Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24752

Назва: Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments
Інші назви: Вплив іонної сили на електрокорозію в хлоридних та хлоридно-сульфатних середовищах
Автори: Побережний, Любомир Ярославович
Poberezhny, Lyubomyr
Приналежність: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Poberezhny L. Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments / Lyubomyr Poberezhny // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 49–55. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Poberezhny L. (2017) Effect of ionic strength on electro corrosion in chloride and chloride-sulfate environments. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 49-55.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 1-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 620.179
Теми: електрокорозія
грунтові електроліти
йонна сила
розподільчі газопроводи
водневе окрихчення сталі
AC corrosion
soil electrolytes
ionic strength
distribution gas pipelines
hydrogen embrittlement of steel
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 49-55
Початкова сторінка: 49
Кінцева сторінка: 55
Короткий огляд (реферат): Проведено корозійні випробовування у 12 модельних середовищах що імітують склад грунтових електролітів при різних рівнях густини струму. Для кращого порівняльного аналізу запровоновано в якості характеристичного показника використовувати йонну силу електроліту. Виявлено інверсію швидкості корозії при дії змінного струму, який виявляє інгібуючу дію у середовищах, що містять сульфат-іони. Показано, що із зменшенням рівня рН спостерігається інтенсифікація виділення водню та зростає небезпека водневого окрихчення сталі.
Corrosion tests in 12 model environments simulating the composition of soil electrolytes at different levels of current density has been made. For the best comparative analysis, the ionic strength of the electrolyte has been proposed to be used as the characteristic indicator. The inversion of the corrosion rate under the action of an alternating current is found, which exhibits an inhibitory effect in the environment containing sulfate ions. It is shown, that with the decrease of the pH level, the intensification of hydrogen release is observed and the danger of hydrogen embrittlement of steel is increasing
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24752
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. W. PRINZ. AC induced corrosion on cathodically protected pipelines. UK Corrosion 92. – Vol.1, – 1992. – P. 503 – 514.
2. F. STALDER. Pipelines failures. Materials Science Forum. – Vol. 247, – 1997. – P. 139 – 146.
3. Wakelin R.G. „AC corrosion – case histories, test procedures, and mitigation” / R.G. Wakelin, R.A. Gum-mow, S.M. Segall // Conference: Corrosion 98, San Diego CA, USA, 1998 Paper number 565. – Р. 316 – 324.
4. G.HEIM, G.PEEZ. The influence of alternating current on buried and cathodically protected high pressure gas pipelines. Gas-Erdgas, 133, n°3, 1992.
5. I.RAGAULT. AC corrosion induced by VHV electrical lines on polyethylene coated steel gas pipelines. Corrosion 98, NACE, paper n°557, 1998.
6. Induced AC Interference, Corrosion & Mitigation Prepared for NACE / Pipeliners Joint Meeting Atlanta, GA April 8, 2013 Bryan Evans, Vice President, Corrosion & Integrity Solutions Grayson, GA.
7. Tribollet B., Meyer M. AC-induced corrosion of underground pipelines // Underground Pipeline Corrosion / book auth. Orazem M. – Woodhead publiching series in metals and surface engineering. – 2014. – Vol. 63. – P. 35 – 61.
8. Wakelin R.G., and Sheldon C., “Investigation and Mitigation of AC Corrosion on a 300 mm Diameter Natural Gas Pipeline,” CORROSION 2004, Paper No. 04205 (Houston, TX: NACE International, 2004).
9. Neilsen L.V., Neilsen K.V., Baumgarten B., Breuning-Madsen H., Cohn P., Rosenburg H., AC-Induced Corrosion in Pipelines: Detection, Characterisation, and Mitigation. CORROSION 2004, Paper No. 04211 (Houston, TX: NACE International, 2004).
10. Peabody A. W. Control of Pipeline Corrosion, NACE, Second Edition, 2001. – 374 p. Morgan J. Cathodic Protection, Second Edition, NACE. – 1993. – P. 442.
11. Розенфельд, И.Л. Ингибиторы коррозии : монография. [Текст] / И.Л. Розенфельд – М.: Химия, 1977. – 352 с.
References: 1. W. PRINZ. AC induced corrоsion on cathodically protected pipelines. UK Corrosion 92, vol.1, 1992. P. 503 – 514.
2. F. STALDER. Pipelines failures. Materials Science Forum, vol. 247, 1997. P. 139 – 146.
3. Wakelin R. G. R. G. Wakelin, R. A. Gummow, S. M. Segall „AC corrosion – case histories, test procedures, and mitigation”. Conference: Corrosion 98, San Diego CA, USA, 1998 Paper number 565. Р. 316 – 324.
4. G.HEIM, G.PEEZ. The influence of alternating current on buried and cathodically protected high pressure gas pipelines. Gas-Erdgas, 133, n°3, 1992.
5. I.RAGAULT. AC corrosion induced by VHV electrical lines on polyethylene coated stee gas pipelines. Corrosion 98, NACE, paper n°557, 1998.
6. Induced AC Interference, Corrosion & Mitigation Prepared for NACE, Pipeliners Joint Meeting Atlanta, GA April 8, 2013 Bryan Evans, Vice President, Corrosion & Integrity Solutions Grayson, GA.
7. Tribollet B., Meyer M. AC-induced corrosion of underground pipelines. Underground Pipeline Corrosion, book auth. Orazem M. Woodhead publiching series in metals and surface engineering, 2014. Vol. 63. P. 35 – 61.
8. Wakelin R.G., and Sheldon C., “Investigation and Mitigation of AC Corrosion on a 300 mm Diameter Natural Gas Pipeline” CORROSION 2004, Paper No. 04205 (Houston, TX: NACE International, 2004).
9. Neilsen L.V., Neilsen K.V., Baumgarten B., Breuning-Madsen H., Cohn P., Rosenburg H., “AC-Induced Corrosion in Pipelines: Detection, Characterisation, and Mitigation,” CORROSION 2004, Paper No. 04211 (Houston, TX: NACE International, 2004).
10. Peabody A. W. Control of Pipeline Corrosion, NACE, Second Edition, 2001,374 p. Morgan J. Cathodic Protection, Second Edition, NACE, 1993, p. 442.
11. Rozenfeld I.L. Ynhybytory korrozyy Monohrafiya. M .: Khimiya, 1977, 352 p. [in Russian].
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.