Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24827

Назва: Інноваційні напрями стратегічного розвитку підприємств та впровадження ефективних безвідходних технологій
Інші назви: Innovative directions of strategic development of enterprises and implementation of unlocked technologies
Автори: Малюта, Людмила Ярославівна
Яськова, Т.
Maliuta, L. Ya.
Yaskova, T.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Малюта Л. Я. Інноваційні напрями стратегічного розвитку підприємств та впровадження ефективних безвідходних технологій / Малюта Л. Я., Яськова Т. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 39–40.
Bibliographic description: Maliuta L. Ya., Yaskova T. (2018) Innovatsiini napriamy stratehichnoho rozvytku pidpryiemstv ta vprovadzhennia efektyvnykh bezvidkhodnykh tekhnolohii [Innovative directions of strategic development of enterprises and implementation of unlocked technologies]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 39-40 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 39-40
Початкова сторінка: 39
Кінцева сторінка: 40
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24827
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://daily.rbc.ua/ukr/show/spasti-planetu-ukraintsy-zateyali-revolyutsiyu-1449844021.html
Перелік літератури: 1. Малюта Л.Я. Особливості формування інтегрованої моделі активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах реформування : монографія / Л.Я. Малюта. – Тернопіль, 2011. – 250с. – Деп. у ДНТБ України 26.07.11, №44-Ук.2011.
2. Власенко В. Врятувати планету: українці розпочали революцію в переробці сміття : Електронний ресурс. – Режим доступу до статті за посиланням: https://daily.rbc.ua/ukr/show/spasti-planetu-ukraintsy-zateyali-revolyutsiyu-1449844021.html
References: 1. Maliuta L.Ya. Osoblyvosti formuvannia intehrovanoi modeli aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv v umovakh reformuvannia : monograph, L.Ya. Maliuta, Ternopil, 2011, 250p, Dep. u DNTB Ukrainy 26.07.11, No 44-Uk.2011.
2. Vlasenko V. Vriatuvaty planetu: ukraintsi rozpochaly revoliutsiiu v pererobtsi smittia : Elektronnyi resurs, Rezhym dostupu do statti za posylanniam: https://daily.rbc.ua/ukr/show/spasti-planetu-ukraintsy-zateyali-revolyutsiyu-1449844021.html
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.