Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24840

Назва: Гармонізація системи технічного регулювання України як основа внутрішньої економічної політики, та основа реалізації зовнішньої економічночної політики
Інші назви: Harmonization os technikal regulation system of Ukraine as a basis of internal economic policy, and basis of ralization of the foreign economic policy
Автори: Пижик, О.
Pyzhyk, O.
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Пижик О. Гармонізація системи технічного регулювання України як основа внутрішньої економічної політики, та основа реалізації зовнішньої економічночної політики / Пижик О. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 59–60.
Bibliographic description: Pyzhyk O. (2018) Harmonizatsiia systemy tekhnichnoho rehuliuvannia Ukrainy yak osnova vnutrishnoi ekonomichnoi polityky, ta osnova realizatsii zovnishnoi ekonomichnochnoi polityky [Harmonization os technikal regulation system of Ukraine as a basis of internal economic policy, and basis of ralization of the foreign economic policy]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 59-60 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 339.9
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 59-60
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 60
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24840
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.me.gov.ua
Перелік літератури: 1. «Угода про Асоціацію між Україною та Європейським союзом» (Електронний ресурс) http://www.me.gov.ua
2. Шнипко О. П. Віткін Л. М. «Технічне регулювання та інновації», журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» № 6, 2007 с. 3-11
3. Бичковський Р. В. Столярчук, Гампула П. Р. «Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікацією»; монографія, Львів; «видавництво Національний університет «Львівська політехніка», 2002 р.
4. Гальчинський А. І. «Реформи ЄС – справді питання сьогоднішнього порядку денного». «Дзеркал тижня» № 3, 30. 01. 2016 р. с. 6
References: 1. "Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym soiuzom" (Elektronnyi resurs) http://www.me.gov.ua
2. Shnypko O. P. Vitkin L. M. "Tekhnichne rehuliuvannia ta innovatsii", zhurnal "Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist" No 6, 2007 P. 3-11
3. Bychkovskyi R. V. Stoliarchuk, Hampula P. R. "Metrolohiia, standartyzatsiia, upravlinnia yakistiu i sertyfikatsiieiu"; monograph, Lviv; "vydavnytstvo Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", 2002 y.
4. Halchynskyi A. I. "Reformy YeS – spravdi pytannia sohodnishnoho poriadku dennoho". "Dzerkal tyzhnia" No 3, 30. 01. 2016 y. P. 6
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.