Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24734

Назва: The problem of reducing the stress concentration on the boundary of the cavities medium under the dynamic load action
Інші назви: До питання зменшення концентрації напружень на границі порожнин середовища за дії динамічного навантаження
Автори: Мікуліч, Олена Аркадіївна
Шваб’юк, Василь Іванович
Mikulich, Olena
Shvabjuk, Vasyl’
Приналежність: Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Бібліографічний опис: Mikulich O. The problem of reducing the stress concentration on the boundary of the cavities medium under the dynamic load action / Olena Mikulich, Vasyl’ Shvabjuk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2017. — Vol 88. — No 4. — P. 76–81. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description: Mikulich O., Shvabjuk V. (2017) The problem of reducing the stress concentration on the boundary of the cavities medium under the dynamic load action. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 88, no 4, pp. 76-81.
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (88), 2017
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (88), 2017
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 4
Том: 88
Дата публікації: 31-січ-2018
Дата подання: 18-гру-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 539.3
Теми: нестаціонарна задача
тунельна порожнина
non-stationary problem
tunnel cavity
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 76-81
Початкова сторінка: 76
Кінцева сторінка: 81
Короткий огляд (реферат): Досліджено ефективність використання додаткових перепон у вигляді тунельних порожнин еліптичного перерізу, що розміщені на шляху хвилі, для зменшення динамічної концентрації напружень. На основі методу, що поєднує використання перетворення Фур’є за часом, метод граничних інтегральних рівнянь досліджено розподіл динамічних кільцевих напружень на границі порожнин та радіальних напружень у тілі, побудовано часові зрізи полів напружень.
The effectiveness of the use of additional barriers in the form of tunnel cavities of the elliptic section located on the wave propagation to reduce the dynamic concentration of stresses is investigated in this paper. The distribution of dynamic hoop stresses on the boundary of cavities and radial stresses in a medium are studied on the basis of the method combining the use of Fourier transformation in time and the method of boundary integral equations. Fixed time snapshots of stress fields are developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24734
ISSN: 2522-4433
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Mikulich, O.V. Shvabjuk Investigation of the impact of the shock waves on the dynamic stress state of the medium with the system of tunnel cavities [Text] / O.V. Mikulich // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. – Тернопіль, 2017. – № 3 (87). – С. 12 – 20.
2. Савин, Г.Н. Распределение напряжений около отверстий [Текст] / Г.Н. Савин. – К.: Наукова думка, 1968. – 890 с.
3. Banerjee, P.K. Boundary element method in engineering science [Теxt] / P.K. Banerjee – McGraw Hill College, New York, 1994. – 496 pp.
4. Божидарнік, В.В. Елементи теорії пружності [Текст] / В.В. Божидарнік, Г.Т. Сулим. – Л.: Світ, 1994. – 560с.
5. Сидорова, Т.В. О модификации быстрого одномерного преобразования Фурье по алгоритму Кули–Тьюки. [Текст] / Т.В. Сидорова, Т.В. Зыкова, К.В. Сафонов // Вестник СибГАУ. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 360 – 363.
References: 1. O. Mikulich, V. Shvabjuk Investigation of the impact of the shock waves on the dynamic stress state of the medium with the system of tunnel cavities, Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. Vol. 3 (87), 2017, pp. 12 – 20.
2. Savin G.N. Distribution of the stresses near the holes, Naukova Dumka, Kyiv, 1968, 890 pp. [in Russian].
3. Banerjee P.K. Boundary element method in engineering science, McGraw Hill College, New York, 1994, 496 pp.
4. Bozidarnyk V.V., Sulym G.T. Elements of theory of elasticity, Ljviv, Svit. 1994, 560 pp. [in Ukraine].
5. T. V. Sidorova, T.V. Zykova, K.V. Safonov About modification of one-dimensional Fast Fourier transform on algorithm of Cooley–Tukey, Vestnik SibGAU, Vol. 16, No. 2, 2015, pp. 360 – 363 [in Russian].
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 4 (88)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.