Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24851

Назва: Інноваційні підходи до визнання криптовалюти в україн
Інші назви: Innovative approaches towards recognition of cryptocurrency in Ukraine
Автори: Чорнобай, Н. І.
Хиль, Л. П.
Chornobai, N. I.
Khyl, L. P.
Приналежність: Кременчуцький льотний коледж НАУ
Бібліографічний опис: Чорнобай Н. І. Інноваційні підходи до визнання криптовалюти в україн / Чорнобай Н. І., Хиль Л. П. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 78–79.
Bibliographic description: Chornobai N. I., Khyl L. P. (2018) Innovatsiini pidkhody do vyznannia kryptovaliuty v ukrain [Innovative approaches towards recognition of cryptocurrency in Ukraine]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 78-79 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 657
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 78-79
Початкова сторінка: 78
Кінцева сторінка: 79
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24851
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329
https://taxlink.ua/ua/work/scientificwork/11/
Перелік літератури: 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
4. Про обіг криптовалюти в Україні: проект Закону від 06.10.2017 р. за № 7183. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
5. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: проект Закону від 10.10.2017 р. за № 7183-1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua
6. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні: прес-реліз від 30.11.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329
7. Підгрушний В. Аналіз підходів щодо оподаткування операцій з криптовалютами в країнах світу та Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://taxlink.ua/ua/work/scientificwork/11/
References: 1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 y. [Electronic resource], Access mode: zakon.rada.gov.ua
2. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 y. No 1618-IV (zi zminamy ta dopovnenniamy). [Electronic resource], Access mode: zakon.rada.gov.ua
3. Zakon Ukrainy "Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini" [Electronic resource], Access mode: zakon.rada.gov.ua.
4. Pro obih kryptovaliuty v Ukraini: proekt Zakonu vid 06.10.2017 y. za No 7183. . [Electronic resource], Access mode: zakon.rada.gov.ua
5. Pro stymuliuvannia rynku kryptovaliut ta yikh pokhidnykh v Ukraini: proekt Zakonu vid 10.10.2017 y. za No 7183-1. [Electronic resource], Access mode: zakon.rada.gov.ua
6. Spilna zaiava finansovykh rehuliatoriv shchodo statusu kryptovaliut v Ukraini: pres-reliz vid 30.11.2017 y. [Electronic resource], Access mode: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=59735329
7. Pidhrushnyi V. Analiz pidkhodiv shchodo opodatkuvannia operatsii z kryptovaliutamy v krainakh svitu ta Ukraini. [Electronic resource], Access mode: https://taxlink.ua/ua/work/scientificwork/11/
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.