Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24739

Назва: Risk indicators and diagnostic models for sudden failures
Інші назви: Показники ризику і діагностичні моделі при раптових відмовах
Автори: Білодіденко, Сергій Валентинович
Гречаний, Олексій Миколайович
Ібрагімов, Мехман Саядулла-огли
Belodedenko, Sergei
Grechany, Alexei
Ibragimov, Mehman
Приналежність: Національна металургійна академія України, Дніпро, Україна
National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, Ukraine
Бібліографічний опис: Belodedenko S. Risk indicators and diagnostic models for sudden failures / Sergei Belodedenko, Alexei Grechany, Mehman Ibragimov // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 111–118. — (Manufacturing engineering and automated processes).
Bibliographic description: Belodedenko S., Grechany A., Ibragimov M. (2017) Risk indicators and diagnostic models for sudden failures. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 111-118.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 13-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 669
621.02
Теми: статистичний запас
елемент механічної системи
раптова відмова
ресурс
індекс безпеки
ризик
statistical reserve
element of the mechanical system
sudden failure
resource safety index
risk
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 111-118
Початкова сторінка: 111
Кінцева сторінка: 118
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано метод ресурсного індексу безпеки. Він використовується для оцінювання надійності як поступових, так і раптових відмов. Розроблено модель періодичності викидів для механічних систем промислового виробництва.
The method of the resource safety index is substanciated. It is used to assess reliability, with both gradual and sudden failures. A model of the periodicity of emissions for mechanical systems of industrial production is developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24739
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://doi.org/10.1155/2017/5291086
http://www.e-periodica.ch/bse-re-001.1969.4.63/
Перелік літератури: 1. Cornell, C.A. A Probability Based Structural Code // ACI-Journal. –№ 12 – Vol. 66. – 1969. – Pp. 974 – 985.
2. Freudenthal A.M. Safety and the Probability of Structural Failure // Transactions, ASCE. – 1956. – Vol. 121. – Pp. 1337 – 1397.
3. Freudenthal, A.M. The Safety of Structures // Transactions, ASCE. – 1947. – Vol. 112. – Pp. 125 – 180.
4. Shinozuka, M. Basic analysis of structural safety // Journal of Structural Engineering. – 1983. – Vol. 109, No, 3. – Pp. 721 – 740.
5. Peng Gao and Liyang Xi. Reliability-Based Analytic Models for Fatigue Lifetime Distribution Estimation of Series Mechanical Systems under Random Load considering Strength Degradation Path Dependence // Mathematical Problems in Engineering. – Vol. 2017. – Article ID 5291086, 15 p. – https://doi.org/10.1155/2017/5291086.
6. Huther, M. Probabilistic and semi- probabilistic format in fatigue ship classification rules / M. Huther, S. Maherault, G. Parmentier, G. Cesarine // Fatigue testing and analysis under variable amplitude loading.- Mayfield, PA: ASTM, 2005. – P. 535 – 543.
7. Ravindra, M.K., Heaney A.C., Lind N.C. Probabilistic evaluation of safety factors. – 1969. – 13Р. – http://www.e-periodica.ch/bse-re-001.1969.4.63/.
8. Болотин, В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций [Текст] / В.В. Болотин – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.
9. Белодеденко, С.В. Оценка безопасной долговечности элементов конструкций при проектировании и эксплуатации технологического оборудования [Текст] / С.В. Белодеденко // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2005. – № 6. – С. 40 – 46.
10. Надежность и эффективность в технике: справочник. – В 10 т. – М.: Машиностроение, 1989. – Т. 7. Качество и надежность в производстве; под ред. И.В. Аполлонова. – 280 с
References: 1. Cornell C.A. A Probability Based Structural Code // ACI-Journal. № 12, Vol. 66. 1969. Pp. 974 – 985.
2. Freudenthal A.M. Safety and the Probability of Structural Failure// Transactions, ASCE. 1956. Vol. 121. Pp. 1337 – 1397.
3. Freudenthal A.M. The Safety of Structures // Transactions, ASCE. 1947. Vol. 112. Pp. 125 – 180.
4. Shinozuka M. Basic analysis of structural safety // Journal of Structural Engineering. 1983. Vol. 109. No, 3. Pp. 721 – 740.
5. Peng Gao and Liyang Xi. Reliability-Based Analytic Models for Fatigue Lifetime Distribution Estimation of Series Mechanical Systems under Random Load considering Strength Degradation Path Dependence // Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2017. Article ID 5291086, 15p. https://doi.org/10.1155/2017/5291086.
6. Huther M. Probabilistic and semi- probabilistic format in fatigue ship classification rules / M. Huther, S.Maherault, G.Parmentier, G.Cesarine // Fatigue testing and analysis under variable amplitude loading.-Mayfield, PA: ASTM, 2005. P. 535 – 543.
7. Ravindra M.K., Heaney A.C., Lind N.C. Probabilistic evaluation of safety factors. 1969. 13Р. http://www.e-periodica.ch/bse-re-001.1969.4.63/.
8. Bolotin V.V. Forecasting the life of machines and structures. Moscow: Mechanical Engineering, 1984. 312 p. [in Russian].
9. Belodedenko S.V. Assessment of safe durability of structural elements during the design and operation of process equipment / Factory Laboratory. Diagnostics of materials. 2005. № 6. Р. 40 – 46 [in Russian].
10.Reliability and Efficiency in Engineering: Reference. In 10 t. M. : Mashinostroenie, 1989. T. 7. Quality and reliability in the production / ed. I.V. Apollonov. 280 р. [in Russian].
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.