Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24756

Title: Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“
Other Titles: Ⅱ International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions" and Ⅰ International Students Scientific Forum "Creative economy in the youth mindset"
Bibliographic description (Ukraine): Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“ у 2-х томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.1. – 166 с.
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2 томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 86 с.
Conference/Event: Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародний студентський науковий форум „Креативна економіка очима молоді“
Journal/Collection: Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“
Volume: 166
Issue Date: 29-Mar-2018
Publisher: ФОП Паляниця В. А.,
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 330
338
336
BBK: 65
Number of pages: 166
86
Abstract: Тематичні секції конференції: Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в умовах ускладнення функціонування економічного простору Інституційний та фінансовий базис формування інвестиційно-інноваційної моделі економіки: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії Регіональні особливості накопичення потенціалів розвитку економічних систем та можливості формування ознак привабливості території Особливості розвитку локальних економічних систем та сталого функціонування суб’єктів господарювання Обліково-статистичне забезпечення зростання ефективності функціонування економічних систем локального рівня Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонування Посилення конкурентних позицій економічних систем в контексті трансформацій стратегій менеджменту усіх рівнів Парадигми посилення інноваційної та інвестиційної конкуренції економічних систем в національній та міждержавній площинах Можливості економіко-математичного моделювання та застосування інформаційних технологій в контексті відображення сучасних особливостей розвитку економічних систем усіх рівнів Соціальна відповідальність як фактор забезпечення системності розвитку економічних систем
Description: Рекомендовано до друку Вченою радою факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, протокол No 7 від 28.03.2018 р.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24756
ISBN: 978-617-7331-54-3
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
Content type: Proceedings Book
Appears in Collections:Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
confernece_papers_tom1.pdf6,19 MBAdobe PDFView/Open
confernece_papers_tom1.djvu3,44 MBDjVuView/Open
2018_Informaciynyy_lyst.pdf446,8 kBAdobe PDFView/Open
2018_Inform_letter.pdf306,16 kBAdobe PDFView/Open
programa-conf.pdf385,07 kBAdobe PDFView/Open
cover.png122,12 kBimage/pngView/Open
confernece_papers_tom2.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open
confernece_papers_tom2.djvu1,36 MBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.