Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24759

Title: Підвищення ефективності різання при роботі сегментно-пальцевого різального апарату
Other Titles: Повышение эффективности резания при работе сегментно-пальцевого режущего аппарата
Authors: Бабій, Андрій Васильович
Цепенюк, Михайло Іванович
Bibliographic description (Ukraine): Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч.І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – 276 с.
Issue Date: 2017
Submitted date: 30-Jul-2017
Country (code): UA
UDC: 631.352.2
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24759
References (Ukraine): Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин [Текст] / Е.С. Босой, О.В. Верняев, И.И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах. – М.: Машиностроение, 1980. – 565 с. 2. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины [Текст] / Под ред. Г.Е. Листопада.– М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с. 3. Бабій, А.В. Обґрунтування конструктивних особливостей енергозберігаючого приводного механізму косарки [Текст] / А.В. Бабій, Т.І. Рибак, М.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. Випуск 134 «Технічний сервіс машин для рослинництва». – Харків, 2013. – С.116–122. 4. Бабій, А.В. Підвищення ефективності різання стебельних культур [Текст] / А.В. Бабій // Обладнання і технології сучасного машинобудування : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції присвяченої пам’яті заслуженого винахідника України, академіка АН вищої школи України, д. т. н., проф. Нагорняка С. Г. (Україна, м.Тернопіль, 11-12 травня 2017 р.). – Тернопіль: ТНТУ, 2017 – С. 35. 5. Бабій, А.В. Аналіз кута защемлення рослин в розхилі різальної пари [Текст] / А.В. Бабій // Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 113. 6. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин [Текст] / Под ред. канд. техн. наук М.И. Клецкина. Т.3 – М.: «Машиностроение», 1968. – 744 с. 7. Бабій, М.В. Підвищення ефективності роботи різального апарату косарки [Текст] / М.В. Бабій, П.В. Попович, А.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. – Випуск 170 “Технічний сервіс машин для рослинництва”. – Харків, 2016. – С.176–180. 8. Бабій, А.В. Конструктивне рішення для підвищення ефективності защемлення рослин в розхилі різальної пари [Текст] / А.В. Бабій // Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 114-115.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools