Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24841

Назва: Перспективні напрями забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
Інші назви: Perspective directions for providing innovative development of domestic enterprises
Автори: Пижик, Олександр Андрійович
Баган, Г. І.
Балицька, Н. Р.
Іванців, О. І.
Pyzhyk, O. A.
Bagan, H. I.
Balitska, N. R.
Ivantsiv, O. I.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Перспективні напрями забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / Пижик О. А., Баган Г. І., Балицька Н. Р., Іванців О. І. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 61–62.
Bibliographic description: Pyzhyk O. A., Bagan H. I., Balitska N. R., Ivantsiv O. I. (2018) Perspektyvni napriamy zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Perspective directions for providing innovative development of domestic enterprises]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 61-62 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 658.65
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 61-62
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 62
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24841
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Перелік літератури: 1. Жихор О. Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації: [монограф.] / О. Б. Жихор. – Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2011. – 544 с.
2. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: [навч. посіб.] / М. А. Йохна, В. В. Стадник – К: Видавничий центр “Академія”, 2011. – 400 с.
3. Рачинська Г. В. Визначення та оцінювання інноваційної привабливості підприємств [Текст] / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2010. – № 628: Проблеми економіки та управління. – С. 272-276.
4. Чухрай Н. І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / Н. І. Чухрай. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2012. – 340 с.
References: 1. Zhykhor O. B. Innovatsiina polityka rozvytku rehioniv: teoriia ta praktyka formuvannia, mekhanizmy realizatsii: [monohraf.], O. B. Zhykhor, Lviv: NAN Ukrainy. Instytut rehionalnykh doslidzhen, 2011, 544 p.
2. Yokhna M. A. Ekonomika i orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti: [tutorial], M. A. Yokhna, V. V. Stadnyk – K: Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2011, 400 p.
3. Rachynska H. V. Vyznachennia ta otsiniuvannia innovatsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv [Text], H. V. Rachynska, L. S. Lisovska, Visnyk NU "Lvivska politekhnika", 2010, No 628: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, P. 272-276.
4. Chukhrai N. I. Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva, N. I. Chukhrai, Lviv: Nats. un-t "Lvivska politekhnika", 2012, 340 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.