Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24830

Назва: Наукові кадри в Україні на сучасному етапі
Інші назви: The scientists in Ukraine at the modern stage
Автори: Машлій, Галина Богданівна
Mashliy, H. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Машлій Г. Б. Наукові кадри в Україні на сучасному етапі / Машлій Г. Б. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 43.
Bibliographic description: Mashliy H. B. (2018) Naukovi kadry v Ukraini na suchasnomu etapi [The scientists in Ukraine at the modern stage]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 43 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 001.378
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 43
Початкова сторінка: 43
Кінцева сторінка: 43
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24830
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf
http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf
Перелік літератури: 3. Наукова та інноваційна діяльність України: Статистичний збірник. [Електронний ресурс]. - Державна служба статистики України. – Київ. – 2017. –257 с. – Режим доступу: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf.
4. Лобанова Л.С. Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст [Електронний ресурс]/ Л.С. Лобанова, А.Ю., Гуменюк А.Ю. - Режим доступу: vkpnuen_2015_10_55 (1).pdf.
5. Рачинський А.П. Інституційно-правові засади підготовки й атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: становлення й розвиток. [Електронний ресурс]// А.П. Рачинський. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf.
References: 3. Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy: Statystychnyi zbirnyk. [Electronic resource], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, 2017. –257 p, Access mode: http://www.cisstat.com/innovation/Ukraine_publication_01.pdf.
4. Lobanova L.S. Systema pidhotovky naukovykh kadriv yak priorytet rozvytku liudskoho kapitalu: ukrainskyi kontekst [Electronic resource]/ L.S. Lobanova, A.Yu., Humeniuk A.Yu, Access mode: vkpnuen_2015_10_55 (1).pdf.
5. Rachynskyi A.P. Instytutsiino-pravovi zasady pidhotovky y atestatsii naukovykh i naukovo-pedahohichnykh kadriv v Ukraini: stanovlennia y rozvytok. [Electronic resource]// A.P. Rachynskyi, Access mode: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Rachinskiy.pdf.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.