Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24860
Назва: Методичні вказівки для практичних занять з курсу “Основи демографії” для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання
Автори: Стоцький, Ярослав Васильович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Основи демографії : методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання / Упорядник : Стоцький Я.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 20 с.
Дата публікації: 2018
Видавництво: ТНТУ ім І. Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 314:159.9
Кількість сторінок: 20
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальністю 053 “Психологія”
Опис: Методичний посібник розглянуто й затверджено на засіданні кафедри психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 9 від 26 лютого 2018 р.
Зміст: Загальні методичні поради ...1 Тема 1. Загальна теорія народонаселення – теоретична основа демографії...5 Тема 2. Система демографічних наук ...5 Тема 3. Демографічний аналіз ... 6 Тема 4. Джерела інформації про населення ...7 Тема 5. Демографічне прогнозування ...7 Тема 6. Сім’я як об’єкт демографії...8 Тема 7. Демографічний розвиток...9 Тема 8. Демографічна політика. Міграція населення...10 Приклади тестових запитань змістовних модулів ...12 Запитання для заліку ...16 Список літератури ... 18
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24860
Власник авторського права: © Стоцький Я.В., 2018
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: Основна 1. Демография. Современное состояние и перспективы развития [Текст] / под ред. Д. И. Валентея. – М., 1997.
2. Дорошенко Л. С. Демографія [Текст] / Л. С. Дорошенко. – К.: МАУП, 2005.
3. Муромцева Ю. І. Демографія [Текст] / Ю. І. Муромцева. – К., 2006.
4. Народонаселение: Энцикл. Словарь [Текст] / ред. кол. А. Я. Кваша, Г. Г. Меликьян, А. А. Ткаченко и др. – М., 1994.
5. Прибиткова І. М. Основи демографії [Текст] / І. М. Прибиткова. – К., 1995.
6. Система знаний о народонаселении [Текст] / под ред. Д. И. Валентея. – М., 1991.
7. Современная демография: учеб. пособие [Текст] / под ред. А. Я. Кваши, В. А. Ионцева. – М., 1995.
Додаткова 8. Антонов А. И. Кризис семьи и пути его преодоления [Текст] / А. И. Антонов, В. А. Борисов. – М., 1990.
9. Архангельский В. Н. Демографическая политика: цели, принципы, приоритеты [Текст] / В. Н. Архангельский. – Саранск, 2000.
10. Бахметова И. М. Методы демографического прогнозирования [Текст] / И. М. Бахметова. – М., 1982.
11. Бутов В. И. Демография [Текст] / В. И. Бутов. – М; Ростов н/Д, 2003.
12. Валентей Д. И. Основы демографи [Текст] / Д. И. Валентей, А. Я. Кваша. – М., 1989.
13. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер. – М., 1992.
14. Медков В. М. Демография [Текст] / В. М. Медков. – Ростов н/Д, 2002.
15. Микитенко В. В. Демографический анализ поколений [Текст] / В. В. Микитенко. – М., 1979.
16. Пирожков С. И. Демографические перспективы формирования трудового потенциала [Текст] / С. И. Пирожков. – К., 1991.
17. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении [Текст] / С. И. Пирожков. – К., 1992.
18. Привалова Н. Н. Опыт регулирования демографических процессов в зарубежных странах [Текст] / Н. Н. Привалова, М. В. Руцкая, Н. И. Марченко // Демографическое развитие и становление рынка труда Республики Беларусь: сб. науч. трудов. – Минск, 1996.
19. Римашевская И. М. О методологии определения качественного состояния населения [Текст] / И. М. Римашевская // Демография и социология. – Вып. 6. Качество населения. – 2001. – № 2.
20. Рыбаковский Л. Л. Методологические вопросы прогнозирования населения [Текст] / Л. Л. Рыбаковский. – М., 1978.
21. Рябов І. Сім’я та відтворення населення в Україні [Текст] / І. Рябов // Економіка України. – 1998. – № 4. – С. 86 – 88.
22. Самуэльсон П. Экономика [Текст] / П. Самуэльсон. – М., 2002. – Т. 2.
23. Сови А. Общая теория населения [Текст] / А. Сови. – М.: Прогресс, 1997. – Т. 2.
24. Сорокин П. Современное состояние России [Текст] / П. Сорокин // Новый мир. – 1992. – № 4.
25. Стешенко В. С. Опыт применения метода когорт для изучения рождаемости на Украине в послевоенный период [Текст] / В. С. Стешенко // Проблемы демографической статистики. – М., 1966.
26. Фильрозе Э. Очерк потенциальной демографи [Текст] / Э. Фильрозе. – М., 1975.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри психології у виробничій сфері

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Практичні заняття з основ демографії2018.pdf289,61 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора