Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24839

Назва: Впровадження інновацій на підприємствах як напрям підвищення їх ресурсно-економічної безпеки
Інші назви: Implementation of innovations in enterprises as a direction to improve their resource economic safety
Автори: Пельчер, М. В.
Малюта, Людмила Ярославівна
Pelcher, M. V.
Maliuta, L. Ya.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Пельчер М. В. Впровадження інновацій на підприємствах як напрям підвищення їх ресурсно-економічної безпеки / Пельчер М. В., Малюта Л. Я. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 57–58.
Bibliographic description: Pelcher M. V., Maliuta L. Ya. (2018) Vprovadzhennia innovatsii na pidpryiemstvakh yak napriam pidvyshchennia yikh resursno-ekonomichnoi bezpeky [Implementation of innovations in enterprises as a direction to improve their resource economic safety]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 57-58 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 330.331
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 57-58
Початкова сторінка: 57
Кінцева сторінка: 58
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24839
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014
Перелік літератури: 1. Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємств лісопромислового комплексу / Л. Малюта, Ю. Спиридонова // Соціально-економічні проблеми і держава: Електронний науковий фаховий журнал. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011
2. Малюта Л.Я. Упровадження зарубіжних систем управління витратами – стандарт-кост та директ-костинг в умовах вітчизняних деревообробних підприємств / Л. Я.Малюта, М. В. Пельчер / / Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 208-209.
3. Малюта Л.Я. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва / Л. Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава: Електронний науковий фаховий журнал. – 2014. – Вип.1. – С. 264-276. – Режим доступу до журналу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014
References: 1. Maliuta L.Ya. Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv lisopromyslovoho kompleksu, L. Maliuta, Yu. Spyrydonova, Socio-Economic Problems and the State: Elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal, 2011, Iss. 2 (5), Rezhym dostupu do zhurnalu: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011
2. Maliuta L.Ya. Uprovadzhennia zarubizhnykh system upravlinnia vytratamy – standart-kost ta dyrekt-kostynh v umovakh vitchyznianykh derevoobrobnykh pidpryiemstv, L. Ya.Maliuta, M. V. Pelcher, / Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii, Ternopil: TNTU, 2017, P. 208-209.
3. Maliuta L.Ya. Industrialni parky – innovatsiinyi vektor rozvytku promyslovoho vyrobnytstva, L. Maliuta, Socio-Economic Problems and the State: Elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal, 2014, Iss.1, P. 264-276, Rezhym dostupu do zhurnalu: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.