Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24477

Назва: До питання про вибір програмних засобів для створення та редагування веб-контенту як ІК-компетентність сучасного вчителя
Інші назви: The question of choosing software tools for creating and editing web content as the IC's competence of a modern teacher
Автори: Юрченко, Артем Олександрович
Приналежність: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, a.yurchenko@fizmatsspu.sumy.ua
Бібліографічний опис: Юрченко А. О. До питання про вибір програмних засобів для створення та редагування веб-контенту як ІК-компетентність сучасного вчителя / Юрченко А. О. // FOSS Lviv 2017, 27-30 квітня 2017 року. — Львів : Т.Б. Сорока, 2017. — С. 87–90.
Bibliographic description: Iurchenko A. O. (2017) Do pytannia pro vybir prohramnykh zasobiv dlia stvorennia ta redahuvannia veb-kontentu yak IK-kompetentnist suchasnoho vchytelia [The question of choosing software tools for creating and editing web content as the IC's competence of a modern teacher]. FOSS Lviv 2017 (Lviv, 27-30 April 2017), pp. 87-90 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017, 2017
Proceedings of Free/Libre and Open-Source Software Lviv-2017, 2017
Конференція/захід: Сьома науково-практична конференція FOSS Lviv 2017
Журнал/збірник: Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: Т.Б. Сорока
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 27-30 квітня 2017 року
27-30 April 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 87-90
Початкова сторінка: 87
Кінцева сторінка: 90
Короткий огляд (реферат): In theses the importance of software for creating and editing web pages is indicated. Examples of such software tools are Notepad++, Komodo Edit, PSPad, and jEdit. The appropriate analysis is made of some popular and user-friendly freely distributed software tools for such purpose.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24477
ISBN: 978-966-2598-86-5
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://komodoide.com/komodo-edit/
http://www.jedit.org/
https://notepad-plus-plus.org/
http://www.pspad.com/ru/
https://losst.ru/analogi-notepad-dlya-linux
Перелік літератури: 1.Compare Editions: Komodo Edit vs Komodo IDE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://komodoide.com/komodo-edit/
2.jEdit - Programmer's Text Editor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jedit.org/
3.Notepad++ is a free source code editor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://notepad-plus-plus.org/
4.PSPad - замечательный редактор текста и программного кода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pspad.com/ru/
5.Аналоги Notepad++ для Linux [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://losst.ru/analogi-notepad-dlya-linux
6.Юрченко А., Семеніхіна О., Удовиченко О. Електронний підручник "Інформаційні системи" як затребуваний освітній ресурс у практиці сучасного вищого навчального закладу // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – № 3(51). – 2014. – С.15-22.
References: 1.Compare Editions: Komodo Edit vs Komodo IDE [Electronic resource], Access mode: http://komodoide.com/komodo-edit/
2.jEdit - Programmer's Text Editor [Electronic resource], Access mode: http://www.jedit.org/
3.Notepad++ is a free source code editor [Electronic resource], Access mode: https://notepad-plus-plus.org/
4.PSPad - zamechatelnyi redaktor teksta i prohrammnoho koda [Electronic resource], Access mode: http://www.pspad.com/ru/
5.Analohi Notepad++ dlia Linux [Electronic resource], Access mode: https://losst.ru/analogi-notepad-dlya-linux
6.Yurchenko A., Semenikhina O., Udovychenko O. Elektronnyi pidruchnyk "Informatsiini systemy" yak zatrebuvanyi osvitnii resurs u praktytsi suchasnoho vyshchoho navchalnoho zakladu, Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh, No 3(51), 2014, P.15-22.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2017Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.