А.А. Опознавание образов // Радиотехника. 1959. Т. 14, № 5. С. 3 – 9. 25. Ковалевский В.А., Современное состояние проблемы распознавания образов. // М.: Кибернетика, № 5, 1967. 26. Горбань А., Россиев Д. Нейронные сети на персональном компьютере. // Новосибирск, Наука, 1996. – C 114 – 119. 27. Чэн Ш.-К. Принципы проектирования систем визуальной информации. – М.: Мир, 1994. – 408 с.28. Ю.И.Журавлев. Избранные научные труды: сборник научных трудов. – М.: Магистр, 1998. – 417 с. 29. Закс Ш. Теория статистических выводов. – М.: Мир, 1975. – 776 с. 30. Леман Э. Проверка статистических гипотез. – М.: Наука, 1979. – 408 с. 31. Добротвор І.Г. Визначення діапазонів оптимального вмісту дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах / І.Г. Добротвор, А.В. Букетов, П.Д. Стухляк // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – том 45. – № 6. – 2009. – С. 32 – 39. 32. Сойфер В.А. Компьютерная обработка изображений // Соросовский образовательный журнал – 1996. – № 2. – С. 118 – 124. 33. Сойфер В.А. Компьютерная обработка изображений // Соросовский образовательный журнал – 1996. – № 3. – С. 110 – 121. 34. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания. – 4-е изд. – М.: Высшая школа, 1984, 2004. – 262 с. 35. Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. – М.: Наука, 1974. – 416 с. 36. Васильев В.И. Распознающие системы. Справочник. – 2-е изд. – К.: Наукова думка, 1983. – 424 с. 37. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение = Computer Vision. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 752 с. – ISBN 5-947-74384-1. 38. Фомин Я.А. Распознавание образов: теория и применения. – 2-е изд. – М.: ФАЗИС, 2012. – 429 с. – ISBN 978-5-7036-0130-4. 39. Фомин Я.А., Тарловский Г.Р. Статистическая теория распознавания образов. – М.: Радио и связь, 1986. – 624 с. 40. Форсайт Д.А., Понс Дж. Компьютерное зрение. Современный подход = Computer Vision: A Modern Approach. – М.: Вильямс, 2004. – 928 с. – ISBN 0- 13-085198-1. 41. Чэн Ш.-К. Принципы проектирования систем визуальной информации. – М.: Мир, 1994. – 408 с.42. Лбов Г.С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. – Новосибирск: Наука, 1981. – 157 с. 43. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – М.: Из-во „Мир”. – 1980. – 510 с. 44. Вапник В.Н. Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов (статистические проблемы обучения). – М.: Наука, 1979. – 416 с. 45. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Изд-во «Наука». – 1984. – 832 с. 46. Перегудов Ф.И. Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш.шк., 1989. – 367 с. 47. Айвазян С.А. Классификация многомерных наблюдений / С.А. Айвазян, З.И. Бежаева, О.В. Староверов – М.: Изд-во «Статистика» – 1974. – 240 с. 48. Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. – М.: Наука-Физматлит, 1996. – 278 с. 49. Быков Р.Е. Цифровое преобразовоние изображений / Р.Е. Быков, Р.Фрайер, К.В. Иванов, А.А Манцветов. – М.: Горячая линия – Телеком. – 2003. – 228 с. 50. Горелик А.Л. Систематические аспекты проблемы распознавания объектов и явлений // Радиотехника. 1990, № 9. С. 13 – 16. 51. Репин В.Г., Тартаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. – М.: Сов. Радио, 1977. – 432 с. 52. Певцов Г.В. Колисниченко Д.А. Синтез алгоритмов многоальтернативного распознавания образов, заданных сложными эталонными описаниями, при наличии класса неизвестных объектов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. Т. 48. 2005, № 12. С. 27 – 31. 53. Миленький А.В. Классификация сигналов в условиях неопределенности. – М.: Советское радио, 1975. – 328 с.54. Сенин А.Г. Распознавание случайных сигналов. – Новосибирск: Наука, 1974. – 76 с. 55. Натан А.А., Самыловский А.И. Распознавание гауссовских случайных процессов на основе локального анализа их свойств // Техническая кибернетика. 1985, № 6. С. 172 – 180. 56. Хуанг Т.С. и др. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с. 57. Певцов Г.В., Лупандин В.А. Синтез алгоритмов многоальтерна- тивного распознавания образов на основе проверки сложных статистических гипотез по критерию максимума апостериорной вероятности // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2001, № 11. С. 77 – 80. 58. Певцов Г.В. Синтез статистических алгоритмов распознавания образов, заданных составными эталонными описаниями // Изв. вузов. Радиоэлектроника. Т. 47. 2004, № 12. С. 45 – 54. 59. Костюк Ю.Л. Алгоритмы векторизации цветных растровых изображений на основе триангуляции и их реализация/ Ю.Л. Костюк., А.Б. Кон,, Ю.Л. Новиков // Весник ТГУ. 2003. – № 280. – С. 275 – 280. 60. Семенов А.Д. Идентификация объектов управления/ А.Д. Семенов, Д.В. Артамонов, А.В. Брюхачев. Учебн. пособие. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун- та, 2003. – 211 с. 61. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров / А.Я. Малкин. – М., Изд-во «Химия». – 1978. – 336 с. 62. Корольков, Д.В. Теоретическая химия / Д.В. Корольков, Г.А. Скоробо- гатов. – СПб. : Изд-во СПбГУ. – 2001. – 427 с. 63. Скоробогатов Г.А. Кинетические уравнения физики с точки зрения формальной химической кинетики / Г.А. Скоробогатов, Б.Э. Дзевитский // Журн. физ. Химии. – 1973. – т. 43. – № 3. – C. 566 – 570. 64. Добротвор І.Г. Дослідження геометричних розмірів та структурних параметрів зовнішніх поверхневих шарів у наповнених епоксикомпозитах /[І.Г. Добротвор, П.Д. Стухляк, А.В. Букетов та ін.]. Вісник Тернопільського державного технічного університету. – № 2. – 2008. – С. 34 – 42. 65. Стухляк П.Д., Митник М.М., Микитишин А.Г. Дослідження релаксаційних процесів затвердження оксидонаповнених епоксидних систем // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – Київ. – 2000. – № 7. – С. 91 – 94. 66. Букетов А., Стухляк П., Митник М., Микитишин А. Вплив міжфазної взаємодії на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів // Машинознавство. – 2002. – № 7. – С. 9 – 13. 67. Букетов А.В., Стухляк П.Д., Микитишин А.Г. Вплив інгредієнтів адгезійного шару на фізико-механічні властивості захисних покриттів // Машинознавство. – 2003. – № 1. – С. 44 – 47. 68. Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах / Ю.С. Липатов. – К.: Наукова Думка, 1980. – 260 с. 69. Нізельський Ю.М. Поліуретанові сітки на основі мікробного полісахариду ксантану та блокованих поліізоціанатів / [Ю.М. Нізельський, Н.В. Козак, А.В. Губіна та ін.] // Наукові записки НАУКМА. – 2005. – Т. 29. – С. 58 – 64. 70. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования / А.Ю. Терехина. – М. : Наука. – 1986. – 168 с. 71. Добротвор І.Г. Методика дослідження геометричних характеристик поверхневих шарів у епоксикомпозитах / І.Г. Добротвор. Вопросы химии и химической технологии. – Днепропетровск. – 2006. – № 4. – C. 109 – 112. 72. Схема структури зовнішніх шарів дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах / І. Добротвор, К. Мороз // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль. – 2007. – С. 125. 73. Очков, В.Ф. MathCad 8 Pro для студентов и инженеров / В.Ф. Очков. – М. : Компьютер Прес, 1999. – 523 с.74. O.Dunets, C.Wolf, A.Sachenko, G.Hladij, I.Dobrotvor Multi-agent System of IT Project Planning. The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21 – 23 September, 2017, Bucharest, Romania, vol. 1, – P. 548 – 552. ISBN 978-1-586- 0696-4. 75. Дослідження впливу природи наповнювачів і товщини покриттів на зміну градієнта кольорів та внутрішні напруження в епоксикомпозитах / П.Д. Стухляк, І.Г. Добротвор, Р.З. Золотий, А.В. Букетов // Вісник КНУДТ. – № 5. – 2006. – С. 82 – 87. 76. Стухляк П.Д. Розробка методики дослідження параметрів поверхневих шарів у епоксикомпозитах з використанням спектрального аналізу ділянок полімера / [П.Д. Стухляк, І.Г. Добротвор, А.В. Букетов та ін.] // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2005. – Т. 1. – № 5. – С. 92 – 98. 77. Корякина, М.И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий / М.И. Корякина. – М. : Химия, 1988. – 272 с. 78. Джонсон Н. Статистика и планирование эксперимента / Н. Джонсон, Ф. Лион. – М. : Из-во „Мир”. – 1980. – 510 с. 79. Схема структури зовнішніх шарів дисперсного наповнювача в епоксикомпозитах / І. Добротвор, К. Мороз // Матеріали одинадцятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль. – 2007. – С. 125. 80. І. Добротвор, Д. Стухляк Моделювання мікроструктур композитних матеріалів рівняннями в частинних похідних Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів», Збірник тез доповідей, 21 – 23 вересня 2016 р., – Львів – С. 13. 81. P.Stukhljak, I.Dobrotvor, M.Mytnyk, А. Мykytyshyn Investigation of the phenomena revealed on phase interface in epoxide-composites. Przetworstwo tworzyw. Polymer processing. 2017 (styczen-luty) – N1 (175)/23, p. 53 – 63. 82. І. Добротвор, Д. Стухляк Дослідження проявів меж структур композитів методами розпізнавання образів Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування», 8 – 9 червня 2017 року, – Тернопіль, 2017. – С. 8 – 10. 83. Поршнев, С.В. Численные методы на базе Mathcad / СПб.: БХВ- Петербург. – 2005 – 464 с. 84. Годунов, С. Уравнения математической физики / Годунов С. – М. : Изд-во "Наука". – 1979. – 392 с. 85. Релаксационные явления в полимерах / [Под. Ред. Г.М. Бартенева, Ю.В. Зеленева] – Л. : Химия. – 1972. – 257 с. 86. Гащук, П.М. Лінійні динамічні системи і звичайні диференціальні рівняння / П.М. Гащук. – Львів : Українські технології. – 2002. – 608 с. 87. Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро- дифференциальных уравнений / В. Вольтерра. – М. : Наука. – 1982. – 304 с. 88. Бардзокас, Д.И. Математическое моделирование физических процессов в композиционных материалах периодической структуры / Д.И. Бардзокас, А.И. Зобнин. – М. : Едиториал УРСС. – 2003. – 376 с. 89. Специализированная информационно-измерительная система на базисе микро-ЭВМ / А.А. Саченко, И.Г. Добротвор, А.Ф. Карачка, М.И. Чирка // Электронная техника, сер.8 „Управление качеством, стандартизация, метрология, испытания”, – вып. 2 (125), – 1987, С. 127 – 132. 89. I. Paliy, D Zahorodnia, Y.Pigovsky, I. Dobrotvor, P.Bykovyy, V.Krylov Structural Statistic Method Identifying Facial Images by Countour Characteristic Points IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 23 – 27 September 2015, Warsaw, Poland, pp.295 – 298. 90. Використання диференційних операторів І – го порядку для дослідження структури поверхневих шарів на межі поділу фаз у епоксикомпозитах / П.Д. Стухляк, І.Г. Добротвор, А.В. Букетов, Р.З. Золотий // Вісник Хмельницького національного університету, Технічні науки. – 2006. – том 2. – № 2. – C. 160 – 163.91. Микитишин А.Г., Стухляк П.Д., Митник М.М. Моделювання затвердження реактопластів три- і чотириелементними математичними моделями в’язкопружних тіл // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2001. – т.6 – № 2. С. 40 – 48. 92. Стухляк П.Д., Микитишин А.Г., Митник М.М., Букетов А.В. Автоматизація дослідження кінетики отвердження епоксиполімерних композитів // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 3. Т. 2. – С.59 – 62. 93. Дослідження формування зовнішніх поверхневих шарів у епоксикомпозитах / І.Г. Добротвор, А.В. Букетов, П.Д. Стухляк // Фізико- хімічна механіка матеріалів. – том 45. – № 4. – 2009. – С. 99 – 103. 94. Компьютерное моделирование структуры малых кластеров окисла вольфрама / Е.А. Никитина, М.Е. Прохорский, Л.В. Туниченко, А.Д. Фофанов // Кристаллография, – т. 49, № 5, – 2004. – с. 799 – 805. 95. Селяв, В.П. Анализ микроструктуры эпоксидных композиционных материалов / В.П. Селяв, Т.А. Низина, Ю.А. Ланкина, В.В. Цыганов, М.В. Гребешечникова // Вестник Волжского регионального отделения, вып.6 – Нижний Новгород: ВРО РААСН, – 2003, – с. 81 – 88. 96. Дослідження ефективної площі поверхні дисперсного наповнювача з використанням наближених числових методів / П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, І.Г. Добротвор, Р.З. Золотий // Вісник Тернопільського державного технічного університету, – № 1, – 2006, – C. 24 – 31. 97. Епоксикомпозити. Вплив ультразвукової обробки у водяному середовищі на релаксаційні процеси / П.Д. Стухляк, А.В. Букетов, І.В. Чихіра, А.Г. Микитишин // Хімічна промисловість України. – 2005, – № 3, – с. 29 – 34. 98. Липатов Ю.С. Физико-химические процессы на границе роздела полимерных композициях / Ю.С. Липатов // Физическая химия полимерных копозиций. – К. : Наукова думка, 1974. – С. 3 – 17. 99. Тот, Л.Ф. Расположения на плоскости, на сфере и в пространстве / Л.Ф. Тот – М.: Госуд. изд. физ-матем. литер-ры, 1958. – 363 с.100. Елесин, В.Ф. Компьютерное моделирование конфигураций и свойств энергонасыщенных азотных кластеров, их ансамблей и полимерных форм / В.Ф. Елесин, Н.Н. Дегтяренко, К.С. Пажитных // Всероссийская конференция «Многомасштабное моделирование процессов и структурв нанотехнологиях: Сборник тезисов докладов, – М., 2008, – с. 81. 101. Kim, H. Multi-scale fracture modeling of asphalt composite structures / H. Kim, W.G. Buttlar // Composites Science and Technology, – Vol. 69, Iss. 15 – 16 December 2009. – P. 2716 – 2723. 102. Иванов В.В. Методы вычислений на ЭВМ. Справочное пособие / В.В. Иванов. – К. : Наукова думка. – 1986. – 176 c. 103. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров / А.Я. Малкин. – М., Изд-во «Химия». – 1978. – 336 с. 104. Стухляк П.Д., Митник М.М., Микитишин А.Г. Торсійний маятник для дослідження динамічних характеристик полімерних матеріалів // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – Львів. – 2000. – № 3. – С. 82 – 83. 105. Добротвор, І.Г. Визначення параметрів коміркової структури епоксикомпозитних матеріалів для покриттів / І.Г. Добротвор. Нафтова і газова промисловість. – № 1. – 2010. – С. 42 – 45. 106. Добротвор, І.Г. Детальна рівновага систем ресурсообмінних елементів / І.Г. Добротвор, В.Г. Нікітаєв, Н.М. Цепенюк // Матеріали дев’ятої наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. – Тернопіль. – 2005. – С. 197. 107. Гросберг, А.Ю. Статистическая физика макромолекул / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – М. : Наука. – 1989. – 342 с. 108. Чоговадзе, Г.И. Композиционные полимерные материалы для энергетики / Г.И. Чоговадзе, М.И. Толгнашвили, Л.М. Ханашвилли // Пласт. массы. – 1982. – № 10. – С. 12 – 13. 109. Sahraie, A.J. Metal Matrix Composites Reinforced with Nano-sized Reinforcements. An analytical method for predicting cutting forces in orthogonal machining of unidirectional composites / A. Sahraie Jahromi, B. Bahr // Composites Science and Technology, – Vol. 70, Issue 16, 31 December 2010, – P. 2290 – 2297. 110. Добротвор, І.Г. Моделювання росту мікроструктур епоксикомпо- зитів функціями дискретних відліків / І.Г. Добротвор // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом "Інженерна механіка"), випуск 21 (березень, 2008), – Луцьк, – 2008, – с. 64 – 73. 111. Стухляк, П.Д. Використання полімеркомпозиційних покриттів в промисловості України / П.Д. Стухляк // Вісник Харківського технологічного університету сільського господарства. – Вип. 14. „Підвищення надійності відновлюємих деталей машин”. – Харків, – 2003, – с. 109 – 113. 112. Новиков, В.У. Моделирование межфазного слоя в анизотропных композитах / В.У. Новиков, О.Ю. Бурьян // Прикладная физика, – 2000, – № 1, – с. 67 – 78.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Зібрання книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.pdf4,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.