Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24820

Назва: Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств України
Інші назви: Innovative activity of domestic enterprises of Ukraine
Автори: Зелінська, Ю. П.
Федишин, Ірина Богданівна
Zelinska, Yu. P.
Fedyshyn, I. B.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Зелінська Ю. П. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств України / Зелінська Ю. П., Федишин І. Б. // Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 23 березня 2018 року. — T. : ТНТУ, 2018. — С. 30–31.
Bibliographic description: Zelinska Yu. P., Fedyshyn I. B. (2018) Innovatsiina diialnist vitchyznianykh pidpryiemstv Ukrainy [Innovative activity of domestic enterprises of Ukraine]. Materialy Ⅶ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii pamiati pochesnoho profesora TNTU imeni Ivana Puliuia, akademika NAN Ukrainy M.H.Chumachenka: "Innovatsii: sotsialno-ekonomichni ta bezpekovi stratehii rozvytku" (T., 23 March 2018), pp. 30-31 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“, 2018
Конференція/захід: Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка
Журнал/збірник: Матеріали Ⅶ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М.Г.Чумаченка: „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“
Дата публікації: 23-бер-2018
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Часове охоплення: 23 березня 2018 року
23 March 2018
УДК: 338.1
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 30-31
Початкова сторінка: 30
Кінцева сторінка: 31
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24820
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11fbpnio.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_18
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
Перелік літератури: 1. Єрмолаєва В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні В. Єрмолаєва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/ Dtr_ep/2010_6/files/EC610_46.pdf.
2. Федишин Б., Федишин І. Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі[Електронний ресурс] / Б. Федишин, І. Федишин // Соціально-екномічні проблеми і держава. — Вип. 1 (4). — 2011. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11fbpnio.pdf
3. Федишин І. Діагностика проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / І. Федишин, Я. Пилип'юк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2014. - Вип. 2. - С. 142-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_18.
4. Interactive database of the GII 2017 indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
References: 1. Yermolaieva V. Osoblyvosti ta problemy innovatsiinoho rozvytku v Ukraini V. Yermolaieva. [Electronic resource], Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/ Dtr_ep/2010_6/files/EC610_46.pdf.
2. Fedyshyn B., Fedyshyn I. Stratehichnyi rozvytok ekonomiky na innovatsiinii osnovi[Electronic resource], B. Fedyshyn, I. Fedyshyn, Sotsialno-eknomichni problemy i derzhava, Iss. 1 (4), 2011, Rezhym dostupu do zhurn. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11fbpnio.pdf
3. Fedyshyn I. Diahnostyka problem finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini, I. Fedyshyn, Ya. Pylypiuk, Socio-Economic Problems and the State, 2014, Iss. 2, P. 142-153, Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_2_18.
4. Interactive database of the GII 2017 indicators [Electronic resource], Access mode: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅶ Всеукраїнська науково-практичної конференція „Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку“ (2018)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.