Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24800
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи №22 «Модифікація та відлагодження проекту у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»-CODESYS» з курсу «Проектування систем автоматизації»
Authors: Шкодзінський, Олег Ксаверович
Пісьціо, Вадим Петрович
Сікора, Д.А.
Герасимів, Ю.О.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 22 на тему «Модифікація та відлагодження проекту у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O»- COSESYS» з курсу «Проектування систем автоматизації» / укл. : О.К. Шкодзінський , В.П. Пісьціо , Д.А. Сікора , Ю.О. Герасимів. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. - 16 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 10-May-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 16
Description: Для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Методичні вказівки розглянуті, схвалені і затверджені на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 11 від 26 лютого 2018 року).
Content: Тема…3 Мета….3 1.Теоретичні відомості…3 1.1.Основні оператори мови ST…4 1.2.Оператори переривання ітерацій EXIT та RETURN…7 2. Відлагодження програми керування…8 2.1. Відображення стану датчиків і приводів…8 2.2. Примусова зміна стану датчиків і приводів…9 2.3. Моделювання зміни станів...10 3. Завдання…11 4. Зміст звіту…12 5. Контрольні запитання…12 6. Перелік посилань ...12 Зміст…13 ДОДАТОК А…14
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24800
References (International): 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 21 на тему «Ознайомлення з основами роботи у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O» та запуск готового проекту» з курсу «Проектування систем автоматизації» / Шкодзінський О.К., Пісьціо В.П., Сікора Д.А., Герасимів Ю.О. - Тернопіль: ТНТУ, 2018 - 20 с.
2. IEC 61131-3:2013 Programmable controllers — Part 3: Programming languages.
3. Веб-сторінка фірми Smart Software Solutions Gmb виробника середовища CoDeSys. Режим доступу: http://www.3s-software.com/
4. Веб-сторінка ПК "Пролог", підтримка середовища CoDeSys російською мовою. Режим доступу: http://www.codesys.ru/
5. About FACTORY I/O [Електронний ресурс] / NEXT-GEN PLC TRAINING 3D FACTORY SIMULATION. Режим доступу: https://factoryio.com/docs/
6. Навчальні ролики на YouTube. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=avemCOBn5lc&t=88s
7. Петров И.В Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного программирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова. – М: ООО «СОЛОН-Пресс», 2004. – 256 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LR22-2018.pdf695,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools