Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25586
Назва: Оцінка довговічності засобів транспорту в АПК з урахуванням впливу агресивних середовищ
Автори: Попович, Павло Васильович
Марущак, Павло Орестович
Дзюра, Володимир Олексійович
Шевчук, Оксана Степанівна
Бібліографічний опис: Оцінка довговічності засобів транспорту в АПК з урахуванням впливу агресивних середовищ: монографія / Попович П.В., Марущак П.О., Дзюра В.О., Шевчук О.С. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. –281 с.
Дата публікації: чер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.3
Короткий огляд (реферат): Розроблено та обґрунтовано нові методи оцінювання ресурсу несучих систем засобів транспортування для агропромислового комплексу, з урахуванням впливу експлуатаційних факторів та агресивних середовищ. Розвинуто теорію розрахунків несучих металоконструкцій, обґрунтувано нові розрахункові моделі корозійно-втомного руйнування. Вдосконалено математичні методи розрахунку тримких конструкцій транспортних засобів, що використовуються у АПК. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються оцінкою довговічності та залишкового ресурсу транспортного та сільськогосподарського обладнання, буде корисною викладачам, аспірантам та студентам, які спеціалізуються в галузі механіки руйнування конструкційних матеріалів, технічного діагностування. Монографія складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків та списку використаних літературних джерел. Автори висловлюють глибоку подяку член-кор. НАН України П.В. Яснію, проф. Т.І. Рибаку, член-кор. НАН України О.Є. Андрейківу за активну участь в обговоренні поданих у монографії результатів та різноманітних аспектів проблеми оцінки і підвищення ресурсу несучих систем транспортних засобів з урахуванням впливу агресивно-експлуатаційних факторів, а також співробітникам кафедри транспортних технологій та механіки ТНТУ ім. І. Пулюя за конструктивні зауваження та численні корисні поради.
Зміст: ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. НАДІЙНІСТЬ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ 7 1.1. Корозійні пошкодження транспортних засобів в аграрному виробництві 7 1.2. Надійність несучих структур колісних транспортних засобів в АПК…………………………………………………………………….19 1.3. Оцінка експлуатаційної навантаженості сільськогосподарських причепів. 26 1.4. Корозійна стійкість матеріалів металоконструкцій засобів транспортування в сільськогосподарькому виробництві…...32 1.5. Аналіз впливу корозійно-експлуатаційних факторів на залишковий ресурс колісних транспортних засобів в АПК. 44 РОЗДІЛ 2. КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩАХ ДОБРИВ………………………………………………………………...54 2.1. Аналіз втрат від корозійних пошкоджень техніки в аграрному секторі. 54 2.2. Атмосферна корозія сільськогосподарських технологічних транспортних засобів. 57 2.3. Матеріали та методики досліджень електрохімічної і корозійної поведінки машинобудівних сталей у агресивних сільськогосподарських середовищах…………………….67 2.4. Особливості корозійної і електрохімічної поведінки сталей в мінеральних та органічних добривах………………….…….71 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ВТОМНЕ РУЙНУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ 90 3.1. Режими експериментальних досліджень характеристик циклічної тріщиностійкості і втомного руйнування матеріалів несучих металоконструкцій тракторних причепів. 90 3.2. Методика досліджень циклічної тріщиностійкості та корозійно-втомної міцності матеріалів несучих структур сільськогосподарських транспортних засобів. 96 3.3. Вплив експлуатаційних агресивних середовищ на втомне руйнування матеріалів несучих систем засобів транспортування в АПК. 108 РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ КОРОЗІЙНО-АГРЕСИВНИХ ВАНТАЖІВ 119 4.1. Вплив середовищ і умов навантаження на поширення тріщин в елементах несучих систем сільськогосподарських причепів. 119 4.2. Окремі положення теорії електрохімічної корозії металів. 136 4.3. Розрахункова модель визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів металоконструкцій в агресивних середовищах при довготривалому статичному навантаженні. 147 4.4. Моделювання залишкового ресурсу тонкостінних елементів металоконструкцій причепів при дії циклічних навантажень і корозійно-агресивних середовищ. 159 4.5. Поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій значних перетинів. 166 РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ КОРОЗІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ 177 5.1. Основи методики визначення ресурсу тонкостінних елементів металоконструкцій засобів транспортування в аграрному виробництві. 177 5.2. Визначення періоду докритичного росту тріщин в несучих системах металоконструкцій сільськогосподарських причепів. 185 5.3. Оцінювання довговічності несучих структур транспортних засобів в робочих середовищах при циклічних згинальних навантаженнях. 191 5.4. Експериментальні дослідження експлуатаційної навантаженості металоконструкцій засобів для внесення та транспортування добрив. 203 РОЗДІЛ 6. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВІВ АГРЕСИВНО–ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 226 6.1. Розрахунково-експериментальна оцінка довговічності несучих структур засобів транспортування в АПК із врахуванням корозійно-експлуатаційних чинників. 226 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 243 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 247
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25586
ISBN: 978-966-305-092-8
Перелік літератури: Попович П.В. Методи оцінки ресурсу несучих систем причіпних машин для внесення добрив з врахуванням впливу агресивних середовищ. : дис. на здобуття наук. ступеня докт.техн. наук: 05.05.11; наук. конс. Рибак Т.І.; ТНТУ ім. І. Пулюя – Тернопіль, 2015.
1. Amirudin A. Corrosion mechanism of phosphate zinc layers on steel as substrates for automotive coatings // Prog. Org. coat. – 1996. – Vol. 28. – №1. – P. 54 – 75. 2. Atkinson J.D., Lindley T.C. Effect of stress wafe form and hold–time on environmentally assisted fatigue crack propagation in C-Mn strucrtural steel // Met. Sci. – 1979. – Vol. 13. – N7. – P. 444 – 448. 3. Bamford W.H. The Influence Environment on Fatigue. L. IME. – 1977. – P. 51 – 56. 4. Benson J. P. Influence of grain size and yield strength on a threshold fatigue behaviour of low alloy steel // Metal. Sci. – 1979. – Vol.13, № 9. – Р. 535 – 539. 5. Benthem J.P., Koiter W.T. Asymptotic approximations to crack problems// Mech. Fract. – 1973. Vol. 1. – P. 131 – 178. 6. Degradation of the main gas pipeline material and mechanisms of its fracture / P. Maruschak, I. Danyliuk, O. Prentkovskis, etc. // Journal of Civil Engineering and Management. – 2014. – Vol. 20. – Issue 6. – Р. 864 – 872. 7. Capelle J., Gilgert J., Dmytrakh I., Pluvinage G. The effect of hydrogen concentration on fracture of pipeline steels in presence of a notch // Engineering Fracture Mechanics. – 2011. – Vol. 78. – P. 364–373. 8. Elboujdaini M. Initiation of environmentally assisted cracking in line pipe steel. // 16th European on Fraсkture (ECF16th) “Fracture of Nano and Engineering materials and structures”, Alexandroupolis, Greece, July 3-7, 2006.– Dordrecht: Springer.– 2006. – P. 1007 – 1008. 9. Handbook of Corrosion Data. 2nd Edition, hrsg. von Bruce D. Craig und David S. Anderson, ASM International Materials Park, OH 44073, Juni 1995. – 998 p. 10. Hinton B.R.W., Procter R.P.M. The effect of cathodic protection and over protection on the tensile ductility and corrosion fatigue behaviour of X–65 pipeline steel // Hydrogen Effects in Metals. – N.Y.: AIME. – 1981. – P. 1005 – 1014. 11. http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-22/1130-2012-07-07-12-27-10.html. 12. http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-53-22/1370-2013-01-12-13-01-51.html. 13. http://www.apn-ua.com/dkpp/n29755. 14. http://www.splav.kharkov.com/choose_mat.php?class_id=9. 15. Hydrogen solubility in pure iron and effects of alloying elements on the solubility in the temperature range 20 to 500°C / W.Y. Choo, I.Y. Lee, C.G. Cho, S.H.Hwang - J. Materials Science. – 1981. Vol. 16.№5. – P.1285 – 1292. 16. Irwin G.R. Cack-extension force for a part through crack in a plat // Trans. ASME Journ.of Applied Mechanics. – 1962. – Vol. 29. – P.651 – 654. 17. Knaster M. J. Parks Mechanism of corrosion and delamination of pained phosphate steel during accelerated corrosion testing // J of coatings technology. – 1986. – Vol. 56, № 738. – P. 31 – 39. 18. Korrosion und Korrosionsschutz. Von Herbert H. Uhlig, Prof. der Metallurgie. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. rer. nat. h.c. Kurt Schwabe, übersetzt und ergänzt von Dr. Werner Schmidt und Manfred Seidel. 384 S., 120 Abb. und 30 Tab. Akademie-Verlag GmbH., 108 Berlin 1970. – 390 р. 19. Lohmeyr S.von. Metatlische Korrosion. // Metalle Oberflache. – 1977. – № 2. – P. 90–93. 20. Newman J.C. A rewiew and assesmentof the stress-intensity factors for surface ckracks // Part-through crack fatigue prediction, ASTM STP 687. – Philadelphia: ASTM. – 1979. – P. 43 – 46. 21. Newman J.C., Raju I.S. An empirical stress-intensity factor equation for the surface crack // Eng. Fract. Mech. – 1981. – Vol. 15, N 1 – 2. – P.185 – 192. 22. P. Popovich. Remaining resource of bearings frames of machine–building constructions / P.V. Popovich, T. Rybak // Metalurgija, Vol. 49 (2010), br. 3. – Zagreb: Croatian Metallurgical Society. – 2010.– Р. 237. 23. Panasyuk V.V., Ratych L.V., Dmytrakh I.N. Fatigue crack growth in corrosive environments // Fatigue Engn. Mater. Struct. – 1984. – №1. – P. 1 – 11. 24. Paris P. A critical analysis of crack propagation laws / P. Paris, F. Erdogan // Journal of Basic Engineering. – 1963. – Vol. 85, № 4. – P. 528 – 533. 25. P. Popovich. Experimental kinetic investigation of the fatigue cracks development of steelwork in ammonia water/ P. Popovich, S. Sikorskyi// Metalurgija, vol. 51 (2012), br.3.- Zagreb: Croatian Metallurgical Society, 2012. – 411 р. 26. P. V. Popovіch Corrosion and Electrochemical Behaviors of 20 Steel and St.3 Steel in Ammonium Sulfate and Nitrophoska / P. V. Popovych, Z. B. Slobodyan// Materials Science . – May 2014, Volume 49, Issue 6, pp 819-826. 27. QS Kompakt. Das QS-Prufsystem im Uberblick, Німеччина, 2008, Wir setzen MaBstabe. DLG – Testzentrum Technik und Betriebmittel. – 207 р. 28. Radon J.C. Influence of environemnt on threshold on fatigue crack growth // Metal.Sci.– 1979. – 13. –H 7. – P.411–419. 29. Raju I.S., Newmen J.C. Methods for analysis of cracks in three dimensional solids // Journ. of Aero. Soc. of India. – 1984 – Vol. 36, N3. – P.153 – 172. 30. Schijve J.. "Fatigue of materials and structures in the 20th century: state-of-the-art," Materials Science. –2003. – 39. – №. 3. – P 7 – 27 . 31. Smith 0., Stewart A.T. Effect of agueous end hydrogen envi¬ ronments on fatigue crack growth in 2Ni-Cr-Mo-V rotor steel // Ibid. – P. 429 – 435. 32. Smith T.A., Warwick R.G. Summary of keported vessel defects for the period 1962-1978 and their relevance to nuclear primary circuits. – In: Structural Safety and Reliabiliny / Eds. T. Moan. M. Shinozuca. Amsterdam, Oxford, New York: Elsevier. – 1981, P. 451 – 465. 33. Stallybrass M.P. A semi–infinite crack perpendicular to the surface of an elastic half–plane // Int. J. Eng. Sci. – 1971.– 9, № 1. – P. 133 – 150. 34. The dehaviour of three stainless steels in differents / M.Ait Bassidi, J.I.Dickson, J.P.Masounave // Advances in gracture research. Proc. 6th Int.Cont.Fract. – Oxford Pergamon Press. – 1984. – №4. – P. 2473 – 2480. 35. Tsyrulnyk O.T., Petryna D.Yu. Hredil M.I. The fracture peculiarities of trunk pipeline steels after their long term service // Proceedings of the international conference on Crack paths (CP 2006) 14th - 16th September 2006 – Parma (Italy). P. 61. 36. Vosikovsky O. Frequency, stress ratio, potential effects on fatigue crack growth of HY 130 steel in salt water // J. Test. and Eval. – 1979. – V. 6. – N3. – P. 175 – 182. 37. Адамчук В.В. Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів: дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук. – Київ: Національний аграрний університет. – 2006. – 442 с. 38. Адамчук В.В. Сімейство кузовних машин для внесення мінеральних добрив // Міжвідомчий тематичний наук. зб.: Механізація та електрифікація сільського господарства. ННЦ “ІМЕСГ”. – Глеваха: ННЦ “ІМЕСГ”. – 2000.– Вип. 83.– С. 44 – 48. 39. Адамчук В.В. Проблеми і перспективи вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / В.В. Адамчук, Я.С. Гуков, М.І. Грицишин // Вісн. аграр. науки. – 2010. – № 10. – С. 42 – 45. 40. Акимов Г.В. Теория и методы исследования коррозии металлов / Г.В.Акимов // М.: Изд.-во АН СССР. – 1945. – 414 с. 41. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. – Киев: Наук. думка. – 1982. – 346с. 42. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций.– К.: Наук. думка. – 1992.– 184 с. 43. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах. – Київ: Наукова думка. – 2008. – 344 с. 44. Андрейків О.Є., Кіт М.Б. Визначення залишкової довговічності тонкостінних елементів конструкцій при двохосьовому навантаженні // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2006. – №1. – С. 11 – 16. 45. Андрейків О.Є., Кіт М.Б. Визначення періоду докритичного росту тріщин в елементах конструкцій при їх двох частотному навантаженні // Машинознавство – 2006. –№2 – С. 3 – 9. 46. Андрейків О.Є., Сас Н.Б. Докритичний ріст плоскої тріщини в тривимірному тілі за високотемпературної повзучості // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008. − №2. – С. 19 – 26. 47. Андрейків О.Є., Сас Н.Б. Математична модель для визначення періоду докритичного поширення тріщин високотемпературної повзучості в твердих тілах // Доповіді НАН України. – 2006. – №5 – С. 47 – 52. 48. Андрейків О.Є., Сас Н.Б. Механіка руйнування металічних пластин при високотемпературній повзучості // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2006. – №2 – С. 62 – 68. 49. Андрейків О.Є., Тим’як Н.І. Електрохімічна модель локальної корозії у вершині навантаження тріщини // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1994. – № 1. – С. 25 – 30. 50. Анилович В.Я., Дьяченко В.А. Эксплуатационная надежность с.-х. машин. Минськ: Ураджай. – 1974. – 263 с. 51. Анилович В.Я., Карпов В.Г. Обеспечение надежности с.–х. техники. К.: "Тэхника". – 1989. – 126 с. 52. Анілович В.Я., Гринченко О.С., Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Литвинов В.О. Міцність та надійність машин. К.: Урожай. – 1976. – 285 с. 53. Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. – М.: Высш. Школа. –1984. – 518 с. 54. Атаманицын П.В. Плавность хода большегрузных тракторных полуприцепов // Атаманицын П.В., Миркитанов В.И. Гальсбанд Ф.С., Щурин К.В. /Механизация и електрификация сельського хозяйства. – 1985.– №6. – С. 14 – 15. 55. Афанасьєв С., Горбатов В., Погорілий В. Якісна елементна база – основа надійності вітчизняної техніки // Техніка АПК. – 2006. – №5–6. – С. 40 –43. 56. Балан С.О. Проектування конструкцій зварних рам. – Одеса: Астропринт. – 2001. – 111 с. 57. Баловнев Г.Г. Научные основы повышения долговечности сварных рамных конструкций сельскохозяйственных машин транспортного назначения при их производстве и ремонте: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.05.03. М. – 1971. – 32с. 58. Баловнев Г.Г. Сварные рамные конструкции сельськохозяйственных транспортных машин. М.: ЦНИИТЭИ тракторсельхозмаш. – 1974.– 64 с. 59. R. A. Barna. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines/ R. A. Barna, P. V. Popovіch // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 3– P. 377 - 380. 60. R. A. Barna. The influence of Operating Environments on Fatigue Crack Grown Resistance of Steels for Elements of Agricultural Machines/ R. A. Barna, P. V. Popovіch, R. I. Vovk // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 4– P. 225 - 228. 61. Безуглий М.Д., Присяжнюк М.В. Сучасний стан реформування аграрно–промислового комплексу України. – К.: Аграрна наука. – 2012. – 48 с. 62. Марущак П.О., Данилюк И.М. Закономерности деформирования стали магистральных газопроводов после длительной эксплуатационной деградации // Труды Международных научных чтений им. чл.-корр. РАН И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов», (4-5 сентября), М: ИММ им. А.А. Байкова РАН, 2014. – C. 195 – 196. 63. Бодров А.С. Технология ремонтного окрашивания сельско–хозяйственных машин порошковыми красками / А.С. Бодров // Автореф. дис.канд. техн. наук. – Москва. – 2007. – 16 с. 64. Бойко А.И., Тасенко В.В. Многофункциональность и проблема обеспечения надежности посевных секций // Загальнодерж. міжвідомчий н.-т. зб. «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин». – Кіровоград: КАНТ. – 2005. – Вип. 35. – С. 124 – 126. 65. Бойцов В.В. Надежность шасси самолета. –М.: Машиностроение. – 1976. – 216с. 66. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение. – 1984. – 312 с. 67. Босой Е.С. Теория, конструкции и расчет сельскохозяйственных машин / Е.С. Босой, О.В. Верняев, И.И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах. – М.: Машиностроение. – 1977. – 568 с. 68. Вайншток В.А., Варфоломеев И.В. Метод расчета коефициентов интенсивности напряжений для типичных пространственных дефектов// Пробл. прочности. – 1986. – №8. – С. 18–24. 69. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. М.: Физмат-гиз. – 1959. – 574 с. 70. Волков П.М., Тенненбаум М.М. Основы теории и расчета сельскохозяйственных машин на прочность и надежность. – М.: Машиностроение. – 1977. – 310 с. 71. Восиковский О. Рост усталостной трещины в трубопроводной стали Х65 при испытаниях с низкой частотой циклов в солёной и пресной воде // Теор. основы инж. расчётов. – 1975. – 97, Д; №4. – С. 12 – 20. 72. Гайдар С.М. Защита сельскохозяйственной техники от коррозии и износа с применением нанотехнологий / С.М. Гайдар // Дис. докт. техн. наук. – Москва. – 2011. – 416с. 73. Гайдар С.М. Защита крепежных узлов резьбовой смазкой на основе однокомпонентного маслорастворимого ингибитора коррозии / Диссерт. канд. техн. наук. – Москва. – 2007. – 223 с. 74. Гельд П.В., Рябов Р.А. Водород в металлах. – М.: Металлургия. – 1974. – 272с. 75. Гембара О.В., Терлецька З.О., Чепіль О.Я. Визначення електричних полів у системі електроліт-метал // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2007. – № 2. – С.71 – 77. 76. Гембара О.В., Терлецька З.О., Чепіль О.Я. Концентрація водню біля вершини корозійної тріщини // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2008. – № 1. – С.109 – 111. 77. Годжаев З.А., Сергеев В.Н., Фараджаев Ф.А. Многокритериальный выбор оптимальной конструкции рамы // Тракторы и сельхозмашины. – 2006. –№3. – С. 20 – 24. 78. Годжаев З.А., Сергеев В.Н., Фараджев Ф.А. Оценка и расчет эффективности альтернативных вариантов рамы несущий системы мобильной машины / Тракторы и сельхозмашины. – 2006. – №2. – С. 15 – 20. 79. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. 80. ГОСТ 11474-76 Профили стальные гнутые. Технические условия. 81. ГОСТ 12492.0-90 Прокат для сельскохозяйственных машин. Общие технические условия. 82. ГОСТ 13229-78 Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент. 83. ГОСТ 19771-93 Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент. 84. ГОСТ 19772-93 Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент. 85. ГОСТ 25.101-83 Расчеты и испытания на прочность. Методы схематизации случайных процессов нагружения элементов машин и конструкций и статистического представления результатов. 86. ГОСТ 30245-2003. EN 10219 Профиль замкнутый, сварной, гнутый прямоугольный. . Сортамент. 87. ГОСТ 5267.1-90 Швеллеры. Сортамент. 88. ГОСТ 8278-3 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент. 89. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. 90. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент. 91. Гуков Я.С. Концепція розроблення системи машин для виробництва сільськогосподарської продукції / Я.С. Гуков, М.І. Грицишин, Л.В.Погорілий та ін. // Вісн. аграр. науки. – 2002. – № 9. – С. 48 – 50. 92. Гусев А.С. Экспериментальное исследованные узлов металлоконструкций кабин тракторов / А.С. Гусев, И.М. Илинич, В.И. Щербаков, Б.И. Петров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. –1987. – №12. – С. 26 – 30. 93. Дівєєв Б. Розрахунок та оптимізація одновісного причепа з підвіскою змінної жорсткості // Дівєєв Б., Попович П., Керницький І./Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – Вип. 37. – Луцьк: ЛНТУ. – 2012. – С.86 – 91. 94. В.Ф. Дідух. Розрахунок геометричних параметрів робочої поверхні засобу формування гранул органо-мінеральних добрив / В.Ф. Дідух, В.В. Тарасюк, І.В. Тараймович // Технологічні комплекси. Науковий журнал, Вип. 1 (3). – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2011. – С. 121 – 123. 95. В.Ф. Дідух. Дослідження балансування гвинтових робочих органів для внесення сапропелів / В.Ф. Дідух, Ю.Б. Гладьо, С.Ф. Бабарика, О.Л. Ляшук // Вісник Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя «Науковий журнал ». – Тернопіль, 2010. – №2. – С.99 – 107. 96. Дідух В.Ф. Дослідження руху частинки органо-мінеральних добрив по формуючій поверхні / В.Ф. Дідух, В.В. Тарасюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вип. 10 т.2. (59). – Вінниця : Видавничий центр ВНАУ, 2012. – С. 84 – 88. 97. Дмитрах І.М., Похмурський В.І. Вплив сірководню на роботоздатність матеріалів обладнання газодобувної промисловості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – 37, № 2. – С. 157 – 169. 98. Дмитрах І.М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І.М. Дмитрах, В.В. Панасюк. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка. – 1999. – 342 с. 99. Дмитриченко С.С. Создание тракторов с минимальной металлоемкостю и требуемой прочностью // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2000. – № 4. – С. 22 – 25. 100. Дмитриченко С.С. Методы оценки и повышения долговечности несущих систем тракторов и других машин: Дис. д-ра техн. наук: 05.05.03. М. –1971. – 440с. 101. Дудина Н.Х. Агрохимия и система удобрения / Н.Х. Дудина // – М.: Колос. – 1991. – 400 с. 102. Емельянов Н.Я. Исследование прочности несущих систем седельных тягачей и самосвалов. Автореф. дис.канд.техн.наук.–М. – 1979. – 22 с. 103. Живейнов Е.Е. Строительная механіка металлоконструкций строительных и дорожных машин // Живейнов Е.Е., Карасев Г.Е., Цвей И.К. / М.:Машиностроение. –1988. – 279 с. 104. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов [Текст] / Н. П. Жук. –М.: ООО Альянс. – 2006.– 472 с. 105. Жук Н.П. Курс коррозии и защиты металлов. – М.: Металлургия. – 1966. – 407 с. 106. Жуков А.П. - Основы металловедения и теории коррозии: Учебник для машиностроительных техникумов // М.:Металлургия. –1976. – 375с. 107. Закорчимски Г. Проникновение электролитического водорода в железо и стали и его влияние на механические свойства металлов // ЗМ. – 1983. – № 5. – С. 733–739. 108. Золотаревський В.С. Механические свойства металлов: учебник [для вузов] / В.С. Золотаревський. – [2-е изд.]. – М.: Металлургия. – 1983. – 352 с. 109. Зорин В.А. Основы долговечности строительных и дорожных машин. М.: Машиностроение. – 1986. – 248 с. 110. Зубець М.В. Актуальні проблеми технічної політики в аграрному секторі України / М.В. Зубець, Я.С. Гуков, М.І. Грицишин. — К. – 2007. — 78 с. 111. Иванова В.С., Терентьев В.Ф. Природа усталости металлов. – М.: Металлургия. – 1979. – 495с. 112. Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / М.М. Севернев, Н.Н. Подлекарев, В.Ш. Сохадзе и др.; под ред. М.М. Севернева. – Минск: Беларус. навука. – 2011. – 332 с. 113. Іванишин В. Випробування – необхідний етап в створенні конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки // Техніка АПК. – 2006. – №5. – С. 10 – 11. 114. Карпенко Г.В. О сущности коррозионной усталости стали/ Г.В.Карпенко // Вопросы машиноведения и прочности в машиностроении, вып.3. – М.: Изд.-во АН СССР. – 1955. – C. 100 – 116. 115. Кархин В.А., Михайлов В.Г. Распределение водорода при однопроходной сварке стали // Автомат. Сварка. – 1985. – №6. – С.39 – 42. 116. Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии / В. Бержанский, П. Марущак, Р. Бищак и др. // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. – 2013. – № 3. – С. 272 – 278. 117. Кистяковский В.А. Коррозия железа при контакте с границей двух фаз/ В.А. Кистяковский // Тр. Июньской сессии АН СССР.– М.: Изд.-во АН СССР. – 1932.– С.37 – 42. 118. Классификатор отказов тракторных прицепов. –Центральная МИС, Солнечногорск. – 1975. – 46 с. 119. Когаев В. П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени. – М.: Машиностроение. – 1979. – 232с. 120. Кореньков Д.А. Добрива та їх способи використання /Д.А. Кореньков, І.І. Синягин // За ред. Коренькова. – М.: Колос. – 1982. – 415 с. 121. Корнєєнко С.В., Корбутяк О.М. Ресурси підземного геологічного простору України. Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. – 2008. – №43. – С. 51 – 53. 122. Корнієнко С., Корбутяк О. Проблеми впливу ґрунтового середовища на корозію магістральних газопроводів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2009. – №46. – С. 42 – 43. 123. Кравчук В. Алгоритм розвитку сільськогосподарського машинобудування насучасному етапі / В. Кравчук // Техніка і технології АПК. –К.:ДП "УкрЦВТ". – 2012. – № 1. – С.6 – 9. 124. Кравчук В. Науково-організаційні аспекти технічного пере–оснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування / В. Кравчук, О. Григорович, В. Гусар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9 (36). – С. 7 – 12. 125. Кравчук В. Стратегія технічного переоснащення АПК та прогноз розвитку сільськогосподарського машинобудування /В. Кравчук, О. Григорович, В. Погорілий, В. Гусар // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке. – 2012. – Вип. 16 (30), кн. 1. – С. 3 – 14. 126. Кравчук В.І. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / За ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Коваля. – К.: Аграрна наука. – 2004. – 396 с. 127. Крауч С., Старфильд А. Методы граничных елементов в механике твердого тела / Пер. с англ. – М.: Мир. – 1987. – 328 с. 128. Криштал М.М. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения. / М.М. Криштал, И.С. Ясников, В.И. Полунин и др.// – М.: Техносфера. – 2009. – 206 с. 129. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов / Н.Д.Томашов, П.Н.Жук, В.А.Титов, М.А.Веденеева. – М.: Металлургия. – 1971. – 280 с. 130. Лавренко В.А., Швец В.А. Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали методом поляризационного сопротивления // Физико-химическая механика материалов. –1992. – Т. 28. – № 3. – С. 108 – 110. 131. Лельчук Л.М. Испытания и ремонт автомобильних рам/Лельчук Л.М., Сархошьян Г.Н., Кобрин М.М., Гурман В.С. /М. Транспортю. – 1974.–224с. 132. ЛИРА 9.0 Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций: Руководство пользователя. – К.: НИИАСС. – 2002. – В 3 т. – 435 с. 133. Лінник М.К. Сенчук М.М. Технології і технічні засоби виробництва та використання органічних добрив: монографія // за ред. доктора технічних наук, академіка НААН В.В Адамчука. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. – 2012. – 248с. 134. Лозановская И.Н. Теория и практика использования органических удобрений // Лозановская И.Н., Орлов Д.С., Попов П.Д. / М. – 1988. – 96 с. 135. Лурье А.Б., Громбчевский А.А. Расчет и конструирование сельскохозяйственных машин. – Л.: Машиностроение. – 1977. – 528 с. 136. Лычковский Э.И. К вопросу о моделировании электрохимических процесов в вершине трещины // Физико-химическая механика материалов. –1987. – № 3. – С. 33 – 35. 137. Макаренко М. Пітинг та інші загрози міжсезоння / М. Mакаренко. // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 22. – C. 245. 138. Мальцева Г.Н. Коррозия и защита оборудования от коррозии. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. – 2000. – 457 с. 139. Мальцева Г.Н. Электрохимические и химические процессы коррозии [Текст]: учеб. пособие / Г. Н. Мальцева; под ред. С. Н. Виноградова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та. – 2004. – 116 с. 140. Меламед М.Н. О системе дифференцированного хранения машин в сельском хозяйстве / М.Н. Меламед // Сб. научн. Работ Курганского СХИ, вып. У11, Изд.-во газеты Советское Зауралье. – 1963. – 356 с. 141. Металлические конструкции / Под общ. ред. Е.И. Беленя. – М.: Стройиздат. – 1986. – 560 с. 142. Металлические конструкции / Под ред. Н.П. Мельникова. – М.: Стройиздат. – 1980. – 776 с. 143. Методика ускоренных прочностных испытаний несущих систем машин на полигоне КубНИИТиМ // Всесоюзное объединение „Союзсельхозтехника” Совета Министров СССР. – Новокубанск: КубНИИТиМ. – 1968. – 213 с. 144. Механика разрушения и прочность материалов [Текст]: справ. пособ. / Под общ. ред. В.В. Панасюка. – К: Наукова думка. – 1990. [Т. 4]: Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов / О.Н. Романив, С.Я. Ярема, Г.Н. Никифорчин и др. – К: Наукова думка, 1990. – 680 с. 145. Механика разрушения и прочность материалов. Справ. пос. в 4-х т. / Под общ. ред. В.В. Панасюка. – К.: Наук. думка. – 1988. – Т. 2: Коэффициенты интенсивности напряжений в телах с трещинами/ М.П. Саврук. – 620 с. 146. Механіка руйнування та міцність матеріалів [Текст]: довідн. посіб.; за заг. ред. В.В. Панасюка. – К.: ВД „Академперіодика”. – 2005. [Т. 7] : Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування / І.М. Дмитрах, А.Б. Вайнман, М.Г. Стащук, Л. Тот; за ред. І.М. Дмитраха. – К.: ВД „Академперіодика”. – 2005. – 378 с. 147. Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник / В.Г. Минеев // – М.: МГУ, Колос. – 2004. – 720 с. 148. Михайлович Я. Проблема зберігання сільськогосподарської техніки/ Я.Михайлович, А. Рубець // Пропозиція. – 2008. – № 12. – С. 90 – 104. 149. Мінєєв В.Г. Агрохімія. Підручник – М.: Изд-во МГУ. – 1990. – 486 с. 150. Рибак Т. Определение характеристик усталостного разрушения при сложном напряженном состоянии // Рибак Т. Попович П. Сташкив М., и др. Материалы третьей международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-09, Москва, - M: Интерконтакт Наука, 2009. – С. 95 – 96. 151. Морозов Е.М., Никишков Г.Л. Метод конечных элементов в механике разрушения. – М.: Наука. – 1980. – 254с. 152. Москвичев В.В. Основы конструкционной прочности технических систем и инженерных сооружений: В 3 т. – Т.1: Постановка задач и анализ предельных состояний. – Новосибирск: Наука. – 2002. – 106 с. 153. Муравин Е.А. Агрохімія. – М.: Колос. – 2003. – 384 с. 154. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука. – 1966. – 708с. 155. Мінеральні добрива. http://www.agrousiness.com.ua/component/content/article//960.htmled =58. 156. Овчинников А.Н. Приближенная формула для определения коэффициентов интенсивности напряжений для тел с поверхностными трещинами // Пробл. прочности. – 1986. – №11. – С. 44 – 47. 157. Оптимизация конструктивных параметров несущих металлоконструкций прицепов: Отчет. / Оренбургский политехнический институт.: Руководители работы Е А. Бондаренко, К. Е Щурин. – N ГР 01890006482: Оренбург. – 1989. – 95 с. 158. ПоповичП. Определение характеристик циклической трещиностойкости материалов металлоконструкций с/х техники / П. Попович, А. Бабий. /Современные проблемы машиноведения: тезисы докладов VIII международной научно–технической конференции. Беларусь, Гомельский государственный технический университет им П. О. Сухого.– Гомель: ГГТУ. – 2010. – 38 с. 159. P. V. Popovіch. Corrosion and Electrochemical Behaviors of 20 Steel and St.3 Steel in Ammonium Sulfate and Nitrophoska / P. V. Popovіch, Z. B. Slobodyan // Materials Science . – 2014.– Vol. 49, 6. – P. 819-826. 160. ПоповичП. Оцінка несучої здатності і залишкової довговічності мобільних с/г машин//Т. Рибак, П.Попович / Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків. – 2008. – Вип. 69.–С. 18–23. 161. Павленко П.Д. Методология разработки рациональных конструкций несущей системы и ходовой части большегрузных строительных автомобилей–самосвалов / Диссерт. докт. техн. наук. – Набережные челны: КГПИ. – 2005. – 395 с. 162. Панасюк В.П., Андрейкив А.Е., Стадник М.М. Метод граничной интерполяции в задачах механики разрушения // Физ.-хим. механика материалов. – 1983 – №1. – С. 3 – 12. 163. Панасюк В.В., Андрейкив О.Є., Партон В.З. Основы механики разрушения.– К.: Наукова думка, 1988. – 488 с. 164. Панасюк В.В., Осташ О.П., Костык Е.М. Зарождение усталостных трещин у концентратора напряжений // Физ.-хим. механ. матер. – 1985. – № 6. – С. 3 – 10. 165. Панасюк В.В., Ратыч Л.В., Дмытрах И.Н. О некоторых задачах исследования циклической трещиностойкости материалов в жидких средах // Физико–химическая механика материалов. – 1982. – №6. – С. 42 – 49. 166. Панасюк В.В., Ратыч Л.В., Дмытрах И.Н. Определение циклической трещиностойкости конструкционных материалов в коррозионной среде // ДАН СССР. – 1983. –269, – №1. – С. 109 – 112. 167. Панасюк В.В., Ратыч Л.В., Дмытрах И.Н. Циклическая трещиностойкость металлов в коррозионных средах // Успехи механики. – 1984. – №3. – С. 37 – 50. 168. Панасюк В.В., Саврук М.П., Дацишин А.П. Распределение напряжений около трещин в пластинах и оболочках. – Киев: Наук. думка. – 1976. – 445с. 169. Панов С.А. Многоканальные компьютеризованные системы для виброакустических измерений // Мир измерений. – 2004. – №11. – С. 14 – 24. 170. Пархиловский И.Г. Спектральная плотность распределения неровностей микропрофиля дорог и колебания автомобиля. Автомобильная промышленность. – 1961. – № 10.– С. 25 – 28. 171. Рибак Т. Пат. України на корисну модель 48663, МПКА01М 7/00. Рама причіпного вентиляторного обприскувача // Рибак Т., Паламарчук П., Бабій А., Попович П., Матвіїшин А. / Пат. України на корисну модель 48663, МПКА01М 7/00. Від 25.03.2010 р. Заявл. 27.10.2009 р.; опубл. 25.03.2010 р. Бюл. №6 2010р. 172. Попович П. Пат. України на корисну модель 89757, МПКА01М 7/00. Вертикальний бітер розкидача// Попович П., Бабій А., Сташків М. /Пат. України на корисну модель 89757, МПКА01С 3/06. Від 25.04.2014 р. Заявл. 17.12.2013 р.; опубл. 25.04.2014 р. Бюл. №8 2014р. 173. Пєтухов М.П. Агрохімія і система добрив / М.П.Пєтухов // – М.: Колос, 1979. – 392 с. 174. Пидгурский Н. Прогнозирование и обеспечение усталостной надежности несущих конструкций мобильных машин // Пидгурский Н., Сташкив Н., Попович П. / Международнен конгрес «Машиностротелни технологии» International congress “Mechanical engineering technologies’04” 2004, Varna, Bulgaria, volume 6. – С.139–142. 175. Писаренко Г.С., Яковлєв А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов. – К.: Наукова думка. – 1988. – 734 с. 176. Підгурський М. Прогнозування ресурсу роботи елементів рам самохідних бурякозбиральних комплексів на стадії росту втомних тріщин// Підгурський М. Сташків М. Попович П. / Динаміка, міцність і надійність сільськогоспо–дарських машин “DSR AM–I” Праці І Міжнародної науково–технічної конференції, Тернопіль. – 2004. – С.636 – 642. 177. Підгурський М.І. Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів / Дисерт. доктора техн. наук. – Тернопіль: ТДТУ. – 2007. – 338 с. 178. Погорелый Л.В. Инженерные методы испытания сельскохозяйственных машин. – К.: Техніка. – 1981. – 176 с. 179. Погорелый Л.В. Ускоренные испытания на усталость несущих систем тракторных прицепов и кормораздатчиков / Л.В. Погорелый, Г.В. Макушин, Э.Я. Филатов, М.С. Тракало // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1981. – № 10. – С. 31 – 33. 180. Погорелый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники и научно–технические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.: Феникс. – 2004. – 208 с. 181. Погорецкий Р.Г. Машина ИМА-5 для испытаний металлов на усталость в жидких средах / Р.Г. Погорецкий, М.М. Мацейко // Влияние рабочих сред на свойства материалов. – К.: Наук. думка. – 1964. – Вып. 3. – С. 146 – 150. 182. Попович П.В. Підвищення корозійної стійкості металоконструкцій машин для рослинництва / Попович П., Рибак Т.І., Бортник І.М., ін. // Вісник ХНТУСГ. Випуск 145 . – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2014. – С. 46 – 55. 183. Попович П. Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ – 10 // Попович П., Сташків М.Я., Довбуш Т. / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 151.– Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2014. – С. 367 – 372. 184. Попович П. В. Моделювання експлуатаційної навантаженості при стендових випробуваннях на втому вузлів рам с.-г. машин / П.В. Попович, Т.I. Рибак, М.Я. Сташків та ін. // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2009. – Вип. 80. – С. 28 – 33. 185. . Попович П.В. Моделирование роста угловых трещин в тонкостенных профилях при стесненном кручении // Попович П.В., Сташкив Н.Я. / Труды V Международной научно – технической конференции «Современные проблемы машиностроения». – Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2010. – . С. 107 – 112. 186. . П. Попович. Особенности оценки несущей способности и долговечности машиностроительных конструкций/П. Попович, С. Сикорский, Р. Халилов. / Современные проблемы машиноведения: тезисы докладов VIII международной научно-технической конференции. Беларусь, Гомельский государственный технический университет им П. О. Сухого.- Гомель: ГГТУ. – 2010. – С. 32. 187. Попович П. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин // Попович П., Цьонь О., Довбуш Т./Вісник ТНТУ № 3(75). – Тернопіль: ТНТУ. – 2014 р. –С. 157 – 166. 188. Попович П. Деформівно-напружений стан несучої системи розкидачів твердих органічних добрив РТД–14 // Попович П., Сікорський С. / Вісник ХНТУСГ. – Вип. 128. – Харків: ХНТУСГ. – 2012.– С. 304 – 309. 189. Попович П. Дослідження НДС несучих систем важконавантажених мобільних с/г машин // Попович П., Сікорський С., Бабій А. /Вісник ХНТУСГ вип. 120 – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – С. 331 – 335. 190. Попович П. Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних с/г машин // Попович П., Сташків М., Дутка А.. Довбуш Т. / Вісник ХНТУСГ вип. 121 – Харків: ХНТУСГ. – 2012.– С. 251 – 256. 191. Попович П. Залишковий ресурс тонкостінних конструктивних елементів несучих систем сільськогосподарських машин при дії агресивних середовищ // Попович П., Хомик Н., Добровольська Л./ Вісник ХНТУ. Випуск 146. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф». – 2014. – С. 142 – 150. 192. Попович П. Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин // Попович П., Рибак Т., Довбуш Т., Цьонь Г. т.ін./Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 139. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф». – 2013. – С. 321 – 326. 193. P. V. Popovіch. Influence of Organic Fertilizers on the Corrosion-Electrochemical Characteristics of Low-Carbon Steels / P. V. Popovych, L. А. Mahlatyuk, R. B. Kupovych // Materials Science . – 2014.– Vol. 50, 2– P. 284 - 289. 194. Попович П. Методика визначення ресурсу елементів металоконструкцій рам розкидачів добрив з врахуванням умов їх експлуатації / Попович П. / Вісник ЛНТУ. Випуск 28. – Луцьк.: ЛНТУ, 2014. – С. 47 – 60. 195. Попович П. Моделирование нагруженности винтовой поверхности вращающихся частей металлоконструкций // Попович П., Сикорский С. / I всероссийская научно – техническая конференция «Современная техника и технологи:проблемы, состояние и перспективы». Сборник материалов. – Рубцовск: Рубцовский индустиальный інститут. – 2011. – С. 298 – 302. 196. Попович П. Моделирование нагруженности машиностроительных металлоконструкций рабочей средой // Попович П., Сикорский С. / IV международная конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» DFMN-11. Сборник материалов. – М: Интерконтакт Наука. – 2011. – С. 787 – 789. 197. Попович П. Моделювання експлуатаційної завантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ – 10 // Попович П., Сташків М.Я., Довбуш Т. / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Випуск 151. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф». – 2014. – С. 367 – 372. 198. Попович П. Особенности проектирования базовых конструкций сельськохозяйственных машин с позиций прогнозирования надежности // Попович П., Бабий А. / Инновационные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции: доклады Международной научно-практической конференции.– Минск: БГАТУ. – 2011.– С. 137 – 140. 199. Попович П. коррозия машиностроительных сталей в средах органических удобрений / П.В. Попович, О.Цень, Т. Довбуш, др. // Мотрол. – 2014: Люблин. –Т. 16, № 4. – C. 219–226. 200. Попович П. Пат. України на корисну модель 48663, МПКА01М 7/00. Рама розкидача твердих органічних добрив // Попович П., Бабій А., Сташків М., Довбуш Т. / Пат. України на корисну модель 92328, МПКА01С 15/00. Від 11.08.2014 р. Заявл. 18.03.2014 р.; опубл. 11.08.2014 р. Бюл. №15. – 2014. 201. Попович П. Пошукове конструювання на сучасному розвитку експериментальних засобів та аналітичних досягнень – концептуальна триєдина модель // Попович П.В., Рибак Т., Бабій А. / Вісник ТНТУ. Спецвипуск. Ч.2. – Тернопіль: ТНТУ. – 2011.– С. 164–172. 202. Попович П. Формирование расчетных оценок нагруженности машиностроительных металлоконструкций // Попович П., Сикорский С. Цьонь О./Научные чтения им. И.А. Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов». Сборник материалов. – М: ИМЕТ РАН. – 2012. – С. 195 – 197. 203. Попович П.В. Аналітичні залежності взаємодії твердих органічних добрив з вертикальними робочими органами розкидачів // Попович П.В. / Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей ЛНТУ. – Вип. 21, Том 2. – Луцьк. – 2011.– С.41 – 49. 204. Попович П.В. Комплексний аналіз надійності несучих систем тракторних причепів при їхній експлуатації / Попович П., Рибак Т. // Механізація сільськогосподарського виробництва. Вісник ХНТУСГ, Вип. 93 Харків. – 2010. – С. 411 – 414. 205. Попович П.В. Напрямки досліджень корозійно – втомної довговічності металоконструкцій машин для внесення добрив / Попович П., Сташків М., Господарський Я. // Вісник ХНТУСГ. Випуск 134 . – Х.: Віровець А.П. «Апостроф». – 2013. – С. 227 – 233. 206. Попович П.В. Оцінка надійності машин для хімічного захисту в рослинництві // Попович П.В., Бабій А.В.,Хомик Н.І., Дутка А.М./Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей ЛНТУ. –Вип. 21 Том 2. Луцьк. – 2011. – С.31 – 36. 207. Попович П.В. Розрахункова модель модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища // Попович П.В., Добровольська Л.Н. /Вісник ТНТУ № 1(73). – Тернопіль: ТНТУ. –2014. – С. 179 – 186. 208. Попович П.Особливості корозійної та корозійно-втомної поведінки сталі 20 у водних середовищах мінеральних та органічних добрив / Павло Попович // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів (Корозія–2014): у 2–х т. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Спец. вип. № 10. – Т. 2. – С. 80 – 83. 209. Попович П. Надійність несучих металоконструкцій розкидачів органічних добрив // Попович П., Рибак Т., Бабій А., Цьонь О. /10 міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2011. – С. 360 – 361. 210. Попович П. Експериментальне забезпечення досліджень тріщиностійкості металоконструкцій несучих рам сільськогосподарських транспортних засобів // Попович П., Рибак Т., Сташків М. /9 міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2009. – С. 95 – 97. 211. Сташків М. Визначення КІН для кутової тріщини у швелерному профілі при дії бімоментів / Сташків М. Попович П. Підгурський М. // Матеріали міжнародної конференції «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування». – Тернопіль, 2009р. – С. 296 - 302. 212. Похмурский В. И., Хома М.С. Корозійна втома металів і сплавів. – Львів: Сполом. – 2008. – 299 с. 213. Похмурский В.И. Коррозионная усталость металлов / В.И. Похмурский. – М.: Металлургияю. – 1985. – 206 с. 214. Похмурський В.І. Корозійна втома корозійнотривких сталей і сплавів та їх зварних з’єднань / В.І. Похмурський, М.С. Хома / Сучасне матеріалознавство ХХІ сторіччя. – К.: Наук. думка. – 1998. – С. 604–619. 215. Похмурський В.І. Корозійна втома металів та сплавів / В.І. Похмурський, М.С. Хома. – Львів: СПОЛОМ.– 2008. – 384 с. 216. Почтенный Е. Вероятностная оценка долговечности рам транспортных средств: оперативно – информационные материалы / Е.Почтенный, А. Журавель, К.Щурин / /– Минск. – 1985. – 39с. 217. Почтенный Е. Метод анализа полуциклов напряжений // Вестник машиностроения. – 1975. –№10. С6–8. 218. Почтенный Е.К., Минюкович С.М., Шмелев А.В. Оценка ресурса конструкций по сопротивлению усталости при типовых режимах эксплуатации в условиях случайного многочастотного нагружения // Вестник машиностроения. – 2006. – № 8. – С. 13–19. 219. Практикум по электрохимии / Под ред. Б.Б. Дамаскина. – М.: Высшая школа. – 1991. – 288 с. 220. Проблема хранения сельхозтехники (техника для внесения удобрений) http://agrosev.narod.ru/page149itemid3124number103.htm. 221. Проскуряков В.Д. Динамика и прочность рам и корпусов транспортных машин. –Л.: Машиностроение. – 1972. – 232с. 222. Пучин Е.А. Хранение и противокоррозионная защита сельскохозяйственной техники: учебно-методическое пособие / Е.А. Пучин, С.М.Гайдар // – М.: ФГНУ Росинформагротех. – 2011. – 512с. 223. Райченко А.И. Математическая теория диффузии в приложениях. – К.: Наук. думка. – 1981. – 396с. 224. Structural levels of the nucleation and growth of fatigue crack in 17Mn1Si steel pipeline after long-term service / P. Maruschak, S. Panin, I. Vlasov, O. Prentkovskis, I. Danyliuk // Transport. – 2015. – Vol. 30. – Issue 1. – P. 15 – 23. 225. РД 22-82-81. Методические указания по проведению обследования металлоконструкций. – М.: ВНИИСТРОЙДОРМАШ. – 1983. – 52 с. 226. РД 50-694-90. Методические указания. Надежность в технике. Вероятностный метод расчета на усталость сварных конструкций. – М: Издательство стандартов. – 1991. – 84 с. 227. Реферативный журнал сельское хозяйство, механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1985. – Ч.2. – 128с. 228. Решетов Д.Н. Надежность машин // Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З./М.: ВШ. – 1988. – 238с. 229. Рибак Т. Відправна база критеріальних засад оцінки несучої здатності мобільної с/г техніки // Рибак Т, Попович П., Сташків М., Ферендюк О. / Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. –Вип. 144. – Ч. 2.– Київ. – 2010. – С. 301 – 309. 230. Рибак Т.І. Підвищення надійності машин для хімічного захисту у рослинництві. – К.: Урожай. – 1986. – 104 с. 231. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. – ВАТ. ”ТВПК “ЗБРУЧ”. – 2003. – 332 с. 232. Рибак Т. Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК // Рибак Т. Попович П. Сташків М. / Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 39. – Кіровоград: КДТУ. – 2009. – С. 40 – 47. 233. Рибак Т. Моделювання міцності елементів металоконструкцій с/г машин при стендових випробуваннях//Рибак Т., Попович П., Цьонь О/Вісник ХНТУСГ. Вип. 122. – Харків: ХНТУСГ. – 2012.– С. 198–204. 234. Рибак Т. Оцінка несучої здатності і залишкової довговічності мобільних с/г машин // Т. Рибак, П.Попович. / Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Проблеми надійності машин та засобів механізації/г виробництва» – Харків. – 2008. – Вип. 69.–С. 18–23. 235. Рибак Т. Пат. України на корисну модель 48663, МПКА01М 7/00. Рама причіпного вентиляторного обприскувача // Рибак Т., Паламарчук П., Бабій А., Попович П., Матвіїшин А. /Пат. України на корисну модель 48663, МПКА01М 7/00. Від 25.03.2010 р. Заявл. 27.10.2009 р.; опубл. 25.03.2010 р. Бюл. №6. – 2010. 236. Рибак Т. Аналітичні напрямки структуризації процесу циклічної навантаженості мобільних сільськогосподарських машин // Т. Рибак, В.Парацій, П.Попович / Наукові нотатки: Міжвузівський збірник. – Луцьк: Луцький державний технічний університет. – 2000. – С.204 – 208. 237. Рибак Т.І. Оцінка надійності машин для хімічного захисту в рослинництві // Рибак Т.І., Попович П.В., Хомик Н.І., Бабій А.В. / Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей ЛНТУ. – Вип. 21. – Том 2. – Луцьк. – 2011. – С.31 – 36. 238. Рибак Т.І. Створення основних несучих і функціональних органів машин, оптимізованих по матеріаломісткості з прогнозованим ресурсом роботи / Рибак Т.І., Семчишин С.Г., Підгурський М.І. та ін. – Деп. ДНТБ України, № 0193U039356. – 1993. – 158 с. 239. Рибак Т.І. Універсальна вимірювальна система для дослідження динаміки сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак, М.І. Підгурський, В.І. Костюк, В.О. Тесленко, В.І. Залужний // Надійність і довговічність машин і споруд. – 2005. – Вип. 25. – С. 112 – 119. 240. Рибак Т.І. Універсальна вимірювальна система для дослідження реальної динаміки навантаження мобільних сільськогосподарських машин / Т.І. Рибак, М.І. Підгурський, В.І. Костюк, В.О. Тесленко, В.І. Залужний // Праці І Міжнар. н.-т. конф. „Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин DSR AM-I”. Під ред. В.Т. Трощенка. – 2004. – С. 198–201. 241. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин: Навчальний посібник / Рибак Т.І. – Тернопіль: ТНТУ. – 2013. – 362 с. 242. Ризничук Р.В. Об одном интерполяционном подходе для приближенного определения коефициентов интенсивности напряжений в пластинах с поверхностями полуэллиптическими трещинами // Материалы конф. мол. ученых и спец.: Пробл. повыш. качества материалов, приборов и оборуд. – Львов, 26-28 сент. 1984. – Львов, 1984. – С. 132–135 (Рук. деп. в ВИНИТИ 17 янв. 1985 г., №479–85 Деп.). 243. . Забезпечення довговічності робочих органів загортаючих систем посівних машин [Текст] : монографія / М. І. Черновол, В. М. Сало, Ю. В. Мачок [та ін.] // Кіровоград. нац. техн. ун-т, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Кіровоград : СПД ФОП Лисенко В. Ф., 2012. - 148 с. 244. Сало В.М. Визначення умови руху неперервного потоку рослинних решток по стеблевідводу сошника / В.М. Сало, О.Р. Лузан, П.Г. Лузан, С.Я. Гончарова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: 3б. наук. Праць - Кіровоград: КНТУ, 2012, вип. 25. 245. Сало В.М. Вибір напрямів вдосконалення сошників сівалок прямого посіву зернових культур / В.М. Сало, О.Р. Лузан // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин.– Кіровоград: КНТУ, 2010, Вип. 40, Част. ІІ.– С. 271 – 277. 246. Розенфельд И.Л. Атмосферная коррозия металлов./И.Л. Розенфельд // М.: Изд.-во АН СССР. 1961. – 372с. 247. Розенфельд И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии [Текст] / И. Л. Розенфельд В.П. Персианцева. –М.: Наука. – 1985. – 277 с. 248. Романив О. Н., Деев Н. А., Сорокивский И. С. О некоторых особенностях механизма зарождения усталостных трещин в высокопрочных низкоотпущенных сталях // Физ.–хим. механика материалов. – 1975. – №4. – С. 41 – 47. 249. Романив О. Н., Ярема С. Я., Никифорчин Г. Н., Махутов Н. А., Стадник М. М. Усталость и циклическая трещиностойкость конструкционных материалов. – К.: Наукова думка. – 1990. – 680 с. 250. Романив О.Н. О закономерностях роста трещин при коррозионной усталости сталей // Физико–химическая механика материалов. – 1980. – №3. – С. 14 – 29. 251. Романив О.Н., Никифорчин Г.Н., Вольдемаров А.В. Коррозионно–циклическая трещиностойкость: закономерности формирования порогов и ресурсные возможности различных конструкционных сплавов // Физико–химическая механика материалов. – 1985. – №3. – С. 7 – 20. 252. Романив О.Н., Никифорчин Г.Н., Цирульник А.Т. Об ингибиторной защите высокопрочных сталей от коррозионного растрескивания на стадии распространения трещины // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1981. –№1.– С.46 – 53. 253. Романив О.Н., Никифорчин Г.Н., Цырульник А.Т. О влиянии состава коррозионной среды на развитие трещин в высокопрочной стали с мартенситной структурой // Физико–химическая механика материалов. – 1984. – №2. – С. 3 – 10. 254. http://www.agrosev.narod.ru/page 149 itemid 3124 number 103 htp. 255. Романив О.Н., Ткач А.Н. Структурный анализ кинетических диаграмм усталостного разрушения конструкционных сталей // Физико-химическая механика материалов. – 1987. – №5. – С. 3 – 16. 256. РТМ 23.2.54–75. Рамы сварные с/х машин. Конструкторско-технологические проектирование. – М.: ВИСХОМ. – 1975. – 82 с. 257. РТМ 23.2.75-82. Руководящий технический материал. Рамы сварные сельскохозяйственных машин. Конструкторско-технологическое проектирование. – М. ВИСХОМ. – 1982. – 112 с. 258. Рудицин М.Н. Артемов П.Я., Любошиц М.И. Справочное пособие по сопротивлению материалов. – Менск: Вышейш. школа. – 1970. – 630 с. 259. Русанов О.А. Расчетный анализ напряженного состояния и оценка прочности несущих систем тракторов: дис. д-ра техн. наук: 01.02.06, 05.05.03. – М.–2009. – 347с. 260. Рыбак Т.І. Методи проектування с/г машин. Методичні вказівки для виконання РГР. – Тернопіль.: ТНТУ. – 2008. – 34 с. 261. Рыбак Т.И. Экспериментальное определение динамических реакций в опорах масс на основании мобильных и стационарных машин. – М.: Наука. – 1982. – 30 с. 262. Рыбак Т. Оценка несущей способности и остаточной долговечности металлоконструкций в машиностроении // Рыбак Т., Попович П., Мотрук С./ Петербургские чтения по проблемам прочности. Санкт–Петербург, 13-15 апреля 2010 г.: сборник материалов. – Ч. 1. – СПб.– 2010. – С. 330 263. Рыбак Т.И. Методы оценки несущей способности и долговечности машин для химической защиты в растениеводстве. – К.: Наукова думка.– 1985. – 232 с. 264. Савин Г.Н. Распределение напряжений около отверстий. – Киев: Наук. думка. – 1968. – 887с. 265. Саврук М.П. Двухмерные задачи упругости для тел с трещинами. – Киев: Наук. думка. – 1981. – 323с. 266. . Ріпецький Є.Й. Наукова концепція проектування сільськогосподарських грейферних навантажувачів [Текст] / Є.Й. Ріпецький // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць: – Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – С. 127 – 131. 267. Ріпецький, Є.Й. Вплив пружності опор несучої рами на її завантаженість [Текст] / Є.Й. Ріпецький // Вісник ХНТУ «Проблеми технічної експлуатації машин». – Харків. – 2011. – Вип. 109. – С. 204 – 210. 268. Ріпецький, Є.Й. Автоматизований розрахунок стійкості грейферних навантажувачів на основі просторового аналізу [Текст] / Є.Й. Ріпецький // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.4. – С. 323 – 329. 269. Севернев М. Износ деталей сельскохозяйственных машин / М. Севернев, Г. Каплун, В. Короткевич и др. // –Л.: Колос. – 1972. – 288 с. 270. Севернев М.М. Износ и коррозия сельскохозяйственных машин / М.М. Севернев, Н.Н. Подлекарев, В.Ш. Сохадзе, В.О. Китиков // Беларус. навука. – Минск – 2011. – 333 с. 271. Севернев М.М. Долговечность и работоспособность сельскохозяйственных машин / М.М.Севернев // В кн. вопросы сельско-хозяйственной механіки.– Т.Х. – Минск: Сельхозгиз БССР. – 1963. – 145 с. 272. Севернев М.М., Коротков В.А. Износостойкие наплавочные материалы и высокопроизводительные методы их обработки. – М.: Машиностроение. – 1992. – 224 с. 273. Северный А.Э. Справочник по хранению сельскохозяйственной техники/ А.Э: Северный, А.Ф. Поцкалев, А.Л. Новиков // – M.: Колос. – 1984: – 223 с. 274. Северный А.Э. Комплексное решение проблемы сохраняемости и защита от коррозии сельскохозяйственной техники // Труды ГОСНИТИ. – Т.80 (1987). – С.96–106 275. Северный А.Э. Сохраняемость и защита от коррозии сельскохозяйственной техники [Текст] / А.Э. Северный. – М.: ГОСНИТИ. – 1993. – 234 с. 276. Северный А.Э. Система рационального хранения сельскохозяйственной техники : дисс. докт. техн. наук.: Северный А.Э.–М. – 1988. – 461с. 277. Серенсен С.В. Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению. Учеб. пос. для вузов. М.: Атомиздат. – 1975. – 192 с. 278. Сиратори М., Миеси Т., Мацусита Х. Вычислительная механика разрушения / Пер. с японск. – М.: Мир. – 1986. – 334с. 279. Скорчеллети В.В. Теоретическая электрохимия.– Ленинград: Химия. – 1974. – 568с. 280. Смирнов П.М. Агрохимия. – 3-е изд., Перераб. і доп. / Смирнов П.М., З.А.Муравин // – М: Агропромиздат. – 1991. – 288с. 281. Снеддон И. Преобразование Фурье. – М.: ИЛ. – 1966. – 667с. 282. СНиП ІІ-23-81. Стальные конструкции. Нормы проектирования. М.: Стройиздат. – 1982. – 96 с. 283. Сопротивление материалов /Под редакцией Писаренко Г.С. / К.: Высшая школа.– 1988. – 224 с. 284. Сохраняемость и противокоррозионная защита техники: в сельском хозяйстве //В.И.Черноиванов/ – М.:ГОСНИТИ.– 2009. – 240 с. 285. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений / Под. ред. Мураками. – М.: Мир. – 1990. – Т.1, 2. – 1016с. 286. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / За ред. В.І.Кравчука, М.І.Грицишина, С. М. Коваля. – К.: Аграрна наука. – 2004.– 396 с. 287. Т. Рибак. ляційних таблиць для систематизації динамічних напружень в елементах несучих конструкцій мобільних сільськогосподарських машин // Т. Рибак, В.Парацій, П.Попович, А. Довбуш / Загальнодержавний міжвідомчий науково – технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 28. – Кіроввоград: КДТУ. – 1999. – С. 158 – 164. 288. Тензометрические исследования корнеуборочной машины КС-6. Отчет № 3–74–1. Украинская государственная зональная машиностроительная станция. – 1974. – 68 с. 289. Тензорезисторы. Техническое описание и инструкция по наклейке. – К.: ООО “Веда”. – 2005. – 21 с. 290. Терренен К., Ганнинен Н., Кемпайнен М. Рост трещин в употребляемых на АЭС материалах и автоклавное устройство для его измерения. М. – 1982. – 41 с. 291. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. – Ч. 1, 2. – М. – 1965. 292. Тимяк Н.І, Андрейків А.Е. Визначення швидкості росту тріщин в умовах сумісної дії статичних навантажень і корозійно активного середовища // Фізико–хімічна механіка матеріалів. – 1995. – 2. – С.68–74. 293. Токарева М.А., Рассоха В.И., Филиппов В.Ю. К вопросу оценки напряженно–деформированого состояния рамных металлоконструкций мобильных машин // Контроль. Диагностика, 1999. – № 11. С. 7–11. 294. Токарева М.А., Чепасов В.И. Моделирование статического нагружения несущих конструкций мобильных машин расчетным методом // Техника в сельском хозяйстве. – 2002. – № 3. – С. 28–31. 295. Томашов Н.Д. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов / Н.Д. Томашов, П.Н. Жук, В.А.Титов, М.А. Веденеева. – М.: Металлургия. – 1971. – 280 с. 296. Томашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов/ Н.Д. Томашов // М.: Изд.-во АН СССР.–1966. – 321с. 297. Томашов Н.Д., Михайловский Ю.Н. Исследование кинетики электродных процессов под адсорбционными пленками влаги/ Н.Д.Томашов, Ю.Н. Михайловский // – Докл. АН СССР. – 1956.Т.110. – №6.–С. 1026–1029. 298. Трощенко В.Т. Деформирование и разрушение металлов при малоцикловом нагружении.– К.: Наукова думка. – 1981.–343 с. 299. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней/ Г.Г. Улиг // – Л.: Химия. – 1989. – 455 с. 300. Уманский А.А. Кручение и изгиб тонкостенных авиаконструкций // Техника воздушного флот. – 1940. – № 12. – С. 8–12. 301. Упрочнение стали механической обработкой / Карпенко Г.В., Бабей Ю.И., Карпенко И.В., Гутман Э.М. –Киев: Наук. думка, – 1966. – 204 с. 302. Уфлянд Я.С. Интегральные преобразования в задачах теории упругости. – Л.: Наука, – 1968. – 402с. 303. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: Наука, – 1986. – 512 с. 304. Фокин М.Н. Методы коррозионных испытаний металлов / М.Н. Фокин, К.А. Жигалова // Под ред. Колотыркина. – М.– 1986. – 80 с. 305. Фрейман Л.И. Потенциостатические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите / Л.И. Фрейман, В.А. Макаров, И.Е. Брыскин // – Л.: Химия. – 1972. – 340 с. 306. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. Механические испытания. Конструкционная прочность: в 2-х т. / Я.Б. Фридман. – М.: Машиностроение. – 1972. – Т. 2. – 368 с. 307. Хайліс Г.А., Коновалюк Д.М. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин. – К.: НМК ВО, – 1991. – 200 с. 308. Хоббахер А.Ф. Расчет на усталость сварных конструкций по напряжениям // Автоматическая сварка, – 2003. – № 10–11. – С. 122–126. 309. Ценюх Я. Тенденції розвитку конструкцій розкидачів мінеральних добрив// Я. Ценюх, О. Ковальчук/ Збірник наукових праць. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.– Дослідницьке. – 2009. – Вип. 13 (27), кн.2.– С. 44–48. 310. Черепанов Г.П. О распространении трещин в слошной среде // Прикладная математика и механика. – 1967. – Т. 31. – №3. – С. 476–488. 311. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения.– М.: Наука.– 1974.–640 с. 312. Черников С.А., Садчиков К.В. О достоверности расчетных оценок напряженно - деформированного состояния рамы грузового автомобиля / Проблемы машиностроения и надежность машин.–1998. – № 3. – С. 117–121. 313. Шата М.М, Терлецька З.О Енергетичний підхід у механіці втомного поширення макротріщини // Механіка руйнування і міцність конструкцій / під.ред. В.В. Панасюка – Львів: Каменяр. – 1999. – Т. 2. – С. 141–148. 314. Швабюк В.И. Предельное равновесие трансверсально-изотропной сферической оболочки с двумя поверхностными трещинами / М.М. Николишин, В.И. Швабюк, Ю.П. Фещук // Приклад. механика. – 2009. – 45.– № 4. – С. 109–115. 315. Швабюк В.І. Згин круглої транстропної плити, послабленої дископодібною внутрішньою тріщиною / В. І. Швабюк, С. В. Ротко, А. В. Маткова, В.О. Ротко // Ресурсоеконом. матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 24. – С. 300–307. 316. Марущак П.О., Панин С.В., Студент А.З., Овечкин Б.Б. Масштабные уровни деформации и разрушения теплостойких сталей / Отв. ред. В.Ф. Пичугин - Томск: Изд-во Национального исследовательского Томского политехнического университета, 2013. - 236 с. 317. Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний. – М.: Металлургия. – 1978. – 304с. 318. Щурин К.В. Прогнозирование и повышение усталостной долговечности несущих систем сельськохозяйственных тракторных средств / Диссерт. докт. техн. наук. – Оренбург: ОПИ. – 1994. – 423с. 319. Ярема С. Я. Стадийность усталостного разрушения и ее следствия // Физ.-хим. механика материалов. – 1973. – №6. – С. 66–72. 320. Ярема С.Я. Методология определения характеристик сопротивления развитию трещин (трещиностойкости) материалов при циклическом нагружении // Физико-химическая механика материалов. – 1981. – Т. 17. № 4. – С. 100–110. 321. Ясній П. В., Пиндус Ю. І. Методологія оцінки втомної довговічності елементів конструкцій машин за експлуатаційного навантаження // Праці I-ї Міжнародної н.-т. конф. «Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин» – Тернопіль, ТДТУ ім. Івана Пулюя.–2004. – С.73–87. 322. Ясній П. В. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість. – Львів: Світ, 1998. — 292 с. 323. Голубев А.В. Экономика транспортных работ в сельском хозяйстве / А.В. Голубев, И.В. Голубева.-М.: Колос, 1979,- 176 с. 324. Верзилин В.А. Использование транспорта в сельском хозяйстве: теория и практика / В.А. Верзилин. - Воронеж: ВГАУ, 2003. - 222 с. 325. Кормаков Л.Ф. Организация использования транспорта в сельском хозяйстве / Л.Ф. Кормаков. - М.: Колос, 1976. - 208 с. 326. Оптимизация состава грузового автомобильного транспорта и его использование в сельскохозяиственных предприятиях: монография / А.П. Курносов, А.В. Улезько, С.А. Кулев, А.Н. Черных, С.В. Ломакин, А.А. Казанцев. – Воронеж: ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2009. – 218 c. 327. Кривуца Зоя Федоровна. Повышение эффективности транспортно-технологического обеспечения АПК Амурской области: диссертация ... доктора технических наук: 05.20.01 / Кривуца Зоя Федоровна; [Место защиты: Дальневосточный государственный аграрный университет].- Благовещенск, 2015.- 362 с. 328. Измаилов, А. Ю. Транспортное обеспечение производственных процессов: учебное пособие / А. Ю. Измаилов, А.Г. Левшин, Н.Е. Евтюшенков. – М.: МГАУ. – 2007. – 223 с. 329. Behnassi, M., Syomiti Muteng'e, M., Ramachandran, G., Shelat, K.N. (Eds.). Vulnerability of Agriculture, Water and Fisheries to Climate Change: toward Sustainable Adaptation Strategies, 2014. – 336 p. 330. Kerner, Boris S. Introduction to Modern Traffic Flow Theory and Control: The Long Road to Three-Phase Traffic Theory, 2009. – 265 p. 331. Огнев, О.Г. Повышение эффективности использования техники АПК в современных условиях / О.Г. Огнев // Техника в сельском хозяистве. – 2003. – No5. –С.40. 332. Пазова, Т.Х. Обоснование состава парка машин машинно- технологических станции / Т.Х. Пазова, В.Б. Дзуганов // Механизация и электрификация сельского хозяйства.– 2011.– No10.– С. 2. 333. Геронимус, Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте / Б.Л. Геронимус, Л.В. Цапфин. – М.: Транспорт,1982. – 192 с. 334. Гоберман, В.А. Автомобильныи транспорт в сельскохозяйственном производстве: Эффективность и качество работы, оценка и разработка организационно-технических решении / В.А. Гоберман. – М.: Транспорт, 1986. – 287с. 335. http://www.fao.org/nutrition/en/ 336. Ежевский АЛ. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства (по материалам международных выставок “Б1МА-2009”, “Agritechnica-2009”/ “Золотая осень-2009” “Агросалон-2009”): Науч. аналит. обзор / А.А. Ежевский, В.И. Черноиванов, В.Ф.Федоренко. - М.: ФГНу “Росинформагротех”, 2010. - 292 с. 337. Дзоценидзе Т.Д. Специализированныи автомобильныи транспорт сельскохозяиственного назначения: моногра- фия / Т.Д. Дзоценидзе, С.Н. Галкин, А.Г. Левшин, М.А. Коз- ловская, В.Н. Сорокин, П.В. Середа; ООО «НИИКА», ЗАО «Металлургиздат». – М., 2013. – 368 с.: ил. 338. Научный журнал КубГАУ http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=107 339. Перспективы повышения эксплуатационных показателей транспортних средств при внутрихозяйственных перевозках плодоовощной продукции / Н.В. Бышов, С.Н. Борычев, И.А. Успенский и др. // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2012. - №04(078). С.475-486.- IDA [article ID]:0781204041.- Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/04/pdf/41.pdf 340. Перспективы развития транспортной техники для внутрихозяйственных перевозок плодоовощной продукции в агропромышленном комплексе [Текст] / И.А. Успенский, И.А. Юхин, К.А. Жуков, Э.А. Зейналов, В.А. Шафоростов - Рязань : Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. - 351 с. 341. Повышение эффективности использования тракторных транспортных средств на внутрихозяйственных перевозках плодоовощной продукции [Текст] / Н. В. Бышов, С. Н. Борычев, И. А. Успенский, Д. Н. Бышов, И. А. Юхин, Н. В. Аникин, Е. А. Панкова, А. Б. Пименов, К. А. Жуков - Рязань : Изд-во ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. -264 с. 342. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта и мобильной сельскохозяйственной техники при внутрихозяйственных перевозках / Н.В. Бышов, С.Н. Борычев, И.А. Успенский и др. // Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2013. - №04(088). С. 519-529.- IDA [article ID]:0881304035.- Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/04/pdf735.pdf 343. Аникин, Н. В. Снижение уровня повреждения перевозимой сельскохозяйственной продукции за счет использования устройства для стабилизации положения транспортного средства / Н. В. Аникин, С. Н. Борычев, Н. В. Бышов и [др.] // Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневих двигателей: XII Международная научно-практическая конференция - Владимир : Изд-воВлГУ, 2010.-С. 319-322. 344. Булатов, Е.П. Особенности перевозки сельскохозяйственной продукции в кузове автотранспортных средств / Е.П. Булатов, Г.Д. Кокорев, Г.К. Рембалович, И.А. Успенский, И.А. Юхин и др. //Материалы VI международной научно-практической конференции, г. Пенза . 18-20 мая 2010 года, с. 22-27. 345. Рембалович, Г.К. Анализ теоретических исследований устойчивости движения транспортных средств в сельском хозяйстве [Текст] / Г. К. Рембалович, И. А. Успенский, И. А. Юхин // Вестник РГАТУ. - 2010. - № 1. - С. 58 - 60. 346. Аникин, Н. В. Анализ внутрихозяйственных перевозок сельскохозяйственной продукции / Н. В. Аникин, Н. В. Бышов, И. А. Успенский, И.А. Юхин и [др.] // Перспективные направления развития автотранспортного комплекса: II Международная научно-производственная конференция - Пенза : Изд-во ПГУАС, 2009.-С. 111-113. 347. Повышение качества перевозки картофеля, плодов и фруктов совершенствованием подвески транспортного средства / Н. В. Аникин [и др.] // Вестник МГАУ - 2009 - №2. - С. 38-40 348. Тенденции перспективного развития сельскохозяйственного транспорта/ И.А. Успенский, И.А. Юхин, Д.С. Рябчиков и др.// Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2014. - №07(101). С. 2062 - 2077. - IDA [article ID]: 1011407136. - Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/136.pdf 349. Аникин Н.В. Особенности применения тракторного транспорта в технологических процессах по возделыванию сельскохозяйственных культур [Текст] / Н. В. Аникин, Г. Д. Кокорев, А. Б. Пименов, И. А. Успенский, И. А. Юхин /Сборник научных трудов - Киров: Вятская ГСХА, 2010. - Вып. 11. - 250с. 350. Бышов Н.В. Зарубежные транспортные средства для современного сельскохозяйственного производства [Текст] / Н. В. Бышов [и др.] // Вестник ФГБОУ ВПО РГАТУ. - 2012. - №4. - С. 84 - 87. 351. Научный журнал КубГАУ http://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/31.pdf 352. http://www.kobzarenko.com.ua/ua/produkciya/tractor-trailers/70-tsp-10.html 353. http://www.bergmann-goldenstedt.de/ru.html 354. http://www.beco-vianen.nl/ 355. Клименко М.П. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ / Клименко М.П., Литвиненко В.Л., Романченко В.М., Герасименко О.О., Лаута А.О. // Вісник ХНТУСГ. Випуск 128 . – Х.: 2012. – С. 59 – 63. 356. Popovych. P. V. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages / P. V., Popovych; O. L., Lyashuk; I. S., Murovanyi; V. O., Dzyura; O. S., Shevchuk; V. D., Myndyuk // INMATEH – Agricultural Engineering . Sep-Dec 2016, Vol. 50, Issue 3, pp.39–46. 357. Popovych. P. V. Influence of organic operation environment on corrosion properties of metal structure materials of vehicles/ Popovych P.V., Lyashuk O.L., Shevchuk O.S., Tson O.P., Bortnyk I. M., Poberezhna L.Ya.// INMATEH – Agricultural Engineering. 2017, Vol. 52, Issue 2, pp.113–119. 358. Popovich P.V. Influence of Operating Media on the Fatigue Fracture of Steels for Elements of Agricultural Machines / R. A. Barna, P. V. Popovich // Materials Science. – 2014.– Vol. 50, 3. – pp. 377–380. 359. Ukrayina u tsyfrakh. Statystychnyy zbirnyk. Vidpovidal'nyy za vypusk O. A. Vyshnevs'ka. Za redaktsiyeyu I. Ye. Vernera. – Kyyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2017. – 240 s. 360. Popovych P. Comprehensive analysis of reliability of tractor trailer undercarriages under operation conditions //Popovych P., Rybak Т./ Mechanization of agricultural production. – Bulletin of KhNTUA, Ed. 93 Kharkiv, 2010.-P. 411-414. 361. Аналіз механізмів руйнування матеріалу труб морських газопроводів / Л. Побережний, П. Марущак, Т. Пиріг, В. Негрич // Праці 5-ї Міжнародної конференції «Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій» (24 – 27 червня), Львів, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – C. 689 – 694. 362. Structural levels of fatigue failue and damage estimation in 17Mn1Si steel on the basis of multilevel approach of physical mesomechanics / P. Maruschak, S. Panin, F. Stachowicz, et al. // Proceeding of Int. Conf. «Advances in Micromechanics of Materials» (8 – 11 July), Rzeszow, Poland, 2014. – P. 40 – 42.
Тип вмісту : Monograph
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Оцінка довговічності засобів транспорту.doc2,01 MBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора