Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25121

Title: Виробнича практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Authors: Савків, Володимир Богданович
Капаціла, Юрій Богданович
Федорів, Петро Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Савків В.Б. Виробнича практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / укл. : В.Б. Савків , Ю.Б. Капаціла , П.С.Федорів. - Тернопіль : 2017. - 23 с.
Issue Date: 1-Sep-2017
Submitted date: 1-Sep-2018
Date of entry: 1-Jun-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Тернопіль
Keywords: практика
виробнича практика
Number of pages: 23
Description: У методичних вказівках сформульовано мету та основні завдання виробничої практики для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", розглянуто загальні положення, питання організації практики та охорони праці, наведено вказівки щодо оформлення та захисту звіту з практики.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25121
Copyright owner: © Савків В.Б., Капаціла Ю.Б., Федорів П.С., 2017
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prakt_vyrobnysha_2017.pdf192,5 kBAdobe PDFView/Open
Prakt_vyrobnysha_2017.djvu174,05 kBDjVuView/Open
Prakt_vyrobnysha_2017__COVER.png98,44 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools