Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24852

Назва: Підвищення рівня прибутковості на сільськогосподарських підприємствах за допомогою новітніх технологій
Інші назви: Increasing the profitability of agricultural enterprises by the help of the newest technologies
Автори: Яцик, М. І.
Шведа, Наталія Михайлівна
Yatsyk, M. I.
Shveda, N. M.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Яцик М. І. Підвищення рівня прибутковості на сільськогосподарських підприємствах за допомогою новітніх технологій / Яцик М. І., Шведа Н. М. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 80–81.
Bibliographic description: Yatsyk M. I., Shveda N. M. (2018) Pidvyshchennia rivnia prybutkovosti na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh za dopomohoiu novitnikh tekhnolohii [Increasing the profitability of agricultural enterprises by the help of the newest technologies]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 80-81 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 338.43
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 80-81
Початкова сторінка: 80
Кінцева сторінка: 81
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24852
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/105.pdf
Перелік літератури: 1. Єпіфанова І.М., Союменко А.С. Шляхи збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств // Електронний ресурс: http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/105.pdf
2. Боднарчук А.В. Оцінка власного капіталу агроформувань / А.В. Бондарчук // Економіка АПК. – 2014.  №8.  C. 56–6
3. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
References: 1. Yepifanova I.M., Soiumenko A.S. Shliakhy zbilshennia prybutku silskohospodarskykh pidpryiemstv, Elektronnyi resurs: http://economics.opu.ua/files/science/form_ek_rozv/2017/105.pdf
2. Bodnarchuk A.V. Otsinka vlasnoho kapitalu ahroformuvan, A.V. Bondarchuk, Ekonomika APK, 2014.  No 8.  P. 56–6
3. Krasnokutska N.S. Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: Navchalnyi posibnyk, N.S. Krasnokutska, Kyiv: Centre of Educational Literature, 2005, 352 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.