Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25344
Title: Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Бабій, Марія Василівна
Кучвара, Іван Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Бабій А.В. Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні / Бабій А.В., Бабій М.В., Кучвара І.М. // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», Харків. – № 11.– 2018. – С. 27-34.
Conference/Event: Technical service of agriculture, forestry and transport systems 2018, № 11
Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», Харків. – № 11.– 2018
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Date of entry: 14-Jun-2018
Publisher: ХНТУСГ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», Харків, ХНТУСГ
UDC: 631.36:656.02
Keywords: пошкодженість зернового матеріалу
механічні властивості зернівок
критичні навантаження і деформації зернового матеріалу
пошкодженість зернівок
Page range: 27-34
Abstract: В роботі загострюється проблема пошкодженості зернового матеріалу при його збиранні, первинній переробці та транспортуванні. Приведено результати окремих досліджень, що стосуються визначення механічних властивостей зернівок при дії на них деформаторів у вигляді робочих органів обслуговуючих машин. Розглянуто основні тео-ретичні підходи щодо визначення критичних навантажень і деформацій зернового ма-теріалу. Наведено деякі статистичні дані та причини пошкодженості зернівок окре-мих культур при роботі навантажувально–розвантажувального обладнання пунктів перевалки зернових продуктів при їх транспортуванні до кінцевого споживача
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25344
ISSN: 2311-441X
Copyright owner: ХНТУСГ
References (Ukraine): 1. Попович П.В. Аналіз ринку автотранспортних перевезень України / Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В., Дзюра В.О. // Вісник машинобудування та транспорту. – Випуск 2. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С.124–128. 2. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв : навч. посіб. ; за заг. ред. О.В. Дацишина ; авт. кол.: О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Яллачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с. 3. Травмирование семян: [Електронний ресурс] / А.М. Гимадиев. – Режим доступу: http://www.agro-inform.ru/2010/06/travm.htm. 4. Михайлов Є.В. Післязбиральна обробка зерна у господарствах півдня України / Є.В. Михайлов. – Мелітополь: Люкс, 2012. – 214 с. 5. Структурно-механические свойства. Прочность зерна (часть 1): [Електронний ре-сурс] / Все о зерне. – Режим доступу: http://girls4gilrs.ru/tehnologiya-muki/1749-strukturno-mehanicheskie-svoystva-prochnost-zernachast-1.html. 6. Швайко В.М. Дослідження механічних властивостей зернових матеріалів / В.М. Швайко, В.О. Соломка, О.В. Соломка // Вісник Харківського національного техніч-ного університету сільського господарства. – Випуск 93. – Т. 1. – «Механізація сіль-ськогосподарського виробництва». – Харків, 2010. – С.176–183. 7. Пугачев А.Н. Повреждение зерна машинами / А.Н. Пугачев – М.: Колос, 1976. – 320 с. 8. Импульсное воздействие и переработка зерновых: [Електронний ресурс] / В.А. Го-ловацкий – Режим доступу: http://processes.open-mechanics.com/articles/364.pdf.9. Повышение качества и обеспечение сохранности зерна при обработки и хранении путем применения полимерных материалов в оборудовании, силосах и бункерах: [Електрон-ний ресурс] / М.М. Тухватуллин – Режим доступу: http://agropolimer1993.ru
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журнал 2018_11_B.pdf979,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools