Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24875

Назва: Autonomous power supply system for outdoor illumination of residential areas in the territory of Ukraine
Інші назви: Системи автономного живлення зовнішнього освітлення населених пунктів на території України
Автори: Андрійчук, Володимир Андрійович
Філюк, Ярослав Олександрович
Andriychuk, Volodymyr
Filyuk, Yaroslav
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil National Technical University Ivan Puluj, Ukraine, Ternopil
Бібліографічний опис: Andriychuk V. Autonomous power supply system for outdoor illumination of residential areas in the territory of Ukraine / Volodymyr Andriychuk, Yaroslav Filyuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 89. — No 1. — P. 113–121. — (Instrument-making and information-measuring systems).
Bibliographic description: Andriychuk V., Filyuk Y. (2018) Autonomous power supply system for outdoor illumination of residential areas in the territory of Ukraine. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 89, no 1, pp. 113-121.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (89), 2018
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (89), 2018
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 89
Дата публікації: 20-бер-2018
Дата подання: 21-лют-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 621.31
Теми: сонячна електростанція
сонячна батарея
акумуляторна батарея
зовнішнє освітлення
solar power station
solar battery
accumulating battery
outdoorillumination
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 113-121
Початкова сторінка: 113
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): Запропоновано методику й проведено розрахунок автономної системи живлення зовнішнього освітлення з використанням сонячних батарей типу KV 250М, Li-ion акумуляторів типу LP48100ES та системи керування, до складу якої входить MPPT контролер, що стежать за зарядом – розрядом батарей та інвертор типу Growatt 10000HY. Проведено техніко-економічний розрахунок автономної енергетичної системи зовнішнього освітлення населених пунктів з населенням понад 1 млн. (м. Київ) та з населенням до 10 тис. (м. Ланівці). Отримано аналітичні залежності енергії, спожитої зовнішнім освітленням від кількості світлоточок для різних населених пунктів Тернопільської області.
The methodology and the calculation of the autonomous power supply system for outdoor illumination using solar batteries of KV 250M type, Li-ion batteries of LP48100ES type and the control system consisting of the MPPT controller, controlling battery charge - discharge and inverter of Growatt 10000HY type are investigated. The technical and economic calculation of the autonomous energy system for the outdoor illumination of residential areas with the population of more than 1 million (Kyiv city) and with the population up to 10 thousand (Lanovtsi city) is carried out. The analytical dependences of energy consumed by outdoor illumination on the number of lighting points for different residential areas of Ternopil region are obtained
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24875
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
http://minregion.gov.ua
http://meteopost.com/weather/archive/
Перелік літератури: 1. Кожем'яко, В.П. Аналітичний огляд сучасних технологій фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики [Текст] / В.П. Кожем'яко, В.Г. Домбровський, та ін. // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї – Т. 22. – №. 2. – С. 141 – 157.
2. Чумакевич, В.О. Обґрунтування можливості освітлення парків в місцях постійної дислокації за допомогою сонячних батарей у Львівській області [Текст] / В.О. Чумакевич, В.В. Атаманюк, І.В. Пулеко, А.М. Дубовський // Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – Т. 13, №. 2. – С. 102 – 105.
3. Пастушенко, М.С. Перспективи впровадження відновлювальних джерел електричної енергії на залізничному транспорті України [Текст] / М.С. Пастушенко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2013. – № 12. – С. 45 – 51.
4. Сурков, М.А. Оценка возможности применения фотоэлектрических установок для электроснабжения уличного освещения в климатических условиях Сибири [Текст] / М.А. Сурков, Л.П. Сумарокова // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – Том 8, № 6 (2016).
5. NASA Surface meteorology and Solar Energy – Available at: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
6. Andreychuk, V. Analysis of the energy potential of solar light of the western region of ukraine with the account of climatic conditions [Теxt] / V. Andreychuk, Y. Filyuk // eureka: physics and engineering. – 2017. – Т. 10, №. 4. – С. 25 – 32.
7. Андрійчук, В.А. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в м. Тернополі [Текст] / В.А. Андрійчук, Я.О. Філюк. // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2016. – Т. 85, №. 1. – С. 95 – 100.
8. Стан сфери зовнішнього освітлення в Україні за 2016 рік [Електронний ресурс]: за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Мережевий вісник – 2017. – Режим доступу: http://minregion.gov.ua.
9. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
References: 1. Kozhemiako V.P., Dombrovskyi V.H., Zherdetskyi V.F., Malinovskyi V.I., Prytuliak H.V., Analitychnyi ohliad suchasnykh tekhnolohii fotoelektrychnykh peretvoriuvachiv dlia soniachnoi enerhetyky, optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii, Vol. 22, No. 2, pp. 141 – 157. [In Ukrainian].
2. Chumakevych V.O., Atamaniuk V.V., Puleko I.V., Dubovskyi A.M. Obgruntuvannia mozhlyvosti osvitlennia parkiv v mistsiakh postiinoi dyslokatsii za dopomohoiu soniachnykh batarei u Lvivskii oblasti, Natsionalna akademiia sukhoputnykh viisk imeni hetmana Petra Sahaidachnoho, Vol. 13, No. 2, pp. 102 – 105. [In Ukrainian].
3. Pastushenko M.S. Perspektyvy vprovadzhennia vidnovliuvalnykh dzherel elektrychnoi enerhii na zaliznychnomu transporti Ukrainy, Эnerhosberezhenye. Эnerhetyka. Эnerhoaudyt. 2013. No. 12, pp. 45 – 51. [In Ukrainian].
4. Surkov M.A., Sumarokova L.P. Otsenka vozmozhnosti primeneniya fotoelektricheskikh ustanovok dlya elektrosnabzheniya ulichnogo osveshcheniya v klimaticheskikh usloviyakh Sibiri, Internet-zhurnal “Naukovedeniye” Vol. 8. No. 6, 2016. [In Russian].
5. Nasa Surface meteorology and Solar Energy – Available at: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
6. Andreychuk V., Filyuk Y. Analysis of the energy potential of solar light of the western region of Ukraine with the account of climatic conditions, eureka: physics and engineering. 2017, Vol. 10, No. 4, pp. 25 – 32.
7. Andriichuk V.A., Filiuk Ya.O. Doslidzhennia enerhetychnoho potentsialu soniachnoho vyprominiuvannia v m. Ternopoli, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2016, Vol. 85, No. 1, pp. 95 – 100.
8. Stan sfery zovnishnoho osvitlennia v Ukraini za 2016 ri, Merezhevyi visnyk., 2017. Available at:http://meteopost.com/weather/archive/. [In Ukrainian].
9. GOST 13109-97. «E'lektricheskaya e'nergiya. Sovmestimost' texnicheskix sredstv e'lektromagnitnaya. Normy kachestva e'lektricheskoj e'nergii v sistemax e'lektrosnabzheniya obshhego naznacheniya». [In Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2018, № 1 (89)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.