Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24799
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи №21 «Ознайомлення з основами роботи у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O» та запуск готового проекту» з курсу «Проектування систем автоматизації »
Authors: Шкодзінський, Олег Ксаверович
Пісьціо, Вадим Петрович
Сікора, Д.А.
Герасимів, Ю.О.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 21 на тему «Ознайомлення з основами роботи у середовищі програмного забезпечення «Factory I/O» та запуск готового проекту» з курсу «Проектування систем автоматизації» / укл. : О.К. Шкодзінський , В.П. Пісьціо , Д.А. Сікора , Ю.О. Герасимів. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. - 20 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 10-May-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 20
Description: Для студентів спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Методичні вказівки розглянуті, схвалені і затверджені на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 11 від 26 лютого 2018 року).
Content: Тема...3 Мета…3 1.Теоретичні відомості…3 1.1.Панелі, кнопки та індикатори …4 1.2. Камери у Factory I/O…7 1.3. Додаткові можливості роботи з камерами...9 1.4. Режими роботи програми «Factory I/O»…11 1.4.1. Режим редагування…11 1.4.2.Режим запуску…15 2. Порядок виконання роботи…14 3. Зміст звіту…17 4. Контрольні запитання…17 5. Перелік посилань ...17 Зміст…18
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24799
References (Ukraine): 1. About FACTORY I/O [Електронний ресурс] / NEXT-GEN PLC TRAINING 3D FACTORY SIMULATION. Режим доступу: https://factoryio.com/docs/
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LR21-2018.pdf978,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools