Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24729

Назва: Стратегія і тактика політичної діяльності УНДО у першій половині 1930-х рр.
Інші назви: Strategy and tactics of political activity of the Ukrainian national democratic union in the first half of the 1930s
Автори: Потіха, Оксана Богданівна
Приналежність: ТНТУ ім.І.Пулюя, вул.Руська, 56, Тернопіль
Бібліографічний опис: Потіха О. Стратегія і тактика політичної діяльності УНДО у першій половині 1930-х рр. / Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2017. – ст. 26–32.
Bibliographic description: Potikha O. Strategy and tactics of political activity of the Ukrainian national democratic union in the first half of the 1930s / History Journal of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University: History. - Chernivtsi: Chernivtsi University, 2017. - № 2. - PP. 26-32.
Журнал/збірник: Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Історія
Дата публікації: 2017
Дата подання: гру-2017
Видавництво: Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Чернівці
Теми: Суспільно-політичне життя Західної України міжвоєнного періоду
Західна Україна
польська влада
Українське національно-демократичне об’єднання
політична платформа
Кількість сторінок: 122
Діапазон сторінок: 26–32
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано особливості зміни політичної стратегії і тактики однієї з найвпливовіших політичних партій Західної України міжвоєнного періоду – Українського національно-демократичного об’єднання. Під впливом внутрішніх та зовнішньо-політичних факторів політична платформа партії еволюціонувала у бік порозуміння з владними інституціями Польщі
The article analyzes the features of changing the political strategy and tactics of one of the top political parties of Western Ukraine of the Inter-War Period - the Ukrainian National Democratic Union. The aggravation of the Polish-Ukrainian contradictions and the Soviet policy of destroying the Ukrainian heritage in the Dnieper region during the early 1930s. prompted the Ukranian National Democratic Union to search for new methods of activity and caused the political line of the party to change in the direction of finding ways of mutual understanding with the Polish authorities. In the second half of 1932s the slogans of independence and national unity were excluded from the party's arsenal and replaced by their demand for national-territorial autonomy for all Ukrainian lands in Poland. The anti-Ukrainian terror in Soviet Ukraine denuded the Ukranian National Democratic Union of hopes for the growth of National forces in the Dnieper region. These circumstances moved the party leaders of the National Democrats forward in mending the Polish-Ukrainian relations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24729
ISSN: 2414-9012
Власник авторського права: © Потіха Оксана Богданівна, 2017
Перелік літератури: М. Швагуляк, Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років ХХ ст. [Socio-political situation in Western Ukraine in the early 1930's], «Записки НТШ», Львів, 1991, т. 222, с.111-145. М. Швагуляк, Партійні поділи і загальнонаціональні інтереси. Проблеми політичної консолідації українського національного руху Галичини (1919–1939 рр.) [Party divisions and national interests. Problems of political consolidation of the Ukrainian national movement of Galicia (1919–1939)], «Сучасність», 1994, №2, с.62-72. М. Кугутяк, Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ–1939 р.) [Galicia: History pages. Essay on the socio-political movement (ХІХ –1939)], Івано-Франківськ, 1993, 200 с. М. Кугутяк, Історія української націонал-демократії (1918–1929) [History of Ukrainian National Democracy (1918–1929)], Київ, Івано-Франківськ, Плай, 2002, т. 1., 536 с. М. Кугутяк, Українське національно-демократичне об’єднання: активізація діяльності, посилення громадсько-політичних впливів (1928–1930) [Ukrainian national-democratic association: activization of activity, strengthening of public-political influences (1928-1930)], «Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис», Івано-Франківськ, 1999, №3, с. 24-34. М. Кугутяк, Українське національно-демократичне об’єднання: активізація діяльності, посилення громадсько-політичних впливів (1928–1930) [Ukrainian national-democratic association: activization of activity, strengthening of public-political influences (1928-1930)] «Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис», Івано-Франківськ, 2000, №4, с. 90-96. І. Соляр, Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925–1928) [Ukrainian National-Democratic Association: the first period of activity (1925–1928)], Львів, 1995, 70 с. О. Зайцев, Парламентська діяльність політичних партій Західної України (1922–1939) [Parliamentary activity of political parties of Western Ukraine (1922–1939)], Львів, 1994, 22 с. О. Зайцев, Представники українських політичних партій Західної України в парламенті Польщі (1922–1939 рр.) [Representatives of Ukrainian Political Parties of Western Ukraine in the Parliament of Poland (1922–1939)], «Український історичний журнал», 1993, №1, с. 72-85. Центральний державний історичний архів України, м. Львів, ф. 205 Прокуратура апеляційного суду, м. Львів. 1919–1939 рр., оп.1, спр. 839 Листування з Міністерством юстиції у Варшаві і прокурорами окружних судів про розслідування і порушення карних справ проти українських депутатів сейму і сенаторів, звинувачених в антидержавній діяльності. Списки цих осіб, 1928–1930 рр., арк. 35-40; ЦДІАУЛ, ф. 205, Прокуратура апеляційного суду, м. Львів. 1919–1939 рр., оп.1, спр. 948 Справа про звинувачення членів УНДО Левицького Д., Макарушки Л., Паліїва Д. та інших у антидержавній діяльності, 1929–1937 рр., арк. 40. Державний архів Львівської області, ф. 121 Львівське воєводське управління державної поліції, оп. 3, спр. 636 Слідча справа на голову УНДО – Дмитра Левицького та інших, 1930–1931 рр., арк. 4.; Державний архів Тернопільської області, ф. 231 Тернопільське воєводське управління, оп. 1, спр. 1454 Донесення повітових староств та виборчих комісій про протести населення з приводу порушення правил голосування під час виборів в сейм і сенат на території Тернопільського воєводства і переписка Міністерства внутрішніх справ по цьому питанні, 1930–1931 рр., арк. 26; ЦДІАУЛ, ф. 344. Українське національно-демократичне об’єднання, м.Львів. 1925-1939 рр., оп.1, спр. 6 Звернення до Президії Ради Міністрів у Варшаві про припинення пацифікації та військових екзекуцій над українським населенням Львівського та Тернопільського воєводства, 1930 р., арк. 3, 7. І. Кедрин, Життя – події – люди. Спомини і коментарі [Life – events – people. Reminiscences and comments], Нью-Йорк, Червона калина, 1976, с. 156 Діло (Львів), 1930, 21 листопада – 3 грудня, с.1-2. Діло (Львів), 1930, 18 грудня, с. 1 ЦДІАУЛ, ф. 344. Українське національно-демократичне об’єднання, м.Львів. 1925-1939 рр., оп.1, спр. 37 Повідомлення про засідання Виконавчого і Центрального комітету в січні-березні 1931 р. в справі порозуміння з польськими властями відносно відшкодування українському населенню втрат від пацифікації в 1930 р. та про організаційні питання партії, 1931 р., арк. 1 Діло (Львів), 1931, 17 березня, с. 1-2. Діло (Львів), 1932, 29 січня, 14 лютого, с. 2;Gazeta Polska (Варшава), 1932, 17 січня, с. 4. Діло (Львів), 1931, 13 січня, с. 1-2. Діло (Львів), 1931, 24 лютого, с. 2. Новий час (Львів), 1931, 9 березня, с. 5.; Діло (Львів), 1931, 12 березня, с. 3. Новий час (Львів), 1931, 8 липня, с.3. Sprawy Narodowościowe [National Affairs] (Варшава), н. 6, 1931, с. 623–624 Новий час (Львів), 1931, 13 листопада, с.1-2. Діло (Львів), 1932, 6 листопада, с. 1-3. Новий час (Львів), 1933, 12 липня, с.1-2; Новий час (Львів), 1933, 13 липня, с.1-2. Національна бібліотека у Варшаві, мікрофільм 85778, УПР. Промови послів на пленарних засіданнях сейму і сенату, 1928–1936 рр., арк. 373. Діло (Львів), 1933, 28 липня, с. 3. Sprawy Narodowościowe [National Affairs] (Варшава), н. 5, 1933, с. 595. ЦДІАУЛ, ф. 359. Назарук Осип. Адвокат, журналіст, публіцист, письменник, громадський і політичний діяч (1883-1940 рр.), оп.1, спр. 409. Протоколи засідання сейму Польщі від 5 лютого 1935 р., арк. 7-8. І. Макух, На народній службі. Спогади [At the People's Service. Memoirs], Дітройт, 1958, с. 448. Діло (Львів), 1935, 14 лютого, с. 1-2. Діло (Львів), 1935, 21 квітня, с. 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r. [Constitution of the Republic of Poland of 23 April 1935], Warszawa, 1935, s. 41, 115, 141. І. Кедрин, Життя – події – люди. Спомини і коментарі [Life – events – people. Reminiscences and comments], Нью-Йорк, Червона калина, 1976, с. 254. Діло (Львів), 1935, 25 вересня, с. 3; Sprawy Narodowościowe [National Affairs] (Варшава), н. 5, 1936, с. 453. Діло (Львів), 1935, 17 жовтня, с. 2-3. І. Кедрин, Життя – події – люди. Спомини і коментарі [Life – events – people. Reminiscences and comments], Нью-Йорк, Червона калина, 1976, с. 111. Л. Макарушка, Ми і чужинці [We are strangers], Львів, 1937, с. 7.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Potikha_stattya.pdf207,4 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Potikha_stattya.djvu144,19 kBDjVuПереглянути/відкрити
Potikha_stattya__COVER.png412,6 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора