Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24454

Назва: Використання програми Freemind під час вивчення дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови»
Інші назви: Using the Freemind program while studying the discipline "Computer-oriented systems of teaching computer science and foreign languages"
Автори: Франчук, Наталія Петрівна
Приналежність: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, n.p.franchuk@npu.edu.ua
Бібліографічний опис: Франчук Н. П. Використання програми Freemind під час вивчення дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» / Франчук Н. П. // FOSS Lviv 2017, 27-30 квітня 2017 року. — Львів : Т.Б. Сорока, 2017. — С. 32–34.
Bibliographic description: Franchuk N. P. (2017) Vykorystannia prohramy Freemind pid chas vyvchennia dystsypliny "Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia informatyky ta inozemnoi movy" [Using the Freemind program while studying the discipline "Computer-oriented systems of teaching computer science and foreign languages"]. FOSS Lviv 2017 (Lviv, 27-30 April 2017), pp. 32-34 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017, 2017
Proceedings of Free/Libre and Open-Source Software Lviv-2017, 2017
Конференція/захід: Сьома науково-практична конференція FOSS Lviv 2017
Журнал/збірник: Матеріали сьомої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2017
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: Т.Б. Сорока
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Часове охоплення: 27-30 квітня 2017 року
27-30 April 2017
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 32-34
Початкова сторінка: 32
Кінцева сторінка: 34
Короткий огляд (реферат): This research is devoted to the use of freeware FreeMind while studying discipline "Computer-oriented systems of training of computer science and foreign language". By means of program FreeMind students training to create map-charts with a branched structure and link to the external sources. Using this program aimed at the training of pedagogical specialists to the use in educational process of modern means of information and communication technologies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24454
ISBN: 978-966-2598-86-5
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Програма_FreeMind_для_навчальної_діяльності_та_роботи_в_ТС_проектах
Перелік літератури: 1. Навчальна програма з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання інформатики та іноземної мови» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.040302 Інформатика* Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова / Укл. Л.О. Кухар, В.М. Франчук, Н.П. Франчук. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 25 с.
2. Програма FreeMind для навчальної діяльності та роботи в ТС проектах – ВікіОсвіта [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Програма_FreeMind_для_навчальної_діяльності_та_роботи_в_ТС_проектах
References: 1. Navchalna prohrama z dystsypliny "Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia informatyky ta inozemnoi movy" dlia studentiv dennoi formy navchannia spetsialnosti 6.040302 Informatyka* Instytutu informatyky NPU imeni M.P. Drahomanova, Ukl. L.O. Kukhar, V.M. Franchuk, N.P. Franchuk, Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2015, 25 p.
2. Prohrama FreeMind dlia navchalnoi diialnosti ta roboty v TS proektakh – VikiOsvita [Electronic resource], Access mode: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Prohrama_FreeMind_dlia_navchalnoi_diialnosti_ta_roboty_v_TS_proektakh
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:FOSS Lviv 2017Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.