Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24883

Назва: Solution of the non-axisymmetric quasistatic thermoelasticity problem for multilayer cylinder with identical Lamé coefficients
Інші назви: Розв'язок неосесиметричної квазістатичної задачі термопружності для багатошарового циліндра за однакових коефіцієнтів Ламе
Автори: Процюк, Борис Васильович
Синюта, Володимир Михайлович
Protsiuk, Borys
Syniuta, Volodymyr
Приналежність: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
S.P. Pidstryhach Institute for Problems of Mechanics and Mathematics, Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine
S.P. Franko National University, Lviv, Ukraine
Бібліографічний опис: Protsiuk B. Solution of the non-axisymmetric quasistatic thermoelasticity problem for multilayer cylinder with identical Lamé coefficients / Borys Protsiuk, Volodymyr Syniuta // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 89. — No 1. — P. 40–51. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Protsiuk B., Syniuta V. (2018) Solution of the non-axisymmetric quasistatic thermoelasticity problem for multilayer cylinder with identical Lamé coefficients. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 89, no 1, pp. 40-51.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (89), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (89), 2018
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 89
Дата публікації: 20-бер-2018
Дата подання: 14-лют-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 539.3
Теми: багатошаровий циліндр
термопружність
функції Гріна
multilayer cylinder
thermoelastisity
Green's function
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 40-51
Початкова сторінка: 40
Кінцева сторінка: 51
Короткий огляд (реферат): За допомогою побудованих функцій Гріна квазістатичної задачі термопружності визначено неосесиметричний термопружний стан багатошарового необмеженого порожнистого циліндра з однаковими коефіцієнтами Ламе шарів за дії внутрішніх та поверхневих джерел тепла і нерівномірного розподілу початкової температури. Досліджено термопружний стан двошарового циліндра, зумовлений нормально розподіленим на зовнішній поверхні циліндра потоком тепла, який рухається по твірній циліндра.
The non-axisymmetric thermoelastisity state of the multilayer unlimited hollow cylinder with the identical Lame coefficients of layers under the action of internal and surface heat sources and non-uniform distribution of the initial temperature by means of the constructed Green's functions of the thermoelasticity quasistatic problem is defined. The thermoelastic state of two-layer cylinder caused by normally distributed heat stream on the external cylinder surface moving along the cylinder derivative is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24883
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Процюк, Б.В. Застосування функцій Гріна до визначення осесиметричного термопружного стану багатошарового циліндра [Текст] / Б. В. Процюк, В. М. Синюта // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2009. – Вип. 7. – С. 121 – 132.
2. Ootao, Y. Three-dimensional transient thermal stress analysis of a nonhomogeneous hollow circular cylinder due to a moving heat source in the axial direction [Text] / Y. Ootao , T. Akai, Y. Tanigawa // J. Thermal Stresses. – 1995. – 18. – P. 497–512.
3. Процюк, Б.В. Нестаціонарні неосесиметричні температурні поля багатошарових ортотропних циліндрів [Текст] / Б.В. Процюк, В.М. Синюта // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – C. 221 – 228. Те саме: Protsyuk B.V. Nonstationary nonaxisymmetric temperature fields of multilayer orthotropic cylinders / B.V. Protsyuk, V.M. Synyuta // J. of Mathematical Sciences. – 2010. – №. 2 (167). – P. 267 – 278
References: 1. Protsiuk B.V., Syniuta V.M. Zastosuvannia funktsii Hrina do vyznachennia osesymetrychnoho termopruzhnoho stanu bahatosharovoho tsylindra [Text]. Prykl. problemy mekh. i mat., Iss. 7, 2009, pp. 121 – 132.
2. Ootao Y., Akai T., Tanigawa Y. Three-dimensional transient thermal stress analysis of a nonhomogeneous hollow circular cylinder due to a moving heat source in the axial direction, J. Thermal Stresses, 18, 1995, pp. 497 – 512.
3. Protsiuk B.V., Syniuta V.M. Nestatsionarni neosesymetrychni temperaturni polia bahatosharovykh ortotropnykh tsylindriv [Text]. Mat. metody ta fiz.-mekh. polia, Vol. 51, No. 4, 2008, pp. 221 – 228. Te same: Protsyuk B.V., Synyuta V.M. Nonstationary nonaxisymmetric temperature fields of multilayer orthotropic cylinders, J. of Mathematical Sciences, Vol. 167, No. 2, 2010, pp. 267 – 278.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2018, № 1 (89)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.