Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25293

Назва: Ефективність публічних закупівель при зміні умов укладеного договору
Інші назви: Efektyvnist publichnykh zakupivel pry zmini umov ukladenoho dohovoru
Efficiency of public procurements if the conditions of the contract
Эффективность публичных закупок при изменении условий заключенного договора
Автори: Галущак, Михайло
Галущак, Ольга
Гарасимчук, Наталя
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mk@tu.edu.te.ua
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: halushchak@gmail.com к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mk@tu.edu.te.ua старший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері
Бібліографічний опис: Галущак М. Ефективність публічних закупівель при зміні умов укладеного договору [Електронний ресурс] / Михайло Галущак, Ольга Галущак, Наталя Гарасимчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 17-31. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hmpuud.pdf
Bibliographic description: Halushchak, M., Halushchak, O. & Harasymchuk, N. (2018). Efektyvnist publichnykh zakupivel pry zmini umov ukladenoho dohovoru [Efficiency of public procurements if the conditions of the contract]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 17-31. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hmpuud.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(18)
Дата публікації: 31-тра-2018
Дата подання: бер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 346.6:351.83
JEL: H5
Теми: «ProZorro»
ефективність
електронна система закупівель
публічні закупівлі
зміна умов договору
изменение условий договора
«ProZorro»
публичные закупки
электронная система закупок
эффективность
change of terms of the contract.
efficiency
"ProZorro"
electronic procurement system
public procurements
Діапазон сторінок: 17-31
15
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 31
Короткий огляд (реферат): З часу запровадження «ProZorro» українські високопосадовці чи не щомісяця рапортують про надзвичайну ефективність електронної системи закупівель, на підтвердження чого наводять вражаючі цифри. Попри прогресивність зазначеної електронної системи беззастережно погоджуватись з такими оцінками все ж важко. Реалізація окремих положень Закону України «Про публічні закупівлі» призводить до низки проблем та навіть економічних втрат, особливо на етапі після підписання договору про закупівлю. У статті досліджено практику застосування можливості внесення змін в укладені договори. Зазначено, що реалізація права перегляду ціни за одиницю товару може призводити до зловживань зі сторони замовників та постачальників. Підґрунтям негативних проявів служать нечіткі положення окремих статей зазначеного вище Закону та інших нормативних документів. Для усунення виявлених недоліків необхідне внесення змін в законодавчі акти.
С момента введения «ProZorro» украинские чиновники чуть ли не ежемесячно рапортуют о чрезвычайной эффективности электронной системы закупок, в подтверждение чего приводят впечатляющие цифры. Несмотря на прогрессивность указанной электронной системы безоговорочно соглашаться с такими оценками все же трудно. Реализация отдельных положений Закона Украины «О публичных закупках» приводит к ряду проблем и даже экономическим потерям, особенно на этапе после подписания договора о закупке. В статье исследована практика применения возможности внесения изменений в заключенные договоры. Отмечено, что реализация права пересмотра цены за единицу товара может приводить к злоупотреблениям со стороны заказчиков и поставщиков. Основой негативных проявлений служат нечеткие положения отдельных статей указанного выше Закона и других нормативных документов. Для устранения выявленных недостатков необходимо внесение изменений в законодательные акты.
Every month since the introduction of ProZorro Ukrainian high-ranking officials have reported on the extraordinary effectiveness of the electronic procurement system, which is proved by impressive figures. Despite the prospects of above mentioned e-system it’s difficult to agree completely with these estimations. Implementation of certain provisions of the Law of Ukraine "On Public Procurement" results in a number of problems and even economic losses, especially at the stage after the signing of the procurement contract. The article examines the practice of applying the possibility of making changes to concluded contracts. It is admitted that the right to change price per unit of goods may lead to abuses both by customers and suppliers. Some fuzzy provisions of certain articles of above-mentioned Law and other normative documents may provoke these actions. So it’s necessary to introduce amendments to legislative acts to eliminate the identified shortcomings.
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25293
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://z.texty.org.ua/search?date_from=01%2F01%2F2008&date_to=11%2F10%2F2017&key_word=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%96&volume_from=&volume_to=&sort=deal_date&order=desc.
https://nabu.gov.ua/novyny/vykryto-korupciynu-shemu-roztraty-149-mln-grn-u-minoborony-sered-zatrymanyh-zastupnyk.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70855889
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70856160
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71165467
http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-64_70.pdf
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=6&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc
http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=4&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc.
http://me.gov.ua/InfoRez/List?id=7758c77b-e410-44ea-a07d-37f1799e11e5&tag=ZapitiKoristuvachiv&lang=uk-UA&pageNumber=11&fCtx=inRequest&sortCtx=date
https://prozorro.gov.ua/
http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://www.unn.com.ua/uk/news/1692701-treid-kommoditi-opryliudnylo-rozrakhunky-tsin-na-palyvo-po-tenderu-mo
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18hmpuud.pdf
Перелік літератури: База даних тендерів з 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://z.texty.org.ua/search?date_from=01%2F01%2F2008&date_to=11%2F10%2F2017&key_word=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%96&volume_from=&volume_to=&sort=deal_date&order=desc.
Викрито корупційну схему розтрати 149 млн грн у Міноборони. Серед затриманих –заступник міністра МО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/novyny/vykryto-korupciynu-shemu-roztraty-149-mln-grn-u-minoborony-sered-zatrymanyh-zastupnyk.
Галущак М. П., Галущак О. Я. Практичні аспекти реформи державних (публічних) закупівель в Україні / М. Галущак, О. Галущак / Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій: монографія / За заг. редакцією проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2017. – С. 40-55.
Дуброва Я. Додаткова угода про збільшення ціни на газ: скільки можна / Я. Дуброва // Щомісячний спеціалізований журнал Держзакупівлі. – 2017. -№ 2. - С.26-27.
Дуброва Я. Загадкові 10%, або коливання ціни диктує зміну договору / Я. Дуброва // Щомісячний спеціалізований журнал Держзакупівлі. – 2017. -№ 6. –С. 16-18.
Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70855889.
Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70856160.
Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71165467.
Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. – С. 64-70 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-64_70.pdf.
Інформаційний лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-06/34307-06 " про закупівлю Щодо зміни істотних умов договору " від 27.10.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=6&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc.
Інформаційний лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-06/42560-06 "Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю" від 30.12.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=4&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc.
Інформаційний ресурс Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua/InfoRez/List?id=7758c77b-e410-44ea-a07d-37f1799e11e5&tag=ZapitiKoristuvachiv&lang=uk-UA&pageNumber=11&fCtx=inRequest&sortCtx=date.
Офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ProZorro [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prozorro.gov.ua/.
Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
Севостьянова Г.С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні / Г.С. Севостьянова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 10 (2). – С. 91-96.
Старчук Є. Товар подорожчав через курсові коливання: як діяти / Є. Старчук // Щомісячний спеціалізований журнал Держзакупівлі. – 2018. -№.2. – С. 23-26.
"Трейд Коммодіті" оприлюднило розрахунки цін на паливо по тендеру МО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1692701-treid-kommoditi-opryliudnylo-rozrakhunky-tsin-na-palyvo-po-tenderu-mo.
Цивільний кодекс України. Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
References: Baza danikh tenderіv z 2008 roku [Database of tenders since 2008] (electronic resource). Available at: http://z.texty.org.ua/search?date_from=01%2F01%2F2008&date_to=11%2F10%2F2017&key_word=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%96&volume_from=&volume_to=&sort=deal_date&order=desc.
Vikrito koruptsіynu skhemu roztrati 149 mln grn u Mіnoboroni. Sered zatrimanikh – zastupnik mіnіstra MO [The corruption scheme of embezzling 149 million UAH in the Ministry of Defense was revealed. Among the detainees is the deputy minister of the Ministry of Defense] (electronic resource). Available at: https://nabu.gov.ua/novyny/vykryto-korupciynu-shemu-roztraty-149-mln-grn-u-minoborony-sered-zatrymanyh-zastupnyk.
Halushchak, M.P. and Halushchak, O.Ya. (2017) Praktichnі aspekti reformi derzhavnikh (publіchnikh) zakupіvel v Ukraїnі [Practical aspects of the reform of state (public) procurement in Ukraine] Tendentsії rozvitku marketingu v umovakh ekonomіchnikh transformatsіy: monografіya [Trends in marketing development in the context of economic transformations: monograph]. Ternopіl: FO-P Shpak V. B., pp. 40-55.
Dubrova, Ya. (2017) Dodatkova ugoda pro zbіlshennya tsіni na gaz: skіlki mozhna [Additional agreement on gas price increase: how much can]. Shchomіsyachniy spetsіalіzovaniy zhurnal, Derzhzakupіvlі, no.2, pp. 26-27.
Dubrova Ya. (2017) Zagadkovі 10%, abo kolivannya tsіni diktuє zmіnu dogovoru [The mysterious 10% or price fluctuation dictates the change of the contract]. Shchomіsyachniy spetsіalіzovaniy zhurnal Derzhzakupіvlі , no.6, pp. 16-18.
Iediniy derzhavniy reєstr sudovikh rіshen [Singular state register of court decisions] (electronic resource). Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/7085588.
Iediniy derzhavniy reєstr sudovikh rіshen [Singular state register of court decisions] (electronic resource). Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70856160.9.
Iediniy derzhavniy reєstr sudovikh rіshen [Singular state register of court decisions] (electronic resource). Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71165467.
Іvanov, Yu.B. (2015) Napryami reformuvannya sistemi derzhavnikh zakupіvel [Directions of reforming of state procurement system]. Problemi ekonomіki [Problems of the economy] (electronic journal), no. 2, pp. 64-70. Available at: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-2_0-pages-64_70.pdf.
Іnformatsіyniy list Mіnіsterstva ekonomіchnogo rozvitku і torgіvlі Ukraїni № 3302-06/34307-06 "Shchodo zmіni іstotnikh umov dogovoru pro zakupіvlyu" vіd 27.10.2016 [Information letter from the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 3302-06/34307-06 "Concerning the change in the essential terms of the contract" 27.10.2016] (electronic resource). Available at: http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=6&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc.
Іnformatsіyniy list Mіnіsterstva ekonomіchnogo rozvitku і torgіvlі Ukraїni № 3302-06/42560-06 "Shchodo ukladennya, vikonannya, zmіni ta rozіrvannya dogovoru pro zakupіvlyu" vіd 30.12.2016 [Information letter from the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 3302-06/42560-06 "Concerning the conclusion, execution, amendment and termination of the procurement contract" 30.12.2016] (electronic resource). Available at: http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=4&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=desc.
Іnformatsіyniy resurs Upovnovazhenogo organu u sferі publіchnikh zakupіvel [Information resource of the Authorized Agency in the field of public procurement] (electronic resource). Available at: http://me.gov.ua/InfoRez/List?id=7758c77b-e410-44ea-a07d-37f1799e11e5&tag=ZapitiKoristuvachiv&lang=uk-UA&pageNumber=11&fCtx=inRequest&sortCtx=date.
Ofіtsіyniy portal oprilyudnennya іnformatsії pro publіchnі zakupіvlі Ukraїni ProZorro [Official Portal of Information Publication on Public Procurement ProZorro] (electronic resource). Available at: https://prozorro.gov.ua/.
Pro publіchnі zakupіvlі: Zakon Ukraїni vіd 25 grudnya 2015 roku № 922-VIII [On Public Procurement: The Law of Ukraine dated December 25, 2015 № 922-VIII] (electronic resource). Available at: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
Sevostyanova, G. S. (2016) Suchasniy stan normativno-pravovogo zabezpechennya publіchnikh zakupіvel v Ukraїnі [The current state of legal regulation of public procurement in Ukraine]. Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo natsіonalnogo unіversitetu. Serіya: Mіzhnarodnі ekonomіchnі vіdnosini ta svіtove gospodarstvo, vol. 10 (2), pp. 91-96.
Starchuk, Ie. (2018) Tovar podorozhchav cherez kursovі kolivannya: yak dіyati [The product has risen in price due to exchange of rate fluctuations: how to operate]. Shchomіsyachniy spetsіalіzovaniy zhurnal Derzhzakupіvlі, no. 2, pp. 23-26.
"Treyd Kommodіtі" oprilyudnilo rozrakhunki tsіn na palivo po tenderu MO ["Trade Commodity" unveiled the calculations of fuel prices according to the tender of Defence Ministry] (electronic resource). Available at: http://www.unn.com.ua/uk/news/1692701-treid-kommoditi-opryliudnylo-rozrakhunky-tsin-na-palyvo-po-tenderu-mo.
Tsivіlniy kodeks Ukraїni. Kodeks Ukraїni vіd 16.01.2003 № 435-IV [The Civil Code of Ukraine. Code of Ukraine dated January 16, 2003 No. 435-IV] (electronic resource). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
18hmpuud.pdfЕфективність публічних закупівель при зміні умов укладеного договору789,28 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
18hmpuud.djvu474,44 kBDjVuПереглянути/відкрити
18hmpuud__COVER.png555,8 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.