Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25114

Назва: Механізація зберігання сільськогосподарської продукції методичний посібник до курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Бібліографічний опис: Х 76 Механізація зберігання сільськогосподарської продукції: методичний посібник до курсового проектування / Н.І. Хомик. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 124 с.
Дата публікації: тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.36
ББК: 36.81я722
Теми: механізація
зберігання
133
машинобудування
Серія/номер: Х;76
Опис: У курсовій роботі необхідно представити свій варіант вирішення проблеми будівництва чи реконструкції елеватора чи хлібоприймального пункту (ХПП). При виконанні курсової роботи доцільно використовувати: прогресивні норми проектування обладнання, сучасні матеріали, засоби підвищення продуктивності праці, механізації трудомістких процесів, автоматизації з врахуванням вимог безпеки праці та виробничих процесів, курсову роботу виконувати з дотриманням нормативних вимог ЕСТД та ЕСКД. У курсовій роботі необхідно: – навести характеристику культури, її базисні та обмежувальні показники якості, на підставі яких приймають зерно на підприємство; дати конкретні пропозиції щодо покращення якості зерна, а саме, описати машини, використовуючи які можна підвищити якість зерна та характеристику робочих органів цих машин; – виконати детальний аналіз діючої технологічної схеми, внести пропозиції щодо її удосконалення та обґрунтувати свої пропозиції; – виконати перевірочний розрахунок транспортного обладнання та зробити вибір необхідного нового обладнання.
Зміст: ЗМІСТ стр. ВСТУП …………………………………………………………………….. 5 1. ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ ПРОЕКТОВАНИХ ЗЕРНОСХОВИЩ ТА РОЗРАХУНОК ПРИЙМАЛЬНИХ І ВІДПУСКНИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕВАТОРА ……………………………………………………......... 6 1.1. Основні розрахункові положення ……………………………. 6 1.2. Визначення розрахункових об’ємів робіт підприємства …… 10 1.3. Визначення типу приймальної лабораторії …………………. 15 1.4. Розрахунок вагового обладнання …………………………….. 21 1.5. Розрахунок зерноочисних машин ……………………………. 24 1.6. Розрахунок і вибір зерносушарок ……………………………. 27 1.7. Розрахунок і вибір зерноочисних машин для оброблення відходів ……………………………………… 32 1.8. Транспортуюче обладнання ………………………………….. 35 2. РОЗРАХУНОК ПРИЙМАЛЬНИХ І ВІДПУСКНИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕВАТОРА ………………………………………….. 43 2.1. Вивантаження зерна з автомобільного транспорту і навантаження його в автомобілі …………………………....... 43 2.2. Приймальні пристрої зерна з залізничного транспорту ……. 46 2.3. Відпускні пристрої зерна на залізничний транспорт ……….. 48 2.4. Прийом зерна з водного транспорту і відпуск на нього ……. 50 3. КОМБІКОРМОВЕ ВИРОБНИЦТВО ……………………………….. 53 3.1. Характеристика сировини і продукції, яку виробляють на комбікормових заводах ……………………………………. 53 3.2. Обґрунтування схеми технологічного процесу комбікормового виробництва (проект будівництва, реконструкції чи переоснащення) …………………………… 53 3.3. Аналіз схеми технологічного процесу і технічні пропозиції (проект реконструкції, переоснащення) ………… 55 3.4. Розрахунок місткості складів і обладнання приймально-відпускних пристроїв ………………………....... 57 3.5. Розрахунок технологічного обладнання комбікормових заводів ………………………………………... 63 3.6. Норми технологічного проектування комбікормових заводів і цехів ……………………………….. 66 3.7. Розрахунок і підбір обладнання для технологічних ліній комбікормових заводів ………………………………… 66 ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ І ПІДБОРУ ОБЛАДНАННЯ ТА ЄМНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАВОДУ ПРОДУКТИВНІСТЮ 500 т/добу ………………………………………… 68 3.8. Технологія виробництва гранульованих комбікормів ……… 75 4 3.9. Розрахунок і підбір технологічного і транспортного обладнання лінії гранулювання комбікормів ……………….. 75 3.10. Екструдування зерна, охолодження і подрібнення екструдату …………………………………………………....... 80 3.11. Розробка технологічної схеми, розрахунок і підбір технологічного обладнання лінії екструдування зерна …….. 81 3.12. Характеристика цеху попередніх сумішей ………………….. 84 3.13. Розрахунок і підбір обладнання для лінії попередніх сумішей важкосипучої сировини ……………………….......... 84 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ………………… 89 ЗАВДАННЯ на курсове проектування ………………………………....... 98 ДОДАТОК 1 НОМЕНКЛАТУРА вихідних даних, що включенні в завдання на проектування, які встановлюють на стадії економічного обґрунтування ……………… 99 ДОДАТОК 2 НОМЕНКЛАТУРА вихідних даних, як встановлюють на стадії вибору площадки під будівництво (чи обстеження діючого підприємства при його реконструкції чи технічному переоснащенню) ………………. 100 ДОДАТОК 3 Співвідношення частин партій зерна, що надходить з автотранспорту ………………………………………….. 101 ДОДАТОК 4 Період та режим роботи підприємства ………………………………....... 102 ДОДАТОК 5 Принципова схема технологічного процесу підприємств та споруд для зберігання зерна …………………………………………… 103 ДОДАТОК 6 Поправочний коефіцієнт, що залежить від культури, вологості і вмісту відокремлених домішок ……………………………… 104 ДОДАТОК 7 Коефіцієнт перерахунку ваги просушеного соняшника в планові одиниці залежно від вологості до та після сушіння …………. 105 ДОДАТОК 8 Принципова схема оброблення відходів ………………………………… 106 ДОДАТОК 9 Типи та характеристика вагонів…………………………………………... 107 ДОДАТОК 10 Технологічне обладнання, яке застосовують на комбікормових підприємствах ………………………………………. 108 ДОДАТОК 11 ГОСТ 7.1:2006 (на оформлення літературних джерел) ………………… 128 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………. 130
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25114
Власник авторського права: © Хомик Н.І.
Перелік літератури: 1. Альбом нормалей машин и оборудования для мельниц, крупяних, комбикормовых заводов и тароремонтных цехов № 7184. − М.: ЦНИИпромзернопроект, 1982. − 281 с. 2. Альбом установочних нормалей подьемно-транспортного оборудования № 5956/154, серия 4.702-1. − М.: ЦНИИпромзернопроект, 1976. – 246 с. 3. Альбом технологических нормалей высокопроизводительного мельничного оборудования № 8722-11, ч. І. − М.: ЦНИИпромзернопроект, 1986. − 235 с. 4. Альбом технологических нормалей высокопроизводительного мельничного оборудования № 8722-1, ч. ІІ. − М: ЦНИИпромзернопроект, 1982. − 209 с. 5. Альбом технологических нормалей высокопроизводительного мельничного оборудования № 8722-1, ч. Ш. − М.: ЦНИИпромзернопроект, 1982. − 135 с. 6. Автоматизация технологических процессов пищевых производств /Под. ред. В.Б. Карпина. − М.: Агропромиздат, 1985. − 536 с. 7. Автоматизація комбикормовых заводов /А.И. Москаленко, А.Т. Птушкин, В.Н. Улерианова, П.И. Овчинников. − М.: Колос, 1977. − 288 с. 8. Бестарное хранение муки, отрубей и комбикормов /А.В. Башкина, П.Д. Буренин, Б.А. Краюшкин, І.М. Румянцев. − М.: Колос, 1974. − 224 с. 9. Буга П.Г. Гражданские промышленные и сельско-хозяйственные здания. − М.: Высшая школа. 1983. − 408 с. 10. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства (с основами зкологии). − М.: Агропромиздат, 1989. − 464 с. 11. Бутковский В.А., Мерко А.И., Меншиков Е.М. Технологии зерноперераба- тывающих производств. – М.: Интеграф сервис, 1999. – 472 с. 12. Бутковський В.А. Мукомольное производство. – М.: Агропромиздат, 1990. 13. Вайсман М.Р., Грубиян И.Я. Вентиляционные и пневмотранспортные установки. − М.: Колос, 1984. − 367 с. 14. Васильєв Я.Я., Семенов Л.И. Взрывобезопасность на предприятиях по хранению и переработке зерна. − М.: Колос, 1983. − 224 с. 15. Вентиляционные установки зерноперерабатывающих предприятий /А.В. Панченко, А.М. Дзядзио, А.С. Кеммер и др./ Под. ред. А.М. Дзядзио. − М.: Колос, 1974. − 400 с. 16. Веселов С.А. Проектирование вентиляционых установок предприятий по хранению и переработке зерна. − М.: Колос, 1974. − 228 с. 17. Весы и дозаторы весовые: Справочник /С.П. Маликов, С.С. Михайловский, Л.Н. Старостина, П.К. Клементьев. − М.: Машиностроение, 1981. − 320 с. 18. Відомчі норми технологічного проектування хлібоприймальних підприємств та елеваторів. ВНТП-СПП-46-28-96. − Харків: Харківський променергопроект, 1996. − 134 с. 131 19. Демский А.Б., Веденьев В.Ф. Совершенствование комбикормового оборудования промышленних предприятий. − М.: Колос, 1982. − 127 с. 20. Демский А.Б., Борискин М.А., Тамаров Е.В., Чернолихов А. С. Оборудование для производства муки и крупы: Справочник. – М.: ВО «Агроиромиздат», 1990. – 320 с. 21. Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности. – М.: ДеЛипринт, 2004. – 264 с. 22. Галкина Л.С., Бутковский В.А., Птушкина Г.Е. Техника и технология производства муки на комплектном оборудовании. – М.: Агропромиздат, 1987. – 191 с. 23. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: Колос, 1999. – 335 с. 24. Егоров Г.А., Гинзбург М.Е., Мельников Е.М., Хорцев Б.Н. Практикум по технологи мукомольного, крупяного и комбикормового производства. – М.: «Колос», 1974. 25. Егоров Г.А. Автоматизация проектирования предприятий. − Л.: Машиностроение, 1983. − 327 с. 26. Егоров Г.А. и др. Технология муки, крупы и комбикормов. – М.: Колос, 1984. 27. Емельянова Ф.Н., Кириллов Н.К. Организация переработки сельскохо- зяйственной продукции. Учебное пособие и практикум. – М.: ЭКМОС, 2000.– 384 с. 28. Жидко В.И., Резников В.А., Укалов B.C. Зерносушение и зерносушилки. – К.: Колос, 1982. 29. Жислин Я.М. Оборудование для производства комбикормов, обогатительных смесей и премиксов. − М.: Колос, 1981. − 319 с. 30. Звягинцева Л.Т. Методические указания к технико-экономическому основанию необходимости реконструкции (технического преобразования) действующего комбикормового предприятия в дипломном проектировании студентов спец. 7.091701. − Одесса: ОГАПТ, 1998. − 9 с. 31. Золотарев С.М. Проектирование мукомольных, крупяных и комбикормовых заводов. − М.: Колос, 1976. − 288 с. 32. Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: Колос, 2000. – 551 с. 33. Каталог обладнання для елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості, яке виготовляють машинобудівні заводи України. − Київ: Міністерство сільського господарства і продовольства України, 1996. − 189 с. 34. Кожарова Л.С., Касьянов Б.В. Курсовое и дипломное проектирование по комбикормовому производству. − М.: Агропромыздат, 1986. − 239 с. 35. Кошелев А.Н., Глебов Л.А. Производство комбикормов и кормових смесей. − М.: Агропромыздат, 1986, − 176 с. 36. Креймерман Г.И. Технологическое проектирование зернохранилищ. − М.: Колос, 1970. − 224 с. 132 37. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. − М.: Агропромиздат, 1987. − 308 с. 38. Кукта Г.М. Технология переработки и приготовления кормов. − М.: Колос, 1978. − 240 с. 39. Курсовое и дипломное проектирование предприятий элеваторной промышленности /М.М. Крылов, Т.В. Понятская, А.Н. Ус. − М.: Агропромиздат, 1985. − 159 с. 40. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам пищевых производств / Под ред. А.С. Гизбурга. – М.: Агропромиздат, 1990. – 256 с. 41. Левятин Г.М. Проектирование мельниц. − М.: Заготиздат, 1951. − 400 с. 42. Лесик Б.В., Трисвятський Л.О., Сніжко В.Л. Зберігання і технологія сільськогосподарських продуктів. – К.: Вища школа, 1980. 43. Мазник А.П., Хазина З.И. Справочник по комбикормам. − М.: Колос, 1982. − 192 с. 44. Макаров А.П., Станкевич Г.Н. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Проектирование комбикормовых предприятий с основами САПР». − Одесса: ОТИППЛ. 1989. − 39 с. 45. Мартишенко Я.Ф. Промышленное производство комбикормов. − М.: Колос, 1975. − 216 с. 46. Математическое моделирование процессов пищевых производств: Сб. задач: Учеб. пособие /Н.В. Остапчук, В.Д. Каминский, Г.Н. Станкевич, В.П. Чучуй; Под. ред. Н.В. Остапчука. − К.: Вища школа, 1992. − 175 с. 47. Машини, оборудование, приборы и средства автоматизации для перерабатывающих отраслей АПК. Том IV, Часть вторая. Мельнично- элеваторная, крупяная и комбикормовая промышленность (Каталог). − М.: АгроНИИТЗИИТО, 1990. − 340 с. 48. Машков Б.М., Хазина 3.Й. Справочник по качеству зерна и продуктов его переработки. − М.: Колос, 1980. − 335 с. 49. Мерко И.Т. Технология мукомольного и крупяного производства. – М. Агропромиздат, 1985. – 288 с. 50. Мерко І.Т., Моргун Н.О. Наукові основи і технологія переробки зерна. – Одеса: Друк, 2001. – 348 с. 51. Мерко И.Т., Погирной Н.Е. и др. Проектирование зерноперерабатывающих предприятий с основами САПР. – М.: Агропромиздат, 1989. – 367 с. 52. Методичні рекомендації до виконання дипломного проектування (розділ: Комбікормове виробництво). Для студентів факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.091701 «Технологія зберігання і переробки зерна» /Ю.О. Чурсінов, В.О. Єрмакова, Н.М. Опря. – Дніпропетровський державний аграний університет, 2008. – 72 с. 53. Методичні рекомендації до виконання дипломного проектування (розділ: Елеваторна промисловість). Для студентів факультету механізації сільського господарства за спеціальністю 7.091701 «Технологія зберігання і переробки зерна» /Ю.О. Чурсінов, О.В Науменко, Н.М. Опря. – Дніпропетровський державний аграний університет, 2008. – 74 с. 133 54. Механизация погрузочно-разгрузочних работ с хлебопродуктами /А.М. Вацуро, А.Д. Климовский, В.Т. Егоров, П.И. Завалев. − М.: Колос, 1978. − 336 с. 55. Механизация приготовления кормов: Справочник /В.И. Сироватка, А.В. Демин, А.Х. Джалилов и др.; Под. ред. В.И. Сыроватки. − М.: Агропромиздат, 1985. − 368 с. 56. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: курс лекцій / Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, О.П. Цьонь – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288 с. 57. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки до лабораторних робіт / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш, Н.А. Рубінець. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 52 с. 58. Миончинский П.Н., Кожарова Л.С. Производство комбикормов. − М.: Агропромиздат, 1991. − 288 с. 59. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та ін. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с. 60. Оборудование для производства муки и крупы: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351 с. 61. Оборудование комбикормовнх заводов: Справочник /М.А. Борискин, А.Б. Демский, Е.В. Тамаров, А.С. Чернолихов. − М.: Агропромиздат, 1986. − 175 с. 62. Павловский Г.Т., Птіцин С.Д. Очищення, сушіння й активне вентилювання зерна. – К.: Вища школа, 1972. 63. Подирятов Г.І., Скалецька Л.Ф., Соньков А.М., Хилевич В.С. Зберігання і переробка продукції рослинництва. – К.: Мета, 2002. – 495 с. 64. Правила организации и ведення технологического процесса на мукомоль- ных заводах. – М.: ЦНИИТЭИ Минхлебопродукт, 1991. Ч.І. – 53 с. 65. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах. – Київ. – 1998. – 145 с. 66. Правила організації і ведения технологічнего процесу виробництва комбікормової продукції. − Київ: Міністерство агропромислового комплексу України, Київський інститут хлібопродуктів, 1998. − 219 с. 67. Правила проектування аспіраційних установок підприємств по збереженню та переробці зерна. − Одеса-Київ: Міністерство сільського господарства та продовольства України, 1995. − 130 с. 68. Практикум по хранению и технологии сельскохозяйственных продуктов. /Под. ред. Л.А. Трисвятского. – М.: Колос, 1981. 69. Проектирование зерноперерабативающих предприятий с основами САПР /И.Т. Мерко, Н.Е. Погирной, Б.В. Касьянов, А.П. Чакар. − М.: Агропромиздат, 1989. − 367 с. 70. Проекти комбикормовых заводов производительностью 315 (№415-2-7); 735 (415-2-13); 300-400 (№8619); 630 (№4345); 1050 (№8651), 320 (№8719) т/сут. − М.: ЦНИИпромзердопроект, 1970, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980. 71. Производство карбамидного концентрата /Н.П. Черняев, А.Н. Борисенко, Б.В. Касьянов и др. − М.: Колос, 1980. − 160 с. 134 72. Производство и использование премиксов /К.М. Солнцев, С.С. Васильченко, В.А. Крохин и др.; Под.ред. К.М. Солнцева. − Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1980. − 288 с. 73. Производство премиксов /Н.П. Черняев, Ф.П. Сухой, В.В. Шерстобитов, Н.В. Бабийчук. − М.: Агропромиздат; 1988. − 136 с. 74. Птушкина Г.Е., Товбин Л.И. Високопроизводительное оборудование мукомольных заводов. − М.: Агропромиздат, 1987. − 288 с. 75. Птушкин А.Т., Новицкий О.А. Автоматизация производственных процессов в отрасли хранения и переработки зерна. − М.: Агропромиздат, 1985. − 300 с. 76. Пунков С.П., Румянцев Г.М. Проектирование элеваторов и хлебоприемных предприятий. − М: Колос, 1982. − 239 с. 77. Пятенков В.М., Резниковский И.А. Строительство элеваторов и комбинатов хлебопродуктов. − М.: Стройиздат, 1984. − 288 с. 78. Рекомендации по бестарному хранению трудносипучего сирья и комбикормов. Технологические требования для экспериментального проектирования силосов. − М.:ЦНИИТЗИМинзага СССР, 1982. − 28 с. 79. Рецепти комбикормов и инструкции по их хранению. − М.: ЦНИИТЗИ Минзага СССР, 1972. − 100 с. 80. Справочник по оборудованию зерноперерабатывающих предприятий / А.Б. Деменский, М.А. Борискин, Е.В. Тамаров и др. – М.: Колос, 1980. – 383 с. 81. Справочник по транспортирующым и погрузочно-разгрузочньм машинам /Ф.Г. Зуев, Н.А. Лотков, А.И. Полухин, А.В. Танталевский. − М.: Колос, 1983. − 319 с. 82. Справочник по Единой системе конструкторской документации /А.К. Моргун, В.П. Градиль, Р.А. Егошин. − Харьков: Прапор, 1981. − 246 с. 83. Справочник по инженерно-строительному черчению /Н.Л. Русскевич, Д.И. Ткач. − К.: Будівельник, 1980. − 512 с. 84. СНиП 11-98-77. Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 85. СНиП 11-89-90. Генеральные планы промышленных предприятий. 86. СНиП 11-90-81. Производственные здания промышленных предприятий. 87. СНиП 11-92-76. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. 88. СНиП 245-7Л. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. 89. СНиП 11-2-80. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. 90. СНиП 11-31-74. Водоснабжение, наружные сети и сооружения. 91. СНиП 11-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 92. Теплов А.Ф., Галкина А.В. Охрана труда на предприятиях по хранению и переработке зерна: Справочник. − М.: Агропромиздат, 1989. − 384 с. 135 93. Технологическое оборудование предприятия по хранению и переработке зерна / Под ред. А.Я. Соколова. – М.: Колос, 1984. – 440 с. 94. Технология муки, крупы и комбикормов /Г.А. Егоров, Е.М. Мельников, В.М. Макисмчук. − М.: Колос, 1984. − 376 с. 95. Торжинская Л.Р., Яковенко В.А. Технологический контроль производства отрасли хлебопродуктов. − М.: Колос, 1975. − 384 с. 96. Трисвятский Л.А., Лесик Б.В., Кудина В.Н. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991. 97. Трисвятский Л.А. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. – М.: Агропромиздат, 1991. – 363 с. 98. Указания по проектированию аспирационных установок комбикормовых заводов. − М: ЦНИИТЗИ Минзага СССР, 1985. − 132 с. 99. Филин В.М., Филин Д.В. Щелушение зерна крупяных культур. Совершенствование технологического оборудования. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 135 с. 100. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції». – Тернопіль 2010. – 55 с. 101. Хомик Н.І. Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування з орієнтацією на спеціалізацію «Машини сільськогосподарського виробництва» / Н.І. Хомик, М.Я. Сташків, В.П. Олексюк. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 164 с. 102. Хомик Н.І. Механізація зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки до виконання практичних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 60 с. 103. Черняев Н.П. Производство комбикормов. − М.: Агропромиздат, 1989. − 224 с. 104. Черняев Н:П. Сборник задач и упражнений по технологии комбикормов. − М.: ЦНИИТЗИ «Хлебпродинформ», 1995. − 132 с. 105. Черняев Н.П. Технология комбикормового производства. − М.: Агропромиздат, 1985. − 255 с. 106. Широков К.П., Богуславский М.Г. Международная система единиц. − М.: Изд-во Стандартов, 1984. − 112 с. 107. Шершевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. − Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1979. − 168 с. 108. Щербаков В.Г. Технология получения растительных масел. – М.: Колос, 1992. 109. Элеваторы и склады / П.Н. Платонов, С.П. Пунков, В.Б. Фасман. − М.: Агропромиздат, 1987. − 319 с. 110. Юкиш А.Е., Хувес З.С. Справочник работника элеваторной промышленности. − М.: Колос, 1983. − 304 с. 111. Юкиш А.В. Справочник по оборудованию злеваторов и складов. − М.: Колос, 1978. − 240 с
Тип вмісту : Handbook
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора